نام و نام خانوادگی: آقای مهندس منوچهر شکوفی مقیمیان
متولد: 1321 / کرمانشاه
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۹ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران