نام و نام خانوادگی: رضا بهبهانی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۱۴ اهواز

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک دوره اول معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۳۹
 • اخذ مدرک دکترای معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا ۱۳۴۴
 • اخذ گواهینامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای از پلی تکنیک لندن ۱۳۴۸

عناوین و سمت ها:

 • عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو موسس جامعه مهندسان معمار ایران
 • استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز از ۱۳۷۱
 • مدرس و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
 • موسس و مدیرعامل شرکت آمایش سرزمین دیرین
 • عضو موسس کانون دانش آموختگان در ایتالیا
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو کانون مهندسین ایران
 • عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران

مشاغل و مسئولیت ها

 • مسئول طرح های مدارس جدید، ایتالیا ۱۳۴۵-۱۳۴۸
 • آسیستان مدرس انستیتوی شهرسازی دانشگاه فلورانس، ایتالیا
 • سرپرست دفتر طرح های تفصیلی طرح جامع تهران، شهرداری تهران ۱۳۵۳-۱۳۴۸
 • مدیر کل برنامه ریزی و شهرسازی، شرکت نوسازی عباس آباد ۱۳۶۳-۱۳۵۷
 • مشاور حوزه معاونت شهرسازی، تهران و مسئول دفتر فنی سازمان زمین شهری استان تهران ۱۳۵۹-۱۳۵۷
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور آمایش محیط ۱۳۷۴-۱۳۷۰

فعالیت ها:

 • همکاری با شهرداری منطقه مرتون – لندن
 • مدیریت دفتر خصوصی و طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان های مسکونی، اداری، آموزشی، تجاری و ورزشی تفریحی ۱۳۵۲-۱۳۴۸
 • مدیر طرح جامع شهرهای اهواز و بندرعباس ۱۳۵۳-۱۳۵۱
 • طرح شهرک زردشت، اهواز ۱۳۵۶-۱۳۵۵
 • مدیریت بازنگری طرح تفصیلی منطقه یک تهران
 • مشاور و طراح فروشگاه های زنجیره ای رفاه
 • تحقیقات و پژوهش های شهرسازی، ایتالیا ۱۳۴۵-۱۳۴۱
 • طراحی پروژه های معماری، ایتالیا ۱۳۴۵-۱۳۴۱
 • مشارکت در طرح جامع مشهد ۱۳۵۵-۱۳۵۳
 • طرح جامع کرج ۱۳۵۰-۱۳۴۹
 • همکاری در طراحی شهر جدید مهاجران اراک، وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۶۴-۱۳۶۳
 • همکاری در طراحی و تدوین نظام نوین هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری ۱۳۷۶-۱۳۷۴ و اجرای طرح فوق ۱۳۷۷-۱۳۷۶
 • تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های معماری برای سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۳۷۹-۱۳۷۸