لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

چهاردهمین گفتمان هنر و معماری “توسعه پایدار و صنعت ساختمان”

چهاردهمین گفتمان هنر و معماری یکی از فعالیت های تاثیرگذار در تغییرات و آلودگی های محیطی، فعالیت های ساخت و ساز ساختمان است. زیرا این صنعت، بیش از 40% از منابع طبیعی و انرژی تولیدی را مصرف می کند. بر این اساس کشورهای جهان در تلاش هستند تا میزان مصرف منابع طبیعی و انرژی را در این صنعت تحت کنترل…