نام و نام خانوادگی: آقای مهندس مقداد شریف
متولد: 1366 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۹ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران