نام و نام خانوادگی: فرح حبیب
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

فرح حبیب(آرشیتکت- طراح شهری- شهرساز)

استاد پایه ۲۰ دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

همکاری با هیئت تحریریه ـ سردبیری نشریات

–   سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهردانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶ IF=0 .3I.S.CISSN: 1735956

–   سردبیر نشریه بین المللی(I.J.A.U.D).International Journal of Architecture and Urban Developmentدانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹.  ISSN: 2228-7396.

–   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی نقش جهان وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۱.ISSN: 23224991    I.S.C.

–   عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر،وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰.ISSN: 23518630    I.S.C.

–   عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای تجسمی-نقش مایه- دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۷.ISSN: 2008-2614    I.S.C.

–   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ایران از سال ۱۳۹۲ISSN: 2008-6849    I.S.C.

–   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی،پژوهش‌های معماری اسلامی-انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران،وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۹۰ISSN: 2382-980X    I.S.C.

–    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنرهای سنتی اسلامی، وابسته به پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال ۱۳۹۰I.S.C

–   مدیر مسئول فصلنامه بین المللی(I.J.E.S.T)،,International Journal of Environmental Science and Technologyوابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ ، IF= 3،ISSN: 1735-1472    I.S.I.

–   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ،طرح ونماد، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۲.

–   عضو هیئت تحریریه فصلنامه معمار شهر، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سال ۱۳۹۲

–   سردبیر نشریه بین المللیAnd UrbanismResearch and Application inArchitecture، دردست انتشار :وابسته به دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال ۱۳۹۱.

–    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- عمومی هفت حصار، وابسته به دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان سال ۱۳۹۱

–   ‌ صاحب امتیاز فصلنامه علمی فرهنگی دانشکده هنر و معماری،نقش پردازان شهر، سال ۱۳۸۹،  ۶۲۴۷-۲۲۵۱        ISSN:

–   عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و تخصصی معماری و شهرسازی طی سال­های ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲.

–   عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی بوم ­شناسی۲۳۴۵-۴۸۵۷ISSN:

افتخارات

– تجلیل توسط ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان فرهیخته به عنوان اولین بانوی استاد تمام رشته هنر و معماری

  در مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد اسلامی،اردیبهشت۱۳۹۴

– پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ،سی و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، سال۱۳۹۳

–  هیات علمی برتر و برگزیده واحد علوم و تحقیقات، سال ۱۳۹۲

–  پژوهشگر برگزیده واحد علوم و تحقیقات،، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۲

–  پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۹۰

–  هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات، سال ۱۳۸۶

سوابق تحصیلی

–   دیپلم ریاضی با معدل ۲/۱۷ از دبیرستان خوارزمی تهران.

–   فارغ ­التحصیل رشته معماری بادرجه ممتاز و دریافت تشویق­نامه در شهریور ماه ۱۳۶۵ ازدانشگاه شهید بهشتی (ملی ایران).

–   فارغ ­التحصیل رشته کارشناسی ارشد «طراحی شهری» بعنوان دانشجوی رتبه اوّل دوره با درجه عالی در سال ۱۳۷۲ ازدانشگاه تهران.

–   فارغ­ التحصیل رتبه اول اولین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی در خرداد ۱۳۷۹ از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

–   فارغ­ التحصیل رتبه اوّل سومین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی در شهریور ۱۳۸۰ ازدانشگاه تهران

عناوین رسالات

–  رساله دکتری طراحی شهری:تحلیل شکل شهر، معنا و معیار.

–  رساله دکتری برنامه­ ریزی شهری:تبیین ایده آرمانشهر و نقش آن در تکوین دانش شهرسازی.

– پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری: نقش فرم شهر در کاهش آسیب ­پذیری ناشی از زلزله- مورد خاص تهران.

–   پایان نامه کارشناسی معماری: طراحی مرکز توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی.

کتاب، مقالات و تحقیقات

تالیف و ترجمه ۱۰ جلد کتاب تخصصی

ویرایش فنی یک جلد کتاب

۱۵طرح­ تحقیقاتی

۳۵ مقاله به زبان انگلیسی نمایه شده در  ISI

I.S.C46 مقاله علمی- پژوهشی (وزارت علوم) ،

۳۰مقاله ارائه شده در همایش­های ملی و بین­ المللی

۲۳ مقاله تخصصی چاپ شده به زبان انگلیسی در نشریات معتبر خارجی

۵۰ مقاله چاپ شده در مجلات علمی- تخصصی

۱۲ مقاله ترجمه شده در زمینه معماری و شهرسازی

شرکت در هیئت رئیسه ودبیرعلمی ۳۲  همایش­ و سمینار

ایراد۳۱ موردسخنرانی و مصاحبه تخصصی

راهنمایی ۴۰رساله­ دکتری معماری و شهرسازی

راهنمایی۱۴۰ پایان ­نامه­ کارشناسی ارشد معماری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، مهندسی طراحی محیط زیست، مدیریت محیط زیست

سوابق تدریس

–   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال ۱۳۸۰ به بعد- مدرس دوره دکتری شهرسازی  و معماری

–   دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۳

–   دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی از سال۱۳۹۰تا۱۳۹۱

–   دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ازسال ۱۳۹۰تا۱۳۹۳

–   دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سال ۹۰-۱۳۸۸، مدرس دوره دکتری شهرسازی و معماری

–   دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۹،مدرس دوره ­های آموزش مدیریت و برنامه­ ریزی شهری

–   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات- سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷- مدرس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست

–   دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحصیلات تکمیلی واحد تهران مرکز- سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴- مدرس دوره کارشناسی ارشد شهرسازی

–   دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی- ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵- آسیستان کارگاه  طراحی معماری (۲)

مسئولیت­های اجرایی در دانشگاه ها

–   استاد تمام وعضوهییت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ازسال ۱۳۸۰.

–   سردبیر مجله علمی- پژوهشی هویت شهر از سال ۱۳۸۵.

–   سردبیر مجله بین المللی International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD) از سال ۱۳۸۸.

–   سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه ۱۳۹۲تافروردین۱۳۹۶

–   عضو شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲.

–   عضو ودبیرکمیسیون تخصصی معماری وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه از سال ۱۳۸۸.

–   عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران از سال۱۳۸۶.

–   عضو کارگروه شهرسازی و معماری، کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

–   رئیس کارگروه تخصصی هنر و معماری جهت صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۳.

–   مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳.

–   مدیر گروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۲تا۱۳۹۴.

–   مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸.

–   عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶.

–   عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۳.

–   عضو شورای برنامه­ریزی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۵.

–   عضو کمیته منتخب دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۸۸.

–   عضو گروه علمی تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰.

–   عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۸۰.

–   عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۸۶.

–   عضو کمیته علمی هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی استان کهکلویه و بویر احمد در رشته هنر از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲.

–   عضو کارگروه تخصصی ارتقاء هیئت علمی واحد قیامدشت (تهران شرق) از سال ۱۳۹۱تا۱۳۹۳.

سوابق کاری

–  استاد تمام دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات تهران از اردیبهشت۱۳۹۳.

–  سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه ۱۳۹۲تا فروردین۱۳۹۶.

–   مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳.

–   هیئت علمی واستادیاردانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰.

–   مشاور شهرداری تهران در طراحی شهری محور پیروزی و محور امام علی، شرکت در جلسات تصویب طرح­های شهرداری تهران، از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۳.

–   عضو کمیته نما و منظر شهری، شهرداری تهران از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۳.

–   طرح ،”تبیین تاثیر جهت گیری ساختمان بر کارایی انرژی ایوان- نمونه موردی ساختمان های زیاری چهار اقلیم کشور ایران”، (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

–   داوری مسابقات طراحی معماری و منظر

–   طراحی ۳۵۰ هکتار محوطه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، سال ۱۳۸۹.

–   همکاری در طراحی پارک رحمان آباد در منطقه یک شهر تهران، سال ۱۳۸۸.

–   مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸.

–   طرح مطالعاتی الگوی مسکن بهینه در شهر تایباد، سال ۱۳۸۴ (شهرداری تایباد).

–   طراحی منظر چهار هکتار محوطه اداری سازمان هوا- فضا، سال ۱۳۸۴.

–   همکاری با طرح شهر دوست‌دار کودک (child friendly city) C.F.C. به عنوان مشاور طرح، زمستان ۱۳۸۳، یونیسف.

–   همکاری در طرح  ساماندهی حجمی و بصری بزرگراه رسالت تهران (شهرداری منطقه۴)، ۱۳۷۸-۱۳۷۶.

–   همکاری در طرح ملاحظات بصری و زیبائی­ شناسانه شهر تهران (دفتر مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران)، ۱۳۷۶-۱۳۷۴.

–   همکاری در طرح تدوین نظام مدیریت شهری در ایران (وزارت کشور)، ۱۳۷۵-۱۳۷۴.

–   همکاری در طرح کالبد شهر تهران (وزارت مسکن و شهرسازی) ۱۳۷۵-۱۳۷۳.

–   همکاری در «طرح بسیج توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله زده»  سازمان ملل (U.N.D.P) در مورد شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رشت، ۱۳۷۲-۱۳۷۰.

–   همکاری در شرکت خانه گستر در پروژه ملاصدرا (با حفظ سمت­های سازمان برنامه)، ۱۳۶۹-۱۳۶۸.

–   همکاری با شرکت بافت شهر در پروژه پارک نخل در شهر بندرعباس (با حفظ سمت سازمان برنامه)، ۱۳۶۷.

–   همکاری در سازمان برنامه و بودجه با سمت مدیر فنی آتلیه از سال ۱۳۶۶.

–   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ به عنوان مسئول گروه فضا و مسئول جامعه شهری.

–  همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تدوین استراتژی­های توسعه جامعه شهری، تحلیل وضع موجود نظام شهری کشور، برنامه­ ریزی آتی سلسله مراتب جمعیتی شهرهای کشور،

–   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در طرح توسعه محور شرق کشور در رابطه با توسعه استان سیستان و بلوچستان.

–   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در ارائه مدلی در رابطه با دسته ­بندی شهرهای ایران.

–   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تهیه چهارچوب نظری توسعه استانها و تهیه مصوبه­ های ۲۴ استان.

–   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در  طرح تمرکز­زادایی از تهران)، ۱۳۷۲-۱۳۶۶.

عضویت در مجامع حرفه­ ای

–   عضو انجمن مفاخر معماری ایران.

–   عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.

–   عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

–   عضو جامعه مهندسان شهرساز.

–   عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران).

–   عضو انجمن طراحان شهری ایران

فعالیت های هنری و نمایشگاه‌ها

–   نمایشگاهی از عروسکهایی با پوشش فولکلوریک زنان دراستانهای مختلف ایران در سال ۱۳۵۹.

–   طراحی دکور و صحنه و همکاری در طراحی و ساخت عروسک در اولین فیلم سینمایی عروسکی در ایران تحت عنوان «ابراهیم در گلستان»، در سال ۱۳۶۰.

–   طراحی و نظارت غرفه­های شرکت بازرگانی ایدور، کارخانه ایران خودرو (با دریافت لوح تقدیر)، کارخانه لوله و پروفیل پارس هفدهمین نمایشگاه بین ­المللی تهران ۱۳۷۰.

–   طراحی و نظارت بر اجرای غرفه مواد غذایی معاونت صنایع بنیاد مستضعفان (با دریافت لوح تقدیر)، در نمایشگاه صادراتی مواد غذایی نمایشگاه بین ­المللی تهران ۱۳۷۰.

–   طراحی و نظارت غرفه ستاد کل بازسازی مسکن مناطق زلزله زده در هشتمین سمینار بین­ المللی مقابله با سوانح طبیعی در دانشکده فنی دانشگاه تهران در مهر ماه ۱۳۷۲.

–   نمایشگاه آثار نقاشی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی (زمستان ۱۳۶۴).

–   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرانی بهمن (پاییز ۱۳۷۳).

–   نمایشگاه آثار نقاشی در نگارخانه صدر (فروردین ۱۳۷۴).

–   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرای ملل (تابستان ۱۳۸۳).

–   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرای ملل (آذر ۱۳۸۷).