نام و نام خانوادگی: محمدتقی رضایی حریری
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۱۸ تبریز

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه فنی وین، اتریش ۱۳۴۹
 • اخذ مدرک دکترای فنی در معماری از دانشگاه فنی وین، اتریش ۱۳۶۲

عناوین و سمت ها:

 • عضو هیات علمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران از ۱۳۵۱
 • سهامدار و مدیر فنی و تحقیقاتی مهندسین مشاور رهرو از ۱۳۷۰
 • عضو هیات تحریریه مجله تازه های ساختمان از ۱۳۷۰
 • عضو هیات علمی دوره دکترای معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران از ۱۳۷۴
 • عضو هیات مدیره انجمن انرژی خورشیدی ایران از ۱۳۷۴
 • عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بین المللی انرژی از ۱۳۷۵
 • مدیر طراحی محیط و انرژی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از ۱۳۸۲
 • سرپرست گروه معماری و شهرسازی پژوهشکده پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری و شهرسازی از ۱۳۸۲
 • عضو کمیته تخصصی شورای ممیزی دانشگاه تهران از ۱۳۸۴
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها:

 • عضو هیات داوران و هیات علمی همایشهای بهینه سازی مصرف سوخت
 • رئیس توسعه فیزیکی دانشگاه تهران ۱۳۵۲-۱۳۵۰
 • سهامدار و قائم مقام مدیرعامل مهندسین مشاور سام کرمانی ونداد ۱۳۶۰-۱۳۵۵
 • استاد مدعو دانشگاه فنی وین در رشته معماری ۱۳۶۲-۱۳۵۸
 • مشاور و محقق مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۶۵-۱۳۶۲
 • مدرس دانشگاه الزهرا ۱۳۶۴-۱۳۵۴
 • همکاری با شرکت هایم کمپانی ساندیگو، آمریکا ۱۳۶۹-۱۳۶۷
 • مدرس دانشگاه اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۲
 • مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۷۳-۱۳۷۲
 • مدرس دوره عالی مرکز تحقیقات بین المللی انرژی ۱۳۷۵-۱۳۷۳
 • مدرس دانشگاه تبریز و دانشکده معماری شیراز ۱۳۸۰
 • مدرس دانشگاه سهند تبریز ۱۳۸۱

فعالیت ها:

 • فروشگاه های زنجیره ای کوروش (قدس)
 • ساختمان های مسکونی در تهران، کرج و دماوند ۱۳۵۷-۱۳۵۱
 • گسترش و مرمت بیمارستان روزبه، تهران ۱۳۵۳
 • شهرسازی رامشهر کرج (منطقه کردان) ۱۳۵۴
 • دانشکده دندانپزشکی، پرستاری و بهیاری دانشگاه اصفهان ۱۳۵۴
 • بیمارستان معتادین روانی بهداری استان اصفهان ۱۳۵۴
 • مرمت کاروانسراها در کاشان، ساوه و سمنان ۱۳۵۸-۱۳۵۴
 • کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان ۱۳۵۶
 • ساختمان تحقیقاتی شرکت ترم او وال اتریش، وین ۱۳۶۰
 • ساختمان ادارات مرکزی بیمه ایران ۱۳۶۲
 • تدوین آئین نامه صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ۱۳۶۸
 • کارخانه بالاست ایران، شهرک صنعتی قزوین ۱۳۶۸
 • نقاهتگاه و پلی کلینیک در استان ها ۱۳۷۰
 • ساختمان مرکزی دیوان محاسبات کشور، تهران ۱۳۷۰
 • ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه تهران ۱۳۷۱
 • تدوین آئین نامه معیارها و ضوابط ساختمان های اداری در تهران ۱۳۷۲
 • پارک انرژی در منطقه ۱۶ شهرداری تهران ۱۳۷۴
 • کارخانه قندیل ایران، کرج ۱۳۷۴