نام و نام خانوادگی: آقای مهندس علی اکبر نصرآبادی
متولد: 1331 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

سوابق تحصیلی ورزومه

_ فوق دیپلم معماری تهران ۱۳۵۲
_ مهندسی کارشناسی معماری (دوره پنجساله)آمریکا۱۳۶۰
_ اولین گواهینامه هنر (معادل کارشناسی ارشد) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
_ گواهینامه هنر سنتی (معادل دکترا) وزارت میراث فرهنگی
_ DBA مدیریت
_مدرس مدعو درس اسکیس ومنظر دانشگاه تهران
_ رئیس شورای عالی تمبر ونماینده تام الاختیار وزیر
_ رئیس موزه ارتباطات
_مهندس ارشد وسرپرست طراحی ساختمانهای مخابرات
_ معاونت ساختمان وعضو هیئت مدیره شرکت پست
_ معاون مدیرکل ساختمان وزارت امور خارجه
– مشاور معماری وشهرسازی شهردار منطقه هفت و مسئول طرح باغ موزه قصر
مدیر پشتیبانی وساختمان شرکت خدمات انفورماتیک