نام و نام خانوادگی: آقای مهندس احمدرضا کابلی
متولد: 1360 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

دکترا مهندسی معماری – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

سوابق تدریس

 • 1) عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از اسفند 1389 تاکنون
 • 2) استاد راهنما دانشجویان کارشناسی معماری دانشگاه آزاد ماهشهر و اهواز و جهاد دانشگاهی خوزستان به تعداد 1100 تا کنون
 • 3) استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد یزد و ماهشهر و اهواز و آبادان به تعداد 120 نفر تا کنون
 • 4)استاد راهنما دانشجویان دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد بوشهر و اهواز

  ارايه دروس زير در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

 • – آشنایی با معماری معاصر ایران
 • – طرح معماری 5،3،4،2،1
 • – آشنایی با معماری معاصرغرب
 • – آشنایی با معماری معاصر ایران
 • – آشنایی با معماری اسلامی
 • – مبانی نظری معماری
 • – تنظیم شرایط محیطی
 • – عناصر و جزئیات ساختمان
 • – زبان تخصصی معماری
 • -طراحی نهایی
 • – تنظیم شرایط محیطی

مدرس دروس کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ماهشهر و اهواز و شوشتر در درسهای:

 • حکمت معماری ایران
 • برنامه ریزی و روشهای طراحی
 • طرح معماری 1 و 2 و 3
 • اقلیم و معماری
 • انسان و محیط
 • مراتب اجرایی ساختمان
 • روش تحیق و تدوین پایان نامه
 • تاریخ نظریه های معماری
 • برنامه دهی و روشهای طراحی
 • فرهنگ و معماری

مدرس دروس دکترا در دانشگاه آزاد اهواز و بوشهر در درسهای:

 • معماری معاصر ایران
 • زبان مشترک معماری و سایر هنر ها
 • مبانی نظری معماری
 • روشهای علوم تجربی در فرایند طراحی و نقد فضا
 • تاریخ عمومی معماری جهان

عضویت در مجامع و سازمان ها

هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر