نام و نام خانوادگی: مهدی زندیه
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

مهدی زندیه

 • متولد : تهران, ۱۳۳۹
 • کارشناسی ارشد معماری  دانشگاه تهران , ۱۳۷۴
 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران , ۱۳۷۶
 • دکترای معماری منظر با گرایش طراحی شهری دانشگاه UCE انگلستان , ۱۳۸۳
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو انجمن معماران منظر ایران
 • عضو انجمن سلطنتی معماران انگلستان

مشاغل گذشته :

 • مسئول نظارت و ارزشیابی اساتید و کارکنان دانشگاه تهران , ۱۳۷۳- ۱۳۶۸
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره ) ,         ۱۳۷۷ – ۱۳۷۴
 • دبیر علمی اولین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری سازمان بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی , ۱۳۸۵
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری  سازمان بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی , ۱۳۸۶
 • گردآوری و ویرایش مجموعه خلاصه مقالات همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی  , ۱۳۸۶
 • تألیف کتاب اصلاحات‌ خانه بـرای توان‌خواهان , معلولین , جانبازان و سالمندان انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی , ۱۳۸۹
 • تالیف مشترک کتاب کروکی، روزنه ای رو به فضا , انتشارات سبحان  چاپ سوم آن نیز انجام شده است , ۱۳۹۰
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی  دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) , ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳

فعالیت های حرفه ای جاری :

 • عضو هیات علمی و استادیار پایه ۲۹
 • مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ,از سال ۹۲ تا کنون
 • عضو کارگروه معماری بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مسئول پیگیری اداری و راه اندازی گروه معماری منظر کارشناسی ارشد در دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • انجام ده طرح پژوهشی در شهرداری قزوین، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان نوسازی مدارس استان قزوین، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و صندوق نخبگان و پژوهشگران ریاست جمهوری