لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ارتقا علمی دانشجویان مهمترین هدف تشکیل کانونهای علمی است

دبیر انجمن علمی و مهندسی معماری دانشگاه پیام نور زاهدان گفت: ارتقا علمی دانشجویان هدف محوری تشکیل کانونهای علمی دانشجویی است. «مهرو ثقفی» روز سه شنبه به مناسبت روز معماران جوان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد «جوانی» دوره تجربه اندوزی و بهار زندگی برای ساخته شده در ابعاد مختلف حیات است. وی ادامه داد: تمرین فعالیت…