نام و نام خانوادگی: آقای مهندس بابک شکوفی مقیمیان
متولد: 1349 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت