انجمن مفاخر معماری ایران


مقالات معماری و شهرسازی

بهره‌مندی از آخرین مقالات و دانش‌های حوزه معماری و شهرسازیگالری تصاویر

به مجموعه بزرگی از تصاویر گردآوری شده انجمن مفاخر معماری ایران دسترسی پیدا کنید.

گنجینه تصاویر از استان‌های ایران

به گنجینه ای بزرگ از تصاویر استان‌های ایران از 5 دهه پیش تا به‌کنون، دسترسی پیدا کنید.

اسناد مصور و بیان معماری

گنجینه‌های هنر معماری، به جای مانده از قرون و اعصار و دیگر آثار اعضای انجمن مفاخر معماری ایران


اعضای انجمن مفاخر معماری ایران

انجمن مفاخر معماری ایران به همت جمعی از پیشکسوتان و دست اندرکاران عرصه‌های گوناگون معماری مانند ایرج اعتصام، علی اکبر صارمی، سیاوش تیموری، داوید اوشانا و با اهداف فرهنگی و حمایتی شکل گرفته‌است. انجمن در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به شماره ثبت ۱۶۳۹۲ به ثبت رسیده و مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران واقع است.