نام و نام خانوادگی: غلامحسین پردلی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

غلامحسین پردلی

کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی(معمارملی)

سوابق حرفه ای و علمی

  • معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
  • مسئولیت و مشارکت در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری(جامع، تفصیلی و دیگر طرح ها در مقیاس های مختلف و تدوین ضوابط و مقررات مربوطه)
  • مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران
  • دبیر اجرایی ستاد مرکزی نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ
  • عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • نایب رئیس کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی(معمارملی)
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • و…