نام و نام خانوادگی: آقای مهندس محمد مهدی کلانتری
متولد: 1364 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۹ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران