نام و نام خانوادگی: آقای مهندس 1324
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: وجود ندارد

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی معماری – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران