نام و نام خانوادگی: ثریا بیرشک
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۸ خرداد ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

محل و تاریخ تولد :
· تهران ـ ۱۳۲۴

تحصیلات و مدارک علمی :
· دبستان سعدی . تهران ۱۳۳۶
· دیپلم ریاضی از دبیرستان شاهدخت . تهران ۱۳۴۲
· کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا . ۱۳۵۰ دانشگاه تهران

آغاز فعالیت‌حرفه‌ای :
· کارشناس مسئول در سازمان برنامه‌ و بودجه از سال ۱۳۵۱ – ۱۳۶۵
· کارشناس مسئول گروه بررسی طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای کشور ۱۳۵۲ – ۱۳۶۵
· عضو کمیتۀ فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ۱۳۵۴ – ۱۳۶۵
· عضو شورایعالی نظارت بر گسترش شهر تهران ۱۳۵۴ – ۱۳۵۷
· عضو موسسه جهان باغ ایرانیان
· کارشناس مسئول امور طرحهای توسعه شهری و حوزه نفوذی از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۵
· کارشناس مسئول طرحریزی و مدیریت پروژه در امور شهرداریها و کارشناس مسئول امور طرحریزی شهری از سال۱۳۶۱ به بعد
· عضو کمیته فنی تهیه قراردادهای تیپ طرحهای توسعه شهری- و قراردادهای غیر تیپ طی سال‌های ۱۳۶۲ به بعد
· دبیر کمیته مجمع برنامه‌ریزی بخش عمران شهری در برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۱-۱۳۶۵
· نماینده فنی منتخب وزیر برنامه و بودجه در کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی و معمای ایران تا سال ۱۳۶۵
· عضو کمیته بازنگری و هماهنگی برنامه‌های عمران شهرها در برنامه اول جمهوری اسلامی . سال ۱۳۶۴
· در سال ۱۳۶۵ سازمان میراث فرهنگی کشور از اینجانب جهت همکاری با آن سازمان دعوت به همکاری نمود.
· شروع خدمات حرفه‌ای در سازمان میراث فرهنگی کشور که به صورت انتقال رسمی بین دو سازمان انجام گرفت ، پس از تصویب اساسنامه سازمان میراث فر هنگی کشور در سال ۱۳۶۶ شمسی
· کارشناس مسئول امور ابنیه و محوطه‌های باستانی از سال ۱۳۶۶ به بعد که مورد انجام قرار گرفت.
· کارشناس مسئول بافتهای با ارزش شهرهای کشور از سال ۱۳۶۶ به بعد در سازمان میراث فرهنگی کشور همواره با امور و مسئولیت‌های قبلی
· مسئول دفتر فنی کاخ موزه‌های سعدآباد و نیاوران از سال ۱۳۷۲ (مرمت بناها و محوطه‌های کاخ موزه‌ها)
· کارشناس مسئول امور حفاظت و احیاء – مسئول برنامه‌ریزی و مستندسازی محور فرهنگی تاریخی شهر کاشان
· مسئول تهیه طرح محوطه تپه سیلک کاشان (طرح ساماندهی)
· مسئول تهیه طرح و مرمت پل و کاروانسرای شاه عباسی کرج
· مسئول تهیه طرح محور فرهنگی تاریخی شهر کاشان

مشارکت در تهیه طرحها و برنامه‌های مطالعاتی :
· همکار و شریک مهندسین مشاور شارستان از شروع تاسیس تا کنون
· مدرس دانشکده هنر پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۲ (طی قراردادهای منعقده)
· مدرس دانشگاه الزهرا پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۲ (طی قراردادهای منعقده)
· همکاری‌های تحقیقاتی مطالعاتی دانشکده پردیس اصفهان
· همکاری با گروه مرمت شهری دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
· مسئول تحقیق بافتهای کهن شهری در مهندسین مشاور شارستان تا کنون

عضویت در مجامع حرفه‌ای :
· عضویت در کنگره باستانشناسی شوش
· عضو هیئت علمی مجمع جهانی بازار
· عضو کنگرۀ اول – دوم – سوم – تاریخ معماری و شهرسازی ارگ بم (دهه‌های ۷۰ و ۸۰)
· عضو مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران (وابسته به یونسکو)
· عضو انجمن مفاخر معماری ایران

· عضو هیئت مدیره مشاور شارستان
· عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
· عضو موسسه مطالعاتی تحقیقاتی جهان باغ ایرانیان
· عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
· عضو کانون مهندسان دانشگاه تهران
· عضو مؤسسه مطالعات تاریخ شفاهی
· عضو اندیشکده هرم پی
. عضو کمیته شهرها و روستاهای تاریخی (ایکوموس سازمان میراث فرهنگیو گردشگری ۱۴۰۱
 . شرکت در کنفرانس فرهنگ و تمدن ایران بستری پایدار و استوار طی قرون و اعصار  1390
· شرکت در کنگره بین المللی نور، رنگ و صدا در هنر و معماری و شهرسازی ایران مهر ماه ۱۳۹۳
  .عضو کمیته هم اندیشی باغ‌های ایرانی
· شرکت در همایش بین‌المللی معماری و ریاضیات در دانشگاه کاشان آذرماه ۱۳۹۶
· شرکت در همایش بین‌المللی هنر- معماری و شهرسازی ایران و جهان اسلام در دانشکده کاشان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
· عضو مؤسسه مطالعات آشور
 .  شرکت در همایش مهندسی آب در سرزمین ایران ۱۳۹۸

.

تحقیقات و تألیفات و پروژه‌ها :
· شناخت و بررسی بازارهای سنتی ایران
· شناخت و روند شکل‌گیری کالبد شهرهای ایران از صدر اسلام تا دوران اخیر
· کتاب روند شکل‌گیری بافت تاریخی شهر کاشان در بستر تاریخ
· شناخت راهها و آبادیهای دشت کاشان به روایت متون جغرافیای تاریخی
· تهیه طرح پژوهشی تحقیقاتی “شهر موزه تاریخ معماری و شهرسازی کاشان”
· انجام مطالعات سیر مراحل توسعه تاریخی شهر کرمان
· انجام مطالعات تاریخی شهر تهران در محورها و بافت‌های مرکزی شهر
· فرهنگ و تمدن ایران بستری پایدار از صدر اسلام تا اکنون
· دشت کاشان موزۀ پایدار با بیش از هفت هزار سال تاریخ مدون
· بازارهای ایران، نهادی پایدار در روابط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهرهای ایران