نام و نام خانوادگی: آقای مهندس ابراهیم پورتوانا
متولد: 1347 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۴ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران