نام و نام خانوادگی: سیروس بزرگ گرایلی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۰ تهران

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۶
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد کیفیت محیط از مدرسه انجمن معماری، انگلستان ۱۳۵۱

عناوین و سمت ها:

 • عضو موسس هیات مدیره و مدیرعامل(متناوبا) مهندسین مشاور آتاوا از ۱۳۵۲

مشاغل و مسئولیت های گذشته

 • همکاری با دفتر طراحی وزارت آبادانی و مسکن ۱۳۴۶ – ۱۳۴۳
 • سرپرست گروه دو طراحی معماری کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۳۴۹ -۱۳۴۶
 • سرپرست دفتر مشاور عالی شهرسازی شهر تهران ۱۳۵۳ – ۱۳۵۱
 • پایه گذار گروه پیشگام با صلاحیت رسمی EPC با همکاری مپصا (شرکت بین الملل دانش مهندسی، ابتکار و فن گستر پارس)

فعالیت ها:

 • طراحی و نظارت پروژه های تالار شهر شیراز ۱۳۵۲
 • شهرک مسکونی خیابان شکاری تهران ۱۳۶۴
 • مجتمع مسکونی فروسلیس سمنان ۱۳۶۷
 • برج سرو شیراز اوین ۱۳۷۲
 • مجتمع مسکونی تجاری مرجان تهران ۱۳۷۲
 • مجتمع مسکونی تجاری بهجت آباد ۱۳۷۳
 • مجتمع مسکونی صبا تهران ۱۳۷۷
 • مجتمع صنعتی الکترود آما کرج ۱۳۷۸
 • مجتمع مسکونی پیراسته ۱۳۸۱
 • مجتمع تجاری و هتل آپارتمان کیان تهران ۱۳۸۱
 • باغ کتاب تهران ۱۳۸۳ ، مشاور آتاوا

آثار تالیفی:

 • تالیف کتاب ساخت سلولهای داغ هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترجمه کتاب اندیشه و تدبیر در طراحی معماری