نام و نام خانوادگی: سید علیرضا قهاری
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۹ شیراز

سوابق تحصیلی

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از  دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۴
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۸
 • اخذ مدرک دوره مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی، تهران ۱۳۷۲

عناوین و سمت ها

 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت ساختمان
 • عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور شهر و منطقه
 • عضو موسس و هیئت مدیره موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر، موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه تهران، مطالعات کلانشهر، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی، موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری، موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر- بنیاد معماری میرمیران
 • عضو انجمن علمی فضای نو معماری ایران
 • عضو انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران
 • عضو شورای فناوری های نوین ساختمانی دانشگاه تهران
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تامین مسکن جوانان از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 • مدرس و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه معماری و هنر پارس

مسئولیتهای گذشته

 • کارشناس مهندسی و تاسیسات نیروی دریایی ۱۳۵۴-۱۳۵۳
 • همکاری با مهندسان مشاور طرح و پژوهش، توسعه و عمران، دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور ۱۳۵۸-۱۳۵۳
 • عضو موسس کانون آرشیتکتهای جوان ۱۳۵۷
 • مدرس مدرسه عالی ساختمان و بنیانگذار درس گرافیک معماری شهری ۱۳۵۹-۱۳۵۸
 • کارشناس دفتر امور مشاوران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۳-۱۳۶۰
 • عضو هیئت مدیره – مدیر عامل در شرکتهای ساختمانی و مهندسان مشاور ۱۳۸۰-۱۳۶۳
 • مدیرکل اداره ساختمان و تاسیسات هواپیمایی هما  ۱۳۷۷-۱۳۷۵
 • عضو موسس و هیئت مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ۱۳۸۱-۱۳۷۵
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم ۱۳۸۷-۱۳۸۱
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و نوسازی اکباتان ۱۳۸۹-۱۳۸۷
 • مدیرعامل مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران ۱۳۸۹-۱۳۸۷
 • مشاور عالی شرکت بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان ۱۳۹۱-۱۳۸۹
 • عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
 • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تامین مسکن جوانان ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران ۱۳۹۶-۱۳۸۳

فعالیتهای حرفه ای – آموزشی

 • طراح و مدیر طرح های جامع و تفصیلی: اردبیل، آستارا، ارومیه، خوی- مهاباد، کرج، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، بجنورد۱۳۵۸-۱۳۵۴  قم ۱۳۶۶
 • ارائه طرح جامع آموزش معماری (دوره کاردانی و کارشناسی)  ۱۳۵۸
 • همکار در تهیه طرح آموزش تولیدی معماری برای دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۵۸
 • مدرس مدرسه عالی ساختمان و بنیانگذار درس گرافیک معماری شهری ۱۳۵۹-۱۳۵۸
 • استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۱۳۹۱ – ۱۳۸۶
 • طراح بناهای مسکونی و صنعتی ۱۳۵۲ تا کنون

سایر فعالیت ها

 • ارائه بیش از هشتاد مقاله در زمینه ایران شناسی، معماری، شهرسازی و مدیریت
 • دبیر همایش معماری صنعتی ایران ۱۳۸۰
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی فناوری های بومی ایران ۱۳۸۷
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت ۱۳۸۷
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش تحول در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن ۱۳۸۷
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان ۱۳۸۸
 • دبیر علمی همایش اصلاح الگوی مصرف انرژی ۱۳۸۸
 • عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی ساختمان ۱۳۸۸
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی مدیریت حرفه ای مسکن و ساختمان ۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش سمینار ارزیابی آموزه های بازسازی بم ۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای ۱۳۸۸
 • ارائه مقاله و سخنرانی در سمینارهای قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران ۱۳۹۰-۱۳۸۸
 • عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی صنعتی سازی مسکن ۱۳۸۹
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش فناوری های نوین و صنعتی سازی ساختمان ۱۳۸۹
 • دبیر علمی همایش تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین ۱۳۸۹
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش منظر تاریخی قزوین ۱۳۹۰
 • عضو شورای سیاستگذاری و داوری پنجمین و ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ۱۳۹۴-۱۳۹۳
 • داور مسابقات معماری۱۳۸۵ نا کنون