نام و نام خانوادگی: آقای مهندس بابک داریوش
متولد: 1360 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۱ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

دکتری برنامه ریزی و منظر شهری از دانشگاه ژنو، سوئیس

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

مهندس معمار با پروانه پایه یک در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا از سال 1395

دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1397

رئیس کمیته دستگاهی نظریه پردازی شیخ بهایی از سال 1402

صاحب کرسی های نظریه پردازی ترویجی نقد و مناظره علمی: 1-چارتاقی تداوم تقدس کوه در معماری ایران؛ 2-هوش محیط زیستی؛ 3-شبه علم دانشگاهی در ایران؛ 4-مساله اصلی پژوهش در ایران؛ 5-رویکرد کل نگر فناوری ساختمان سازی در تولید دانش صنعتی سازی ساختمان در ایران.

علاقه مند به اثرگذاری در حوزه علوم معماری و مطالعات محیطی

اجتماعی سازی علم از طریق مصاحبه و ارسال یادداشت به رسانه های معتبر عمومی

ترویج علم به واسطه تدریس در دانشگاه، نگارش کتب دانشگاهی، نگارش مقالات علمی-ترویجی، سخنرانی در کرسی فرهنگی یونسکو و مدیریت علمی و اجرایی کنفرانس های معتبر علمی

ارتقای علم به واسطه انجام طرح های پژوهشی و نگارش مقالات علمی-پژوهشی متعدد و مدیریت کمیته دستگاهی نظریه پردازی کشوری

اندیشه ورزی و ایده پردازی علمی  به واسطه طرح ایده ها و نظریات متعدد در کرسی های ترویجی نقد و مناظره علمی

مدیریت تقاضای علم به واسطه طرح مسائل و مطالبات با ارائه نظرات کارشناسی در رسانه های معتبر ملی

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

علاقه مند به اثرگذری در حوزه علم

با عضویت در هیات مدیره اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی و عضویت در کارگروه پژوهش بخش غیردولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

با مسئولیت دبیرکلی اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پژوهش ها و جشنواره های ملی

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضو هیات علمی و رئیس موسسه تحقیقاتی مطالعات پیشرفته فضا و محیط فرهنگ شهر (شیخ بهایی سابق) از سال 1391