نام و نام خانوادگی: غزال کرامتی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۵۱ تهران

استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – از سال ۱۳۸۰

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۱۳۷۷
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۸۲
 • اخذ مدرک دکتری معماری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۶

مقالات

 • “فرانمایی در تجربه معماری ایرانی”، دو فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، پذیرش شده در سال۱۳۹۰.
 • “مظاهر طبیعت، آواهای گمشده خانه ایرانی”، ( صص. ۲۸۷ – ۲۵۳ ) مجموعه مقالات نقد ادبی و هنری، انتشارات سخن، ۱۳۹۰.
 • “جایگاه آب در شهر ایرانی ، دیروز _ امروز”، ( صص. ۳۰۴ – ۲۷۵ ) جلد سوم مجموعه مقالات سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، بم _ کرمان، فروردین ماه ۱۳۸۵.
 • “تحلیل فضا در موزه هنرهای معاصر تهران”، ( صص. ۹۶ – ۹۱ ) فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره۱۹+۱۸، تابستان و پائیز ۱۳۸۳.

سخنرانی ها

 • ” طبیعت تهران”، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : مؤسسه تهران مطالعات کلانشهر ، ۱ آبان ماه ۱۳۹۱.
 • ” مسجد در تجربه معماری ایرانی- داشته ها و افزوده ها”، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۱.
 • ” درخشش و خاموشی باغ ایرانی در شهر تهران”، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۱.
 • ” معماران و نقش اجتماعی”، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۰.
 • ” آب، آوای زندگی “، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰.
 • “خانه ایرانی، مکان گفتگوی انسان و طبیعت …”، ارائه شده در نخستین همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ۲۷ و ۲۸ مهرماه ۱۳۹۰.
 • ” مرور نقش آب در شهر و معماری ایرانی “، ارائه شده در مرکز هنری نقش جهان ( پارک ساعی )، برگزار کننده : ایکوموس ایران، ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۰.
 • “Water: Melody of the Life of Tehran “، ارائه شده به زبان انگلیسی در دومین همایش بین المللی آب در نواحی خشک و نیمه خشک، مرکز مطالعات قنات ایران ( یزد )، برگزارکننده: پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگ ایرانی ( دانشگاه تهران )، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸.
 • “مظاهر طبیعت، آواهای گمشده خانه ایرانی”، ارائه شده در همایش یکروزه چند صدایی در هنرهای ایرانی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۷. “The Urban Informal Economy: An Analysis of construction Industry in Primary and Secondary Cities _ A Case Study of Tehran and Karaj” ، ارائه شده به زبان انگلیسی در دوره تابستانی بین المللی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین، سپتامبر ۲۰۰۴.
 • “The problems of Tehran Transportation Network”، ارائه شده به زبان انگلیسی در دوره تابستانی بین المللی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین، جولای ۲۰۰۳.

ترجمه مقالات

 • ” سه طرح تازه برای هزاره سوم _ کوپ هیمل بلاو ” ، فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره ۱۷ ، بهار ۱۳۸۳.
 • ” جایگاه طراحی شهری در فرایند برنامه ریزی از دیدگاه ماتیو کارمونا ” ، ماهنامه دانش نما ، شماره ۹۷ _ ۹۹ ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ .

جزوه های درسی دانشگاهی

 • ” مبانی نظری معماری “، برای تدریس درس مبانی نظری معماری، در مقطع کارشناسی معماری، برگرفته از چارچوب نظری رساله دکتری، ۱۳۹۱.
 • ” مبانی رابطه انسان و طبیعت در طراحی معماری ” ، برای تدریس درس تنظیم شرایط زمین، در مقطع کارشناسی ارشد معماری، برگرفته از دستاوردهای پایان نامه شهرسازی و رساله دکتری، ۱۳۹۰.
 • ” مبانی ادراک محیط “، برای تدریس درس روانشناسی محیطی، در مقطع کارشناسی ارشد معماری، برگرفته از چارچوب نظری رساله دکتری، ۱۳۸۷.
 • ” پنج فرم جوهری فضا، در تجربه معماری ایرانی “، برای تدریس درس آشنایی با معماری اسلامی، در مقطع کارشناسی معماری، برگرفته از دستاوردهای رساله دکتری، ۱۳۸۶.

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • ” مبانی نظری معماری ” ، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱.
 • “کارگاه طراحی شهری ۱ “، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرایش طراحی شهری )، از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱.
 • “تنظیم شرایط زمین”، دوره کارشناسی ارشد معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰. “تجارب طراحی شهری در ایران”، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرایش طراحی شهری )، از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰.
 • “کارگاه طراحی شهری ۲ “، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرایش طراحی شهری )، از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰.
 • “روانشناسی محیطی”، دوره کارشناسی ارشد معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷.
 • “تحلیل فضاهای شهری”، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹.
 • “آشنایی با معماری اسلامی”، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶.
 • “کارگاه طراحی معماری ۱” و “کارگاه طراحی معماری ۲ “، دوره کارشناسی معماری، از سال۱۳۸۶تا سال ۱۳۹۰.
 • “کارگاه مقدمات طراحی معماری ۱″ و”کارگاه مقدمات طراحی معماری ۲” و “درک و بیان محیط”، دوره کارشناسی معماری، از سال۱۳۸۰تا سال ۱۳۸۶.

سابقه تدریس در دانشگاه های دیگر به عنوان مدرس مدعو

 • یک ترم تدریس آشنایی با معماری اسلامی _ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ( ۱۳۸۸ _ ۱۳۸۷ ).
 • یک ترم تدریس مفاهیم معماری در دوره معماری داخلی _ در آموزشگاه عالی غیر انتفاعی نهاوند ( ۱۳۸۴ _ ۱۳۸۳ ).
 • یک ترم تدریس درکارگاه طراحی شهری _ دوره کارشناسی شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا _ دانشگاه تهران.( ۱۳۸۱ _ ۱۳۸۰ ).
 • سه ترم تدریس کارگاه طراحی معماری و تاریخ معماری و ترسیم فنی _ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۰_ ۱۳۷۸ ).

همکاری در تهیه طرح های پژوهشی در دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران

 • ” بررسی امکان اجرای مسیرهای پیاده و دوچرخه در تهران قدیم” دکتر فریدون قریب _ گروه شهرسازی، ۱۳۸۲.
 • ” نقد و تحلیل کالبد پیاده راه به عنوان یک عنصر زنده شهری و شریان زندگی اجتماعی و مدنی در شهر تهران” دکتر محمد مهدی محمودی _ گروه معماری، ۱۳۸۲.
 • ” بررسی و نقد حریم بزرگراه های درون شهری تهران” دکتر محمد مهدی محمودی _ گروه معماری، ۱۳۸۰.

دوره های آموزشی خارجی

 • شرکت کننده میهمان از ایران در کارگاه بین المللی تابستانی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین در شهریورماه ۱۳۸۳ و آشنایی با طرح های توسعه منطقه ای آلمان.
 • شرکت کننده میهمان از ایران در کارگاه بین المللی تابستانی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین در تیرماه ۱۳۸۲ و آشنایی با طرح های توسعه شهری معاصر برلین.

دوره های آموزشی داخلی

 • آشنایی با حکمت هنر شرق (۲) ، دکتر حسن بلخاری، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶.
 • آشنایی با حکمت هنر شرق (۱) ، دکتر حسن بلخاری، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵.
 • آشنایی با فلسفه هنرها ، دکتر علی رامین، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵.
 • نشانه شناسی هنر، دکتر پاکتچی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵.

نظام مهندسی

 • پایه ۲ معماری ( طراحی و نظارت )، از ۲۰/۱۱/ ۱۳۷۹ به شماره عضویت ۲۲۶۱۲-۰-۱-۱۰
 • پایه ۳ شهرسازی، از ۳۰/۶/ ۱۳۸۴ به شماره عضویت ۲۲۶۱۲-۰-۱-۱۰

عضویت در شرکت ها و مؤسسات

 • عضو هیئت مؤسس ” مؤسسه تهران مطالعات کلانشهر “، از ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۱.
 • عضو هیئت مدیره شرکت ” مهندسان مشاور سرو بوم سرزمین “، از ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷.

سوابق کاری

 • مهندسان مشاور سرو بوم سرزمین: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره (۱۳۹۱)
 • شرکت مهندسی طرح و کاوش (۱۳۸۹ – ۱۳۹۱)
  نوع فعالیت : تهیه طرح راهبردی حریم پایتخت شامل : اسناد سازمان فضایی و پهنه بندی و …
  سمت : مدیر طرح راهبردی و مدیر تلفیق مطالعات سه قسمت طرح
  نام پروژه یا فعالیت : طرح برنامه راهبردی مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت و برنامه ریزی حریم شمال بزرگراه بابایی
 • شرکت مهندسی طرح و کاوش (۱۳۸۸ – ۱۳۸۹)
  نوع فعالیت : عامل چهارم
  سمت : راهبر و هدایت کننده مشاوران در تهیه سند هدایت سازمان فضایی محله و در تهیه اسناد طراحی شهری
  نام پروژه یا فعالیت : گام سوم تهیه طرح های منظر شهری تهران  ( ۳۲ بافت فرسوده )
 • مهندسین مشاور عرصه (۱۳۸۷ – ۱۳۸۸)
  نوع فعالیت : انجام مطالعات سازمان فضایی و هماهنگی مطالعات بخشی
  سمت : مدیر فنی و راهبر مطالعات کالبدی
  نام پروژه یا فعالیت : طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مهندسین مشاور پارس بوم پایدار (۱۳۸۶ – ۱۳۸۷)
  نوع فعالیت : همکار در تعریف و تبیین پروژه گردش بازارهای یاس، از مرحله تدوین پروپوزال تا تدقیق حدود و اندازه های مالی و عقد موافقتنامه و هدایت فنی پروژه تا مرحله تعریف و تدقیق کارگروه ها و تعیین کارشناسان همکار پروژه
  سمت : مدیر فنی
  نام پروژه یا فعالیت : تهیه سند راهبردی گردش بازارهای یاس
 • مهندسین مشاور توسعه بوم سازگان پایدار (۱۳۸۳ – ۱۳۸۵)
  نوع فعالیت : مسئول ترسیم نقشه های سازمان فضایی شهر تهران و تدوین بیانیه های مربوطه ، تدوین نوشتارهای مربوط به محورهای سازمان فضایی شهر تهران و پاسخگویی به استعلام های مربوطه
  سمت : کارشناس ارشد گروه سازمان فضایی و گروه طراحی شهری
  نام پروژه یا فعالیت : طرح جامع تهران
 • مهندسین مشاور هرم پی (۱۳۸۰ – ۱۳۸۳)
  نوع فعالیت : تهیه ضوابط ساخت و ساز و واگذاری در اراضی و برنامه ریزی برای تکمیل راههای داخلی و خارجی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مطالعه برای طراحی ساختمان اداری بندر بوشه
  سمت : کارشناس ارشد شهرسازی
  نام پروژه یا فعالیت : طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی  بندر شهید رجایی و  بندر بوشهر
 • شرکت شهراندیش، وابسته به شهرداری منطقه ۲ تهران (۱۳۷۸ – ۱۳۸۰)
  نوع فعالیت : مسئول کنترل نقشه
  سمت : کارشناس شهرسازی
  نام پروژه یا فعالیت : صدور پروانه ساختمانی
 • شرکت ساختمانی نیک زهره
  نوع فعالیت : طراحی معماری
  سمت : کارشناس طراح
  نام پروژه یا فعالیت : طراحی ساختمانهای مسکونی، مسجد و …