نام و نام خانوادگی: نسیم ایرانمنش
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

فارغ التحصیل از دانشگاه  آزاد  اسلامی واحد  تهران مرکز در رشته  معماری (کارشناسی ارشد پیوسته )

  فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته شهرسازی طراحی شهری (کارشناسی ارشد ناپیوسته )

  دکترای شهرسازی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

  • دارای سابقه کار در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مجری پروژه ” اصول تعمیر و نگهداری اجزاء غیر سازه ای در ساختمانهای مسکونی “
  • انجام کارهای تحقیقاتی و طراحی در زمینه معماری  و شهرسازی
  •  ارائه چندین مقاله در سمینارهای بین المللی  و مجلات تخصصی معماری و شهرسازی
  • مدرس دانشگاه آزاد  اسلامی واحدهای  تهران از سال ۱۳۸۱
  • معمار و شهرساز در مهندسی مشاور سازواره نو
  • انجام فعالیت هایی در زمینه نقاشی و برگزاری چند نمایشگاه نقاشی
  • دارای پروانه اشتغال معماری پایه یک  و پروانه اشتغال شهرسازی پایه یک  از وزرات راه و مسکن و شهرسازی
  • عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران  و جامعه طراحان شهری ایران و انجمن مفاخر معماری ایران
  • عضو هئیت علمی جامعه جهانی شهرساز (ISOCARP)
  • دارای سابقه کار در حوزه معاونت شهرسازی و معماری در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸
  • دارای سابقه کار همکاری با اداره کل تحقیق و توسعه شهرداری تهران و سازمان زیبا سازی شهر تهران از سال  1388
  • عضو کمیسیون نما شهرداری تهران منطقه ۸ و ۵ و ۱۷ از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱
  • برخی ازتالیفات :
  • جلوگیری از جرائم  توسط طراحی محیطی / نسیم ایران منش ، الهه بیگدلی / سازمان زیبا سازی شهر تهران / ۱۳۹۲
  • کتاب راهنمای معماری منظر / نیکلاس داینز و کیل براون / ترجمه : نسیم ایران منش و نسیم چیت سازان / جامعه مهندسان مشاور/۱۳۹۱
  • خاطره های  جمعی در فضاهای شهری / مجری طرح: الهه بیگدلی ، نسیم ایران منش / سازمان زیبا سازی شهر تهران /۱۳۹۳
  • بازیافت فرهنگ در فضاهای معماری و شهری سرزمین های اسلامی / زیر نظر دکترحسین سلطان زاده / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / ۱۳۹۴
  • قزوین ، مجموعه مقالات / گرد آورنده : نسیم ایران منش / انتشارات اول و آخر / ۱۴۰۰
  • بعضی از مقالات:

  ۱ –نقش طراحی محیطی در جلوگیری از جرائم /نویسنده : اسکار نیومن /  ترجمه و تلخیص : نسیم ایرانمنش / مجله شهرداریها مهر ۱۳۸۱ / شماره ۴۱

  ۲- حیات مدنی و فضاهای شهری / مجله مسکن و انقلاب شماره ۱۰۲ / تابستان ۸۲

  ۳- گلن مارکوت برنده جایزه پریتزکر / فصلنامه معماری و فرهنگ / شماره چهاردهم / تابستان ۸۲

  ۴- ریزش برف / مجله ساخت و ساز / شماره ۲۷ / شهریور ۸۲

  ۵- کیفیت فضایی  – بصری  مسکن در ایران / مجله شهرداریها / شماره ۳۳ / بهمن ۸۰

  ۶ – بررسی درک  عموم  از  هنر انتزاعی در فضاهای شهری / مجله شهرداریها / ۱۳۸۳

  ۷ – پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران با موضوع “طراحی یک مجموعه مسکونی در مهرشهر کرج “/ سال ۱۳۷۶

  ۸- پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران با موضوع ” زیبایی عاملی در حال فراموشی در فضاهای شهری ایران ” / سال  1380

  ۹- زیبایی شهری معیارها و روشها / همایش بین المللی شهرهای جدید / تهران / اردیبهشت ۱۳۸۴

  ۱۰- تنظیم شرایط محیطی در فضاهای زیستی با تکیه بر تجارب گذشتگان / همایش زنان معمار ایران  / تهران آذر ۱۳۸۶

  ۱۱- سمینار پیاده راه  / خانه هنرمندان / تالار ناصری / دی ماه  1388

  ۱۲ – سخنرانی با عنوان ” جلوگیری از جرائم توسط طراحی محیطی در محیط های مسکونی ” / خانه هنرمندان / تالار بتهون / مرداد ماه ۱۳۸۹

  ۱۳ – استفاده از اصول جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی و بررسی اجمالی آن در ایران/ نسیم ایران منش/ مجله مسکن و محیط روستا / ۱۳۸۴/ شماره ۱۱۰، تابستان ۱۳۸۴

  1. راهکارهای طراحی شهری منظر خیابان مرکز شهر سنت لوئیس / ترجمه : نسیم ایرانمنش / مجله معماری و فرهنگ / ۱۳۸۵/ سال هفتم . شماره بیست و چهارم
  2. قنات طیفوری قزوین : قناتی تاریخی در شهری تاریخی / نسیم ایران منش ، رویا صدیقی ، سمیه مراقی / اندیشه ایران شهر / ۱۳۹۶

  ۱۵- Surveying the public perception from abstract arts in urban spaces in Iran/ ARUP 2006 / Cairo – Egypt / October 2006

  ۱۶- The characteristics of traditional houses in Iran (hot & dry climate) / 11th international seminar Forum Unesco – University and heritage / Firenze – Italy / September 2006

  ۱۷- Civic vitality & urban space / 40th IsoCarp conference / Geneva / 2004

  ۱۸- CPTED (Crime Prevention through environmental design) – a considerable aspect in urban design/REAL CORP 2009/  22-25 April 2009 / Catalonia/Spain

  ۱۹-Crime prevention through environmental design  in residential development in Tehran / REAL CORP 2010/ 18-20 May 2010 / Vienna /Austria 

  ۲۰- Recycling an urban space: Hasan Abad Square in Tehran / REAL CORP 2011/ 18-20 May 2011 / Essen / Germany

  ۲۱-Visual – spatial quality of contemporary housing in Iran / UIA congress July 2005 / turkey – Istanbul

  ۲۲-Using the principles of crime prevention through environmental design in Iran /  2004 9TH international CPTED conference/ Brisbane, Australia/ 13-19 September 2004

  ۲۳-Pedestrianisation a great necessity in urban designing to create a sustainable city in developing countries/ 44th ISOCARP Congress 2008/ Dalian , China

  ۲۴-Climatic design & low carbon city regarding the traditional experiences/ 45th ISOCARP Congress 2009/ Porto, Portugal

  ۲۳-Hyper Dynamic Growth in New Towns of Iran The Case Study “Parand New Town”/ ۴۸th ISOCARP Congress 2012 / Perm, Russia

  ۲۴-Iranian Garden – Dowlat Abad Garden in Yazd city/ IFLA 2005 / Peru, Lima / 3rd- 5th November

  ۲۵ -Pedestrianisation a great necessity in urban designing to create a sustainable city in developing countries/ 44th ISOCARP Congress 2008/ China, Dalian/   19th – ۲۳rd September

  ۲۶- Enriching Public Spaces in Iran – Challenges and Opportunities/ Nasim Iranmanesh, Elham Amini/ REAL CORP 2012/ Vienna /Austria 

  / ۱۴-۱۶ May 2012

  ۲۷- Indigenous knowledge a solution against drought in cities of Iran (the case study: Qazvin city) / Nasim Iranmanesh / 54th ISOCARP Congress 2018 /Bodo, Norway

  ۲۸- Improving the identity of historic city by considering hydraulic infrastructure (the case study: Qazvin city) / Nasim Iranmanesh / 55th ISOCARP Congress 20۱۹ / Jakarta , Indonesia

  ۲۹- The role of water in morphology of historic city of Naragh / Nasim Iranmanesh / 57th ISOCARP Congress 2021 / Doha , Qatar

  ۳۰- Urban morphology, a necessary knowledge to survey the city (the case study: Qazvin city in Iran / Nasim Iranmanesh / 57th ISOCARP Congress 2021 / Doha , Qatar

  ۳۱- Recent strategies of Tehran to achieve low carbon city to improve the health of citizens / Nasim Iranmanesh / 58th ISOCARP Congress 2022 / Brussel , Belgium