نام و نام خانوادگی: آقای مهندس دیهیم تاکی
متولد: 1333 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران