نام و نام خانوادگی: محمد منصور فلامکی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد مشهد به‌ سال‌ ۱۳۱۳
متأهل‌ سال‌ ۱۳۳۹ ـ دارای دو فرزند پسر (متولد سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲)

۱ ـ تحصیلات‌عمومی و دانشگاهی

 • دانش‌آموز دبستان‌ انتظاریه‌، دبیرستان‌ رهنما و دبیرستان‌ دارالفنون‌ (دیپلمه‌ سال‌ ۱۳۳۲) ـ دانشجوی رشته‌ معماری دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۱۳۳۲ تا سال‌ ۱۳۳۵ ـ ثبت‌ نام‌ در دانشگاه‌ رم‌، دانشکده‌ معماری در سال‌ تحصیلی ۵۷/۱۳۵۶ و ادامه‌ تحصیلات‌ دانشگاهی از این‌ سال‌ به‌ بعد در دانشکده‌ معماری ونیز (مؤسسه‌ دانشگاهی ونیز) تا سال‌ ۱۳۴۲ یعنی سال‌ اخذ درجه‌ دکتری.
 • برگزاری امتحان‌ دولتی ایتالیا در رشته‌ معماری به‌ سال‌ ۱۳۴۲.

۲ـ دوره‌های تخصصی

 • اخذ درجه‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ میلان‌ در رشته‌ “فن‌ شهرسازی” به‌ سال‌ ۱۳۴۷ ـ .
 • اخذ درجه‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ رم‌ در رشته‌  “مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی” به‌ سال‌ ۱۳۴۸ (دوره‌ دوساله‌).

۳ـ فعالیت‌های حرفه‌یی، به دعوت از سوی ارگان‌های دولتی

 • عضویت در کمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی، به دعوت شهردار منطقه ۲۲ تهران از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷، به مدت بیش از شش سال ـ .
 • عضو فعال شورای تخصصی شهر تهران به مدت شش سال و نیم، از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۷۸، همراه با ارائه‌ی گزارش‌های علمی،‌ بررسی طرح‌ها و بازدیدهای علمی
 • عضو فعال در کمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی منطقه ۱ تهران، به مدت هفت ماه، به سال ۱۳۸۷ ـ .
 • مشاور عالی معماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امور پژوهشی و طراحی مجموعه‌ی ساختمانی بزرگ بانک، برای مدت شش، تا سال ۱۳۷۲ ـ .
 • مشاور عالی مرمت معماری در کمیسیون نظارت بر طرح و اجرای مرمت مجلس شورای ملی (سابق) ایران و سپس مسجد و مدرسه عالی سپه‌سالار ـ برای مدت ۷ سال تا ۱۳۷۹ ـ .

۴ ـ فعالیت‌های دانشگاهی

 •  خدمت‌ در مؤسسه‌ دانشگاهی ونیزـ دانشکده‌ معماری به‌ عنوان‌ آسیستان‌ در دوره‌های دروس‌ بازشناسی و طراحی معماری (پروفسور تربنکاناتو)ـ تحلیل‌ بصری فضای معماری یا بازشناسی معماری (پروفسور اینسولوا)ـ تاریخ‌ هنر (پروفسور بنه‌ وولو)ـ شهرسازی و طرح‌ریزی سرزمینی (پروفسور دکارلو) از سال تحصیلی ۴۲ـ۱۳۴۱ تا آبان‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۴۸.
 • آغاز خدمت‌ در دانشگاه‌ تهران‌ ـ دانشکده‌ هنرهای زیبا ،گروه‌ معماری ـ در آذر ماه‌ ۱۳۴۸ به‌ عنوان‌ دانشیار دانشگاه‌ تهران‌ و تدریس‌ در دروس‌: مبانی نظری معماری ـ طراحی شهری ـ طراحی معماری ـ مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی ـ بهسازی و نوسازی شهری (در دوره‌ فوق‌ لیسانس‌ شهرسازی و طرح ریزی شهری ـ دانشکده‌ هنرهای زیبا).
 • تأسیس‌ درس‌ “مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی” در دانشگاه‌ تهران‌، که در سال‌ اول‌ به‌ عنوان‌ درس‌ انتخابی بوده‌ و سپس‌ به‌ درس‌ پایه‌ تبدیل‌ شده‌ است، در سال تحصیلی ۵۰/۱۳۴۹‌.
 • دایر کردن انستیتو مرمت در دانشگاه تهران و مدیر مسئول پژوهش‌ها و طراحی موزه مقدم، برای مدت دو سال و نیم.
 • همکاری با دانشگاه‌‌های کشور برای پایان‌ نامه‌های دانشجویان‌ در رشته‌ معماری (به‌ تعداد بسیار) و در رشته‌ شهرسازی و طرح‌ ریزی شهری و همکاری در تأسیس‌ و تدریس‌ دانشگاه‌ فارابی اصفهان‌ ـ (پردیس‌ فارابی)‌ ـ برای رشته‌های مرمت‌ (آثار، معماری و شهرسازی) و تدریس‌ در دروس‌ نظری مرمت‌ معماری و مرمت‌ شهری و طراحی مرمت‌ در سال‌های تحصیلی ۵۶ ـ۱۳۵۵ و ۵۷ ـ۱۳۵۶ و نیمسال‌ اول‌ ۵۸ ـ۱۳۵۷ ـ. تدریس‌ در دانشگاه‌ الزهرا در رشته‌ شهرسازی در سال‌ تحصیلی ۵۷ ـ ۱۳۵۶ ـ.
 • تدریس‌ طراحی معماری در انستیتوی فنی تکنیوم‌ نفیس‌ از سال‌ ۱۳۵۵ تا سال‌ ۱۳۵۹ـ.
 • تدریس‌ در دانشکده‌های معماری آزاد اسلامی تهران‌ ـ واحدهای کرمان‌ و تبریز (برای ۱۶ و نیم سال تحصیلی) و دانشکده‌ هنر دانشگاه‌ کرمان‌ (برای ۵ سال تحصیلی) و تدریس به عنوان استاد پاره وقت در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی از بیست و یک سال پیش تاکنون (امروز با رتبه ۱۲ استادی).

۵ـ درجه‌آکادمیک‌ 

 • آغاز فعالیت علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، به عنوان دانشیار از سال ۱۳۴۸.
 • دریافت‌ درجه‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی ۵۵ ـ۱۳۵۴.
 • پایان خدمت رسمی در این دانشگاه ـ در سال‌ تحصیلی ۱۳۸۲‌ دریافت‌ آخرین‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ ۲۸ پایه‌ استادی)، (تدریس در همین دانشکده، پس از یک نیمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

۶ـ مشارکت‌های مدیریتی دانشگاهی 

 • مدیر گروه‌ آموزشی معماری دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی ۵۰ ـ۱۳۴۹.
 • عضو شورای دانشکده‌ هنرهای زیبا از بدو ورود تا در سال‌های متمادی.
 • عضویت در شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه ۸ آموزشی) برای مدت دو سال، تا ۱۳۹۰
 • عضو هیأت‌ ممیزه‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ نمایندگی هیأت‌ علمی دانشکده هنرهای زیبا‌ از سال‌ ۱۳۵۵ تا سال‌ ۱۳۵۸  ـ .

۷ـتألیفات‌

 1. سال‌ ۱۳۴۶، تألیف‌ کتاب‌ “حرکت‌های دموگرافیک‌ جمعیت‌های سرزمین‌ ونیز از سال‌ ۱۸۶۱ تا سال‌ ۱۹۶۱، که در سال ۱۳۴۶ که از سوی دانشکده‌ معماری ونیز. انستیتوی شهرسازی انتشار یافته است‌.
 2. انتشار مقالات‌ در مجله‌های تخصصی ایتالیایی و ژاپنی .
 3. تألیف و انتشار کتاب‌ “باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاریخی” به‌ سال‌ ۱۳۵۴، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۹۱ توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای بار دهم تجدید چاپ‌ شده‌ است‌).
 4. تألیف و انتشار کتاب‌ “سیری در تجارب‌ مرمت‌ شهری ـ از ونیز تا شیراز”، به‌ سال‌ ۱۳۵۷ ـ انتشارات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی و تجدید چاپ آن، همراه با ارائه گزارشی به هنگام شده، به سال ۱۳۸۴ توسط “نشر فضا” ـ .
 5. تدوین و انتشار کتاب‌ “وجود و آینده‌ شهرهای تاریخی”، گزارش‌ جامع‌ “اولین‌ سمینار مرمت‌ شهری در ایران‌”. دانشگاه‌ تهران‌، دانشکده‌ هنرهای زیبا ـ که‌ به‌ مدیریت‌ م‌. م‌. فلامکی در سال‌ ۱۳۵۰ برگزار شده‌ است‌. این کتاب، در سال ۱۳۸۳ با افزودن گزارشی به هنگام شده و بازنگری چاپ دوم آن، به سال ۱۳۸۶ توسط نشر فضا صورت گرفته است.
 6. تألیف کتاب‌ “فارابی و سیرشهروندی در ایران” و چاپ آن توسط نشر نقره، تهران ۱۳۶۷ انتشار یافته و، در پی بازنگری، توسط نشر فضا به سال ۱۳۸۵ تجدید چاپ شده است ـ .
 7. ترجمه‌ کتاب‌ “منشور آتن”، همراه با مقدمه‌ای مبسوط، که به سال ۱۳۵۵ توسط انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، انتشار یافته است. این کتاب، پس از بسط مقدمه پیشین، در سال‌های۱۳۸۲ و ۱۳۸۸، توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.
 8. تألیف کتاب‌ “شکل‌گیری معماری ـ در تجارب‌ ایران‌ و غرب‌”، که توسط نشر فضا، تهران‌  ۱۳۷۱ انتشار یافته و تجدید چاپ دوم به سال ۱۳۸۵و چاپ سوم، به سال ۱۳۹۱ـ. صورت گرفته است.
 9. تألیف کتاب‌ “ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری”، نشر فضا، تهران‌ ۱۳۸۱ این کتاب، در سال ۱۳۹۰ برای بار چهارم توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.
 10. تألیف کتاب “پاپلوـ پیکاسو”، که توسط نشر فضا، تهران به سال ۱۳۸۳ انتشار یافته است.
 11. تألیف کتاب “حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران” ـ نشر فضا، تهران ۱۳۸۴ـ.
 12. تألیف کتاب “تکنولوژی مرمت معماری”، و چاپ آن توسط نشر فضا،‌ تهران به سال  ۱۳۸۷ (این کتاب، به عنوان کتاب فصل و سپس کتاب سال شناخته شده است)؛ این کتاب در سال ۱۳۹۰ تجدید چاپ شده است.
 13. تألیف کتاب “نظریه‌ای بر: منشور مرمت شهری”، با پشتیبانی وزارت مسکن و شهرسازی، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، که در تهران به سال ۱۳۸۷ چاپ و انتشار یافته است.
 14. تألیف کتاب “گستره‌های معماری” ـ نشر فضا به سال ۱۳۸۹.
 15. نشر تعداد زیادی مقالات‌ و گزارش‌های علمی و‌ فنی ـ‌ حرفه‌یی در مجلات‌ معتبر کشور، از سال‌ ۱۳۴۹ تاکنون‌ (محیط‌شناسی ـ محیط‌ زیست‌ ـ هنر و معماری دانشکده هنرهای زیبا‌ ـ مجله‌ ساختمان‌ ـ معماری و هنر ایران‌ ـ گسترش انتشار یافته‌اند.‌ و مقاله‌ای مبسوط‌ در کتاب‌ “شهرهای ایران‌ در دوران‌ اسلامی” ـ به‌ کوشش‌ دکتر یوسف‌کیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۷۵ چاپ و انتشار یافته، همراه با ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی که در مجلات فارسی و در مجموعه مقالات کنگره‌های جهانی انتشار یافته‌اند.
 16. تالیف کتاب “نوسازی و بهسازی شهری”‌ ـ انتشارات سمت، به سال ۱۳۸۴، که تا سال ۱۳۸۷ دوبار تجدید چاپ شده است.
 17. تألیف کتاب “اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی”، نشر فضا به سال ۱۳۹۱ ـ.

۸ ـ فعالیت‌های علمی و حرفه‌‌یی آزاد

 •  پایه‌‌گذاری “مؤسسه‌ علمی فرهنگی فضا” به‌ سال‌ ۱۳۶۲ به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های “معماری بومی” (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی ایتالیا در تهران‌) ـ “نوشهرها” (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمه‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامکی) ـ کتاب‌ “پیوند موسیقی و شعر” (تألیف‌ آقای حسینعلی ملاح‌) و تجدید چاپ آن ـ کتاب‌ “بناها و شهر دامغان” (تألیف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامکی)ـ ترجمه و چاپ کتاب “نخستین‌ شهرها” به سال ۱۳۶۹ـ ترجمه و چاپ کتاب”تاریخ‌ نقد هنر‌” با ترجمه‌ی دکتر امیر مدنی؛‌ ـ چاپ کتاب “تهران‌ ۳۲۰۰ ساله‌” (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سیف‌‌الله‌ کامبخش‌ فرد ـ به سال ۱۳۶۹) ـ تألیف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زیر عنوان‌ “موسیقی و معماری” به سال ۱۳۶۷ و دوبار تجدید چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تألیف و نشر کتاب‌های، علمی دیگر (توسط مؤسسه علمی و فرهنگی فضا ـ نشر فضا)، فعالیتی است که هنوز ادامه دارد، کتاب قاهره باززنده سازی یک کلانشهر تاریخی با ترجمه‌ی خانم سعیده محتشم امیری به سال ۱۳۸۹، کتاب نشانه‌های نمادین ژاپن با ترجمه‌ی خانم سحر قدیمی به سال ۱۳۹۱، کتاب معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر با ترجمه‌ی دکتر سعید تیز قلم زنوزی به سال ۱۳۹۱، کتاب خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا با ترجمه‌ی دکتر وحید شالی امینی به سال ۱۳۹۱.
 • عضو “اینتا” (انجمن‌ بین‌ المللی نوشهرها) از سال‌ ۱۳۶۴ تا امروز .
 • مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های بین‌ المللی معماری، اول‌ (۱۳۴۹) و دوم‌ (۱۳۵۳) در اصفهان‌ و در شیراز .
 • مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهه ۱۳۵۰ ـ ‌.
 • مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی ” بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زده‌ ایران‌”  به‌ سال‌ ۱۳۶۵ در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .
 • مشارکت‌ در کنگره‌ جهانی: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ ۱۹۷۸ (از سوی ایکوموس ایران) با ارائه مقاله. مشارکت فعال در بیش از ۱۸ کنگره‌ بین‌المللی “اینتا” از سال ۱۳۶۳ تاکنون، همراه با ارائه مقاله علمی و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ کنگره‌های روتردام ۱۹۸۴،ـ کنگره‌ جهانی ” اینتا “، گلاسکو ۱۹۸۵،کنگره‌ جهانی “اینتا”، لندن‌ ۱۹۸۷، و غیره تا سال ۱۹۹۸ در اسپانیا.
 • مشارکت، همراه با ارائه مقاله در کنگره‌ “فضاهای اجتماعی شهرها”، دانشگاه جنووا، ایتالیا ۱۹۸۶
 • مشارکت همراه با مقاله در کنگره‌ جهانی دانشگاه یوتگرس ـ نیواورلئانس‌ ۱۹۸۵ ـ .
 • مشارکت در کنگره‌ جهانی ” نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا ” به‌ سال‌ ۱۹۹۲ در شهر دلفت هلند ـ .
 • ریاست “کانون ایرانیان دانش آموخته در ایتالیا، سازمان مردم نهاد ایرانی ـ از ۱۳۸۵ تاکنون.
 • مشارکت فعال در ده‌ها سمینارها و کنگره‌های ملی در باب معماری و شهرسازی ایران، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اهواز، اصفهان، تبریز، سمنان، دامغان، شاهرود، یزد، و دیگر شهرها)

۹ـ مشارکت‌های علمی و فرهنگی و حرفه‌یی

 • طرح‌ و اجرای خانه‌ “سندیکای نویسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ایران‌” (در تهران‌، ۱۳۵۴)ـ.
 • مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ “قره‌ کلیسا” به‌ مأموریت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ـ .
 • مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قدیمی شیراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ ۱۳۵۴ نخست از سوی دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال ۱۳۸۶.
 • طرح‌ محله‌های مسکونی شانزده‌ گانه‌ شیراز قدیم‌ به‌ مقیاس‌ ۱:۲۰۰ و تصویب‌ شده‌ برای اجرا به سال ۱۳۵۶ ـ .
 • طرح‌ و اجرای مجموعه‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارک ملی مشهد، به سال‌ ۱۳۶۷ ـ .
 • مشاور عالی (در سال‌ ۱۳۶۶) در طرح‌ و اجرای “دانشگاه‌ رسول‌ اکرم‌” دامغان‌ ـ .
 • طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرک‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار کرمان‌، سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ .
 • طرح‌ شهرک‌ جوپارستان‌ (زمین‌ سیصد هکتاری شهرداری جوپار)، سال‌ ۱۳۷۱، طرح مصوب استانداری کرمان در دست اجرا و در حال اتمام.
 • طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری کرمان‌، مصوب به سال‌ ۱۳۷۱ ـ .
 • طرح‌ جامع‌ و تفصیلی شهر جوپار کرمان‌ سال‌ ۱۳۷۱ ـ .
 • طرح‌ معماری ـ شهری “نوسازی محله‌ جوادیه‌ تهران”‌، برای سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال ۱۳۷۷ ـ .
 • طرح‌ مرمت‌ “خانه/ موزه‌ مقدم‌”، دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۹ ـ .
 • طرح‌ “خانه‌ صبا” مجموعه‌ مسکونی برای ۱۲۰ خانوار اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی کرمان‌ ۱۳۸۱  (پایان اجرا به سال ۱۳۸۹).
 • طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاریخی قزوین‌ و تدوین کتاب آن در دست چاپ، به سال ۱۳۸۱ـ. .
 • انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاریخی هشت‌ شهر کشور ـ مصوب وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، تهران به سال‌ ۱۳۸۲.
 • مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطه‌ بین‌‌الحرمین‌ شیراز (طرح در حال اجرا).
 • طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسکونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌یی خورانق‌، برای وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سال ‌۱۳۸۳ و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

۱۰ـ قدردانیها

 • شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه … در دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۶ ـ در چهار نوبت.
 • شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی “وزارت مسکن و شهرسازی” و “سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی کشور” ـ در دو نوبت به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ ـ .
 • شناخته‌ شدن به عنوان “چهره ماندگار” در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار کشور، دی ماه ۱۳۸۹ ـ .