نام و نام خانوادگی: آرزو زندی محب
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

سوابق آموزشی

دکتری معماری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۹۹

سوابق تدریس دانشگاهی:

دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه ، باهنر و شرافت) از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مهر۱۳۹۶ تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مهر۱۴۰۰

دانشگاه علمی و کاربردی، واحد طرح و رسم پارسه، دو نیمسال ۱۳۹۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشکده سما، ۱۳۹۲تا۱۳۹۶

دانشگاه علمی و کاربردی، واحد نوسازی و بهسازی شهرداری، مهر ۱۳۹۷

دانشگاه علمی و کاربردی، واحد ۵۵ بهمن ۱۴۰۰

دانشگاه علمی و کاربردی، واحد ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

سوابق حرفه‌ای:

 • زمستان ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۳: اداره کل نوسازی مدارس استان تهران (کارشناس ابنیه در واحدهای معماری و مدارس غیردولتی)
 • تیر ۱۳۹۲: عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی
 • ·  1394 تاکنون: شاغل در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری (تدریس در هنرستان، کارشناس پژوهشسرا، سرگروه آموزشی)

سوابق پژوهشی:

داوری و عضو هیات علمی همایش:

پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۸، شیراز، ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2020) اسفند ۱۳۹۸، در تفلیس گرجستان.

ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۹، شیراز، ایران

پنجمین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی  ۱۳۹۹، تهران ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ۱۳۹۹، تهران ایران

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2020) تیر ۱۳۹۹، در تفلیس گرجستان.

بیست و دومین جشنواره‌ جوان خوارزمی (بخش دانش‌آموزی) در سطح کشوری و رشته عمران معماری در مهر ۱۳۹۹.ایران.

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2021) اسفند ۱۳۹۹، در تفلیس گرجستان.

هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2021) تیر ۱۴۰۰، در تفلیس گرجستان.

نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2021) شهریور ۱۴۰۰، در تفلیس گرجستان.

نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ۱۴۰۰، تهران ایران.

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی، ۱۴۰۰، ایران.

یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، ۱۴۰۰، در تفلیس گرجستان.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی ۱۴۰۱، در تفلیس گرجستان.

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، ۱۴۰۰، تهران ایران.

داور فصلنامه علمی اقتصاد و برنامه ریزی شهری، ۱۴۰۰، تهران ایران.

داور فصلنامه علمی پژوهشنامه زنان، ۱۴۰۲، تهران ایران.

تالیف کتاب:

تالیف کتاب، ۱۳۹۵،  “متره و برآورد ساختمان”، انتشارات پیام سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

طرح های پژوهشی:

 • همکاری در طرح پژوهشی”تبیین الگوهای تاثیرگذار بر طراحی معماری مدارس تهران با هدف بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی مدارس منطقه ۳ تهران)”، مجری طرح خانم دکتر سینگری، با حمایت اداره کل نوسازی مدارس تهران سال ۱۳۹۱ پایان یافته 
 • مجری طرح پژوهشی”شناخت عوامل ارتقا حس تعلق به مسکن در طراحی آپارتمان‌های امروز با توجه به خانه‌های دیروز”، با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشکده سما واحد اسلامشهر_ سال ۱۳۹۷ پایان یافته.

مقالات:

مجله:

 • شهریور ۱۳۹۶: Analysis compatible with climate based on Mahoney Tables In Hamadan (Iran) در مجله   Interdisciplinary Environmental Review 
 • اسفند ۱۳۹۷: «شناخت و تحلیل شش خانه ایرانی در اقلیم‌های متفاوت (گلشنی یزد، رسولیان یزد، امام‌جمعه تهران، بروجردی‌های کاشان، طباطبایی کاشان، حیدرزاده تبریز)»، در نشریه معماری شناسی، شماره ۶
 • زمستان ۱۳۹۸: «شناخت و تحلیل فتوت‌نامه‌ها در جهت ارتقاء مهارت‌آموزی و اخلاق حرفه‌ای معماران»، نشریه علمی مهارت‌آموزی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
 • پاییز ۱۳۹۹: «تدوین چارچوب مفهومی آموزش دانشجویان مبتدی در کارگاه‌های مقدمات طراحی معماری: تحلیل محتوا کیفی»، نشریه علمی مطالعات محیط هفت حصار، شماره ۳۳
 • اسفند ۱۳۹۹: پذیرش مقاله «تبیین مدلی جهت آموزش مشارکتی در کارگاه‌های مقدمات طراحی معماری (اقدام پژوهی در کارگاه مقدمات طراحی۳)»، نشریه علمی، معماری و شهرسازی ایران.
 • بهار ۱۴۰۰: «اصول آموزش معماری سنتی در گذشته با استفاده از فتوت‌نامه‌ها»، نشریه علمی اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • پاییز ۱۴۰۰: «تحلیلی بر نماد کهن‌الگوها و نیروی آفرینش ناخودآگاه جمعی در گذرگاه‌ها»، نشریه علمی اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • پاییز ۱۴۰۱: «نقش دانش روانشناسی محیط در طراحی پایانه مسافربری فرودگاه‌ها»، نشریه سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، دوره اول، شماره سوم.
 • بهار ۱۴۰۲: «اندیشه‌ی ضداقتدارگرایی از منظر پس‌ازمدرن در آموزش معماری»، نشریه سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، دوره دوم.

همایش و کنفرانس:

 • اسفند ۱۳۹۱: «تعامل سازه و معماری در طراحی فرودگاه‌ها» همایش ملی فن‌آوری‌های نوین در تبریز
 • اردیبهشت ۱۳۹۲: «انرژی پاک خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در مجتمع های تجاری»، همایش ملی معماری و توسعه پایدار شهری در بوکان
 • بهمن ۱۳۹۲: «تبیین اصول طراحی مدارس پایدار»، International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 27&28 November 2013, Tabriz , Iran
 • آذر۱۳۹۳: «توسعه پایدار شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه موردی آلمان)»، ۲nd international congress of structure, architecture and urban development
 • خرداد ۱۳۹۴: «تبیین راه‌کارهایی برای حضور افراد با شایستگی متفاوت در فضاهای اداری (پایدار سازی فضا برای حضور معلولین)»، همایش ملی معماری شهرسازی عمران وگردشگری توسعه‌پایدار شهری قزوین،کانون سراسری انجمن‌های صنفی مهندسان معمار ایران
 • مرداد ۱۳۹۴: «مصالح هوشمند و مدیریت هوشمند انرژی در جهت خلق معماری پایدار»، در International Conference on Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure29-30July 2015, Tabriz , Iran
 • مرداد ۱۳۹۴: «مدیریت هوشمند مدرسه بر اساس ابزارها و فن‌آوری BACnet، Lon work، KNX»، در همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مهندسان معمارایران.
 • تیر ۱۳۹۵: «طراحی معماری و مطلوبیت مدرسه برای دانش آموزان»، در دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مهندسان معمار ایران.
 • شهریور ۱۳۹۶: «طراحی معماری و مطلوبیت مدرسه برای دانش آموزان» مقاله برگزیده انتخاب شد و در جشنواره بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی هزاره سوم، تهران چاپ شده است.
 • خرداد ۱۳۹۸: «بررسی و معرفی برج طغرل گاهشمارهای ایرانی در شهرستان ری»، درچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تهران.
 • خرداد ۱۳۹۸: «معرفی برج اردکان خراسان گاهشمار، معماری و نجوم مهندسی ایرانی»، درچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تهران.
 • شهریور ۱۳۹۸: «تحقیقی بر طراحی معماری برای افراد معلول (فضاهای جمعی)» در پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار.

دوره‌های علمی و آموزشی:

شرکت در کنفرانس:

 • Between architecture, engineering, and nature, همکاری دانشگاه جنوا و مرکز معماری ایران, ۲۰۱۷
 • International conference on Architecture, Association of Iranian Architects, 2015
 • Seven international architecture seminar, نقش معمار, ۲۰۱۳
 • کنفرانس بین المللی معماری ۲A، نظام مهندسی و مجله ساختمان و معماری، ۲۰۱۳
 • کنفرانس بین‌المللی عمران معماری زیرساخت شهری، دانشگاه آزاد تبریز، ۱۳۹۴
 • کنگره بین‌المللی سازه، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۱۳۹۳
 • چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تهران، ۱۳۹۸

دیپلم زبان از معاونت جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۳-۱۳۸۶

شرکت در کارگاه های آموزشی:

 • ۱۳۸۸آشنایی با نرم افزار فتوشاپ، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور
 • ·  ۱۳۸۹آشنایی با روش‌های گودبرداری و اجرای سازه‌های نگهبان، استانداری تهران
 • ·  ۱۳۹۶اجرای ساختمان های فولادی،آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب (نظام مهندسی)    
 • ۱۳۹۶بکارگیری استانداردها، مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری، آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب(نظام مهندسی)
 • ۱۳۹۶روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی، آموزشی،دانشگاه علم و فرهنگ (نظام مهندسی)
 • ۱۳۹۶معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان، آموزشی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (نظام مهندسی)
 • ·  ۱۳۹۶نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری، آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب (نظام مهندسی)
 • ·  ۱۳۹۸مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، آموزشی، دانشکده شریعتی (نظام مهندسی)
 • ۱۳۹۸مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب (نظام مهندسی)
 • ·  1401 اصول ومبانی طراحی بناهای بلند مرتبه (نظام مهندسی)
 • ·  1401 الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمانها (نظام مهندسی)
 • ·  1401 آشنایی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان (نظام مهندسی)
 • ·  1401 روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) (نظام مهندسی)
 • ·  1401 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری  (نظام مهندسی)