لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رونمائی کتاب “تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران”

سی و یکمین گفتمان هنر و معماری هر یک از شهرها و سکونتگاه های قدیمی ما، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آید که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی - فرهنگی جامعه است که با بررسی شناخت آن می توان به…