نام و نام خانوادگی: خانم دکتر الهام امینی
متولد: 1354 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۴ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

دکترای شهرسازی دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی