نام و نام خانوادگی: خانم مهندس آنیتا بیات
متولد: 1353 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۹ آبان ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

– نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین.

– دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

– كارشناس ارشد معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان سال 1380.

– عضو انجمن صنفي اساتيد حق­التدريس استان قزوين.

– مدرس دانشگاههاي استان قزوين از سال 1379 تاكنون. (دانشگاه­هاي آزاد اسلامي واحد قزوين، كرج و ابهر- دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – دانشگاه اسلامي كار واحد قزوين- دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين).

– معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين از سال 88 تا سال 91.

– مدرس آموزش در صنايع سازمان فني و حرفه­اي استان قزوين.

– مدرس دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين از سال 81 تاكنون.

–  مسئول گروه تدوين و بازنگري رشته مهندسي فناوري معماري- طراحي و نوسازي بافتهاي فرسوده و كارداني فني پيمانهاي عمراني دانشگاه جامع علمي و كاربردي كشور از سال 91 به مدت 2 سال.

– عضو شوراي پژوهشي دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين.

– عضو گروه تخصصي معماري دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين.

– مدير گروه رشته طراحي و نقشه كشي صنعتي دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين از سال 83 تا سال 88 .

– مدير گروه رشته معماري دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين از سال 88 تاكنون.

– مدرس نمونه سالهاي 84 تا 88 داراي لوح تقدير از انجمن صنفي طراحي و نقشه­كشي صنعتي استان قزوين. (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين).

– مدرس نمونه سالهاي 88 تا 90 داراي لوح تقدير از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين (رشته معماري).

– كسب مقام دوم و سوم جشنواره ملي حركت براي طرح­ها و پروژه­هاي رشته مهندسي معماري دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين به راهنمايي و سرپرستي اينجانب در سال 93.

– عضو شوراي حل اختلاف استان قزوين.

– عضو هيأت مديره مؤسسه ملي خيريه كودكان سرزمين مهر.

– عضو انجمن صنفي معماري استان قزوين.

– عضو انجمن دوستداران باغستان سنتي استان قزوين.

– عضو انجمن توسعه پايدار شهري استان قزوين.

– مهندس پايه يك طراحي و نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– مهندس پايه دو اجرا (مجري) سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو هيأت مديره مهندسين مشاور چكاد دژ البرز (طراحي، نظارت و اجرا).

– عضو گروه تخصصي كنترل نقشه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو گروه تخصصي كنترل و نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– مشاور ورزشي بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين. (ورزش­هاي همگاني).

– نائب رئيس كميسيون مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو اصلي كميسيون انتشارات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو اصلي كميسيون فرهنگ و هنر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو اصلي كميسيون بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو اصلي كميسيون رفاهي- ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– نائب رئيس كميته كوهنوردي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– نايب رئيس كميته بدنسازي و آمادگي جسماني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو و دبير همايش­ها و مسابقات علمي معماري و شهرسازي دانشگاههاي استان قزوين.

– سوابق فعاليت و همكاري در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين.

– سوابق فعاليت در مهندسين مشاور و شركتهاي طراحي، نظارت و اجرا.

– پژوهشگر، نويسنده و مترجم (سواد بصري- مباني هنرهاي تجسمي).

تحصیلات

– دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
– كارشناس ارشد معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان سال 1380.

سوابق تدریس

– مدرس آموزش در صنايع سازمان فني و حرفهاي استان قزوين.
– مدرس دانشگاه جامع علمي و كاربردي علوم و فنون قزوين از سال 81 تاكنون.

عضویت در مجامع و سازمان ها

– عضو اصلي كميسيون انتشارات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.
– عضو اصلي كميسيون فرهنگ و هنر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.
– عضو اصلي كميسيون بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

– عضو اصلي كميسيون رفاهي- ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.

– عضو و دبير همايشها و مسابقات علمي معماري و شهرسازي دانشگاههاي استان قزوين.