نام و نام خانوادگی: ایرج شهروز تهرانی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک دکترای معماری از دانشکده پلی تکنیک تورینو ایتالیا ۱۳۴۷
 • طی دوره تکمیلی مرمت آثار باستانی دانشگاه فلورانس، ایتالیا ۱۳۵۹
 • طی دوره تخصصی ایمنی در کارگاه های ساختمانی ایتالیا
 • عضو جامعه معماران شهر فلورانس از ایتالیا ۱۳۶۷
 • استاد راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۸۳

عناوین و سمت ها:

 • عضو هیات امناء و هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران
 • مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۹
 • مدرس گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۹-۱۳۵۰
 • مدرس معماری در دانشکده فنی دانشگاه تهران به مدت یک سال

فعالیت ها:
طرح و نظارت و اجرای واحدهای مسکونی، اداری و فرهنگی در ایران و ایتالیا

 • ویلای رستمی – مازندران – شمال شهرک فردوس ۱۳۸۱
 • ویلا در نزدیکی فلورانس – ایتالیا ۱۳۶۶
 • ساختمان مسکونی شهروز – تهران ۱۳۸۱
 • ساختمان گودرزی – تهران ۱۳۸۱
 • آپارتمان های مسکونی – تهران ۱۳۵۵
 • ساختمان مسکونی – تهران ۱۳۵۶
 • ویلای مسکونی – شمال تهران ۱۳۵۶
 • نمای شمالی ساختمان مسکونی شهروز – تهران ۱۳۸۱
 • پروژه پیشنهادی دانشگاه آزاد
 • سایت نظر آباد