نام و نام خانوادگی: خانم دکتر لیلا پهلوان زاده
متولد: 1356 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۰ مهر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

دکترای مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان