نام و نام خانوادگی: نصرالله خان پرنگی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۹ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۱۳ مشهد

 

سوابق تحصیلی:

 • فارغ التحصیل دوره اول معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۲
 • اخذ مدرک دکترای رشته معماری از دانشگاه فلورانس (ایتالیا) با درجه افتخار ۱۳۴۴

عناوین و سمت ها:

 • عضو انجمن آرشیتکت های ایران
 • عضو انجمن آرشیتکت های آمریکا
 • عضو فدراسیون بین المللی مهندسی بیمارستان
 • عضو کانون مهندسین ایران
 • مدیرعامل خدمات مهندسی جانبازان / مشاور پرنگی و همکاران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها

 • مدرس در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • آسیستان مدرس انستیتو شهرسازی دانشگاه فلورانس (ایتالیا) ۱۳۴۴-۱۳۴۳
 • دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۰-۱۳۴۴
 • مدیرعامل مهندسین مشاور پارتیا، نیوجرسی آمریکا ۱۳۶۶-۱۳۶۱
 • مشاور پروژه ها در شرکت فوروم بین المللی آمریکا ۱۳۶۶-۱۳۶۱
 • مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پارتیا (ایران) ۱۳۷۶-۱۳۴۴
 • همکاری و مشارکت بین المللی با مهندسین مشاور ویلیام پررا، آمریکا / ژوزیک، فرانسه / موتوکولومبوس ، سوئیس / ولتون بکت، آمریکا
 • مدیرعامل مهندسین مشاور جانبازان / مهندسین مشاور پرنگی و همکاران ۱۳۷۶-۱۳۴۴

فعالیت ها:

 • طرح غرفه شرکت نفت ایران در نمایشگاه جهانی ایران
 • سینماهای شهر فرنگ و شهر قصه
 • مرکز اسناد و مدارک وزارت امور خارجه – تهران ۱۳۴۶
 • دهکده زراعی تخت جمشید شیراز و سنندج ۱۳۴۷
 • مرکز روزانه تعلیمات اجتماعی سلیمانیه ۱۳۴۷، مهرآباد و کرمانشان ۱۳۴۸، سبزوار و شاهرود ۱۳۴۹
 • مرکز روزانه توانبخشی تهران، تبریز، ساری، کرمان، اهواز، بوشهر، اصفهان ۱۳۵۵-۱۳۵۰
 • هنرستان صنعتی بندرعباس ۱۳۵۱
 • بیمارستان توانبخشی تهران
 • مرکز انتقال خون ایران
 • دهکده توانبخشی مارلیک کرج ۱۳۵۲
 • مرکز تربیت معلم در ساری، رشت، مشهد، کرمان، اهواز، اصفهان و شیراز
 • طرح جامع و تفصیلی شهر بم
 • بیمارستان روانی کرج
 • دانشکده علوم و بیمارستان مرکز پزشکی ایران
 • بیمارستان شماره ۵ و مدرسه پرستاری خیابان ژاله تهران، بیمارستان رضا مشهد، بیمارستان دکتر شریعتی کرج
 • مجتمع های مسکونی تهران و بندرعباس ۱۳۵۷-۱۳۵۵
 • برنامه ریزی و طراحی شهرک صفا شهر اصفهان
 • مرکز روانی و معتادین رازی، مشهد ۱۳۵۷
 • ویلا در ایتالیا ۱۳۶۰
 • رستوران در کالیفرنیا ۱۳۶۲
 • ساختمان اطبا در نیویورک ۱۳۶۵
 • مجتمع مسکونی و تسهیلات عمومی و ورزشی، تهران
 • بیمارستان تخصصی تبریز و مشهد
 • مجتمع فرهنگی ورزشی جانبازان رشت
 • پلی تکنیک ساری و رشت
 • مجتمع درمانی ظفر (هتل و کلینیک)
 • مرکز توانبخشی اردبیل
 • آسایشگاه جانبازان، تهران
 • مطالعات پروژه بزرگ چند منظوره شهر تبریز
 • مجتمع فرهنگی رشت ۱۳۷۲-۱۳۷۱
 • طرح منطقه آزاد سرخس ۱۳۷۷-۱۳۷۱
 • طرح منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام
 • طرح جامع و راهبردی تله کابین توچال
 • نیازف شهر، عشق آباد ترکمنستان
 • مجموعه وکیل آباد مشهد
 • مرکز لجستیکی منطقه آزاد مینسک (روسیه سفید)
 • بیمارستان نخاعی و مرکز پزشکی ایران، تهران ۱۳۵۵

آثار تالیفی:

 • کتاب بررسی استانداردها برای معلولین
 • برگزاری نمایشگاه های نقاشی و عکاسی در ایران و آمریکا