کشف محوطه باستانی ۷ هزار ساله در شمال غرب کشور

نتایج کاوش در «تپه کهنه صوفیان» به شناسایی محوطه‌ای از دوران مس و سنگ قدیم (فرهنگ دالما) در منطقه مرتفع شمال غرب ایران منجر شد. باستان‌شناسان بر این‌ نظرند، این کشف به دانسته‌های ایران از فرهنگ هزاره پنجم قبل از میلاد، حدود ۷۰۰۰سال پیش بیفزاید. به گزارش ایسنا، مهناز شریفی، سرپرست هیأت باستان‌شناسی تپه کهنه صوفیان،درباره جزئیات این کاوش، گفت:…