نام و نام خانوادگی: مصطفی دانشور تهرانی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۷ تهران

سوابق تحصیلی

  • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۲

عناوین و سمت ها

  • عضو کانون مهندسان معماردانشگاه تهران
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

  • کارشناس و رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی  ۱۳۵۶-۱۳۴۸
  • مدیرکل میراث فرهنگی سمنان ۱۳۶۹-۱۳۵۵

فعالیتهای حرفه ای

  • طرح شهرکهای مسکونی تعاونی گچ سمنان، تعاونی شرکت ریسمان ریسی سمنان، تعاونی فرهنگیان سمنان
  • طرح مجموعه های تجاری، خدماتی، اداری و فرهنگی از جمله: کاشی سمنان، کارخانجات سنگرکار
  • طراحی و مدیریت نظارت واجرای پروژه های:
    کاخ مرمر۱۳۷۴-۱۳۷۳ / کاخ پهلوی اول و ساختمان همراهان در کلاردشت ۱۳۷۵-۱۳۷۳ / باغ نگارستان (دانشکده علوم اجتماعی) مرمت و احیای ابنیه۱۳۷۶-۱۳۷۵ / ابنیه داخل نیاوران، کاخ احمد شاهی و قسمتی از مجموعه ۱۳۷۴ / مرمت و احیای ساختمان پروفسور عدل (فرهنگستان کنونی هنر) ۱۳۷۶ / منزل استاد عبدالعظیم قریب گرگان۱۳۷۸-۱۳۷۵ / خانه شاعران معاصر ایران در تهران و محوطه سازی آن ۱۳۷۷-۱۳۷۵ / عمارت حاج محمد کازرونی بوشهر۱۳۷۵-۱۳۷۸ / ساختمان بنیاد ایران شناسی، زعفرانیه ۱۳۷۸-۱۳۷۶ / ساختمان کوشک (منزل مرحوم مهندس شقاقی) تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۹ / ساختمان مرکزی بنیاد ایران شناسی، تهران بلوار شیخ بهایی (طرح معماری و نظارت بر انجام آن) ۱۳۸۴-۱۳۸۱ / قسمتی از عمارت پست قدیم رشت ۱۳۸۳ / ساختمان قدیم پست تهران (پست و مخابرات) جناح شرقی ۱۳۸۴-۱۳۸۰ / مرمت و احیای سردرب قورخانه تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۲ / مرمت و احیای مدرسه دارالفنون، تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۰ / عمارت کلاه فرنگی (اولین ایستگاه رادیوی تهران) ۱۳۸۴ / ساختمان قدیم پست (جناح مرکزی و غربی) ۱۳۸۵-۱۳۸۴