لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ساخت مدارس در ایران بی‌برنامه و پراکنده است

به گفته‌ی پرویز مختاری، معماری مدارس یكی از اهدافی است كه این انجمن دنبال می‌كند و خواستار آن است تا در جامعه توجه بیش‌تری به آن شود. این عضو هیات امنا و دبیر كمیته معماری مدارس و فضاهای آموزشی انجمن مفاخر معماری ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ در خوزستان، اظهار كرد: كوشش‌هایی كه در جوامع بشری…