نام و نام خانوادگی: نادر ناصرالمعمار
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

نام پدر : علی اکبر

سال و محل تولد : سال ۱۳۲۹ – همدان 

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی معماری 

محل تحصیل ، رتبه وسال فارغ التحصیلی : دانشگاه تهران  – درجه عالی – ۱۳۵۲

 1. عضو هیئت امناء مفاخر معماری ایران ، عضو انجمن مدیریت فنآوری ایران ، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان وفنآوران صنعتی ساختمان ایران  
 1. سوابق خدمات در بخش دولتی :
  1. سمتهای مدیریتی صفی در سازمان میراث فرهنگی کشور                                                               ۶۱-۱۳۵۳ 
   1. سمتهای مدیریتی صفی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی                                                                 63- 1359
   1. سمتهای مدیریتی صفی در وزارت مسکن وشهرسازی                                                                    72-1363   
   1. عضو هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی بوعلی                                                                           70-1369
   1. مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور                                                                              76-1374
   1. معاون هم آهنگی و پشتیبانی میراث فرهنگی کشور                                                                     76 -1374
   1. معاون پشتیبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران                                                                 78-1376
 • سوابق خدمات در بخش خصوصی : 
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲
   • عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت ساختمان “شمسا “از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و رئیس هیئت مدیره از سال  1391 تا ۱۳۹۲
   • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ساخت صنعتی ساختمان پیشرو ( ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹)
   • عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت ساخت صنعتی ساختمان پیشرو (۱۳۹۹ تاکنون)
   • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت ( ۱۴۰۰ تاکنون)
 • فعالیت های تخصصی : 
 • دفتر فنی سازمان تربیت بدنی                                                                                         48-1347
 • دفتر فنی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران                                                                      49-1348 
 • دفتر ساختمان ، مهندسی ارتش ن ز                                                                                 50-1349
 • طراحی، نظارت و اجرای مجموعه ها و ساختمانهای مسکونی ، فرهنگی، اداری،مذهبی، صنعتی         1353 – تاکنون
 • کارشناس بانکها، شهرداریها، سازمان های دولتی و نهادهای انقلابی                                             63-1353  
 • دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی                                                     1353- تاکنون
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران                                                             از بدوتأسیس- تاکنون
 • فعالیت های دانشگاهی : 
  • مسئول راه اندازی رشته معماری،مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)               1370
  • عضو شورای آموزشی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)                                       1371
  • عضو کمیته برنامه ریزی و هم آهنگ کننده راه اندازی دانشکده معماری، دانشگاه بوعلی سینا                        1371
  • مشاور عمرانی رئیس دانشگاه بوعلی سینا                                                                           1372
  • مجری سایت دانشگاه بوعلی سینا                                                                                               1372
  • عضو شورای مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی                                                                     1376-1372
  • عضو هیئت علمی رسمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳(بازنشستگی)
  • عضو هیات علمی غیر رسمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و فرهنگ)               1384 تا ۱۳۸۱ 
  • مسئول پیگیری و راه اندازی پژوهشگاه وزارت مسکن و شهرسازی از طرف قائم مقام پژوهشی وزیر مسکن

 و شهرسازی                                                                                                                           1378-1377

 • –            – مسئول پیگیری تاسیس پژوهشکده توسعه کالبدی شهری و منطقه ای )خصوصی( از طرف رئیس هیئت امناء پژوهشکده
  • عضو هیئت مؤسس پژوهشکده در سال ۱۳۸۰
 • دوره های آموزشی
  • مرمت آثار تاریخی(تئوری-عملی)در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، به مدت ۶ ماه
  • مدیریت میانی(مرکز آموزش مدیریت دولتی)
  • مدیریت تکمیلی میانی(مرکز آموزش مدیریت دولتی)
  • بهبود مدیریت – ( مرکز آموزش مدیریت دولتی ) 
  • مدیریت شهری و مدیریت شهرداریها – ( وزارت کشور. )  
 • سوابق پژوهشی : 
  • تحقیقاتی جامع در کاربرد پلاستیکها در ساختمان های پیش ساخته. 
  • بهسازی روستاها ( پژوهش واجر ا)  
 • دست آوردهای تجربی : 

۸۱– مدیریت در بخش شهرسازی : 

 • طرحهای منطقه ای 
  • طرحهای جامع شهرستان 
   • طرحهای جامع شهرها 
   • طرحهای تفضیلی شهرها 
   • طرح واجرای آماده سازیها 
   • طرح اسکان جمعیت در آینده 
   • طرح شهرهای جدید
   • طرح بهسازی محلات قدیم 
   • طرح واجرای بهسازی روستاها 
   • طرحهای محورهای فرهنگی – تاریخی  
  • مدیریت در بخش مسکن : 
   • طراحی واجرای انبوه سازی 
   • طراحی واجرای مسکن بلند مرتبه 
   • طراحی واجرای مسکن روستایی 
   • طراحی واجرای مسکن ارزان قیمت 
   • طراحی واجرای مسکن پیش ساخته 
   • طراحی واجرای اسکان موقت 
   • طراحی واجرای مسکن ( مشارکت با بخش خصوصی ) 
  • مدیریت در سایر بخشها : 
   • طراحی و اجرای ابنیه دانشگاهی ( دانشکده های پزشکی – دندانپزشکی مهندسی  –  خوابگاه های دانشجویی  سلف سرویس ) 
   • طراحی و اجرای مدارس در مقاطع مختلف 
   • طراحی و مرمت ابنیه دارای ارزش فرهنگی – تاریخی 
   • طراحی و اجرای ابنیه درمانی – بهداشتی در سطوح مختلف ( بیمارستانی – درمانگاهی – توانبخشی – پزشکی قانونی- کشتارگاه صنعتی -جامع روانی – اورژانس –  مراکز بهداشت ) 
   • طراحی و اجرای مجتمعهای ورزشی. 
   • طراحی و اجرای پناهگاهها و بیمارستانهای زیرزمینی 
   • طراحی و اجرای ندامتگاهها 
   • طراحی واجرای انبارهای عمومی و انبارهای کشاورزی با ظرفیتهای مختلف 

لازم به ذکر است که بسیاری از فعالیتهای ذکر شده در بخش های فوق دارای هم زمانی است.