نام و نام خانوادگی: گیتی اعتماد
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۲ شیراز

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۵
 • اخذ مدرک دکترای شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۲

عناوین و سمت ها:

 • رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور طرح و معماری
 • نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها :

 • کارشناس دفتر فنی وزارت کشور ۱۳۴۸-۱۳۴۶
 • مدرس دانشگاه شیراز ۱۳۴۸
 • کارشناس معماری و شهرسازی در مهندسان مشاور ۱۳۵۱-۱۳۴۶
 • استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه ملی ایران، تهران ۱۳۵۹-۱۳۵۱

فعالیت ها:

 • استاد راهنمای رساله های دکترا و فوق لیسانس در دانشگاه های مختلف
 • طراحی و نظارت پروژه های معماری و شهرسازی

آثار تالیفی:

 • تالیف کتاب شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه
 • ترجمه کتاب جغرافیای شهری اثر جانسون، انتشارات دانشگاه ملی ایران
 • ترجمه کتاب توسعه و توسعه نیافتگی اثر فورتادو، انتشارات دانشگاه ملی ایران
 • ترجمه مقالاتی در کتاب مفهوم شهر یک و دو
 • ارائه ده ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در همایش ها و انتشارات تخصصی ۱۳۸۴-۱۳۵۳
 • فعالیت در گروه تحقیق مطالعات شهری و منطقه ای