نام و نام خانوادگی: مهوش حمیدی نظامی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۰ زاهدان

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک دکترای معماری از دانشگاه فلورانس، ایتالیا ۱۳۴۹
 • اخذ گواهینامه دوره شهرسازی از دانشکده معماری ونیز، ایتالیا ۱۳۶۰
 • اخذ گواهینامه زبان فرانسه از دانشکده علوم انسانی استراسبورگ، فرانسه ۱۳۶۰

عناوین و سمت ها:

 • مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور بعد تکنیک از ۱۳۷۵
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها

 • کارشناس شهرسازی و معماری شهرداری تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۹
 • سرپرست اداره اول طرح تفصیلی تهران، شهرداری تهران ۱۳۵۳-۱۳۵۲
 • مدیریت طرح های جامع و تفصیلی، وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۵۴
 • سرپرست کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۵۴
 • معاون دفتر طرح های توسعه شهری، وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۵۵
 • کارشناس ارشد واحد شهرسازی و معماری ایران ۱۳۵۷
 • سرپرست دفتر مطالعات معیارهای شهرسازی و مدیر کل دفتر طرح ریزی و نوسازی وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۵۸
 • کارشناس و مسئول طرح های جامع و تفصیلی، وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۶۵-۱۳۶۱
 • کارشناس طرح منطقه ای، شورای شهرسازی استرالیای غربی ۱۳۶۷-۱۳۶۶
 • مدیرعامل مهندسین مشاور خشت سازان ۱۳۷۵

فعالیت ها:

 • هیه طرح تحقیقاتی مقدمه ای بر استانداردهای شهری برای ایران، مشاور هیمن ۱۳۷۱-۱۳۶۹
 • تهیه طرح تحقیقاتی نظام مدیریت شهری تهران و جایگاه سازمان نوسازی شهر تهران، مشاور هیمن ۱۳۷۱-۱۳۶۹
 • همکار در طراحی پروژه مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی شهر جدید عالیشهر بوشهر، مشاور هیمن ۱۳۷۱-۱۳۶۹
 • ارائه رساله در سمینار شهرها و مردم تحت عنوان نقشی جدید برای برنامه ریزان، دانشگاه تبریز ۱۳۷۱
 • مدیر پروژه طراحی پارک جنگلی لویزان، مشاور شهر و عمران ۱۳۷۳-۱۳۷۱
 • مدیر پروژه و طراحی طرح های امیدیه، میانکوه و رامشیر، مشاور شهر و عمران ۱۳۷۳-۱۳۷۱
 • همکاری در طرح احیای باغ ملی، نوسازی و بهسازی لاله زار، پارک تفریحی لوندویل، گیلان
 • مدیر پروژه و طراح طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر لاهیجان، شازند، مشاور بعد تکنیک ۱۳۷۴