نام و نام خانوادگی: خانم دکتر حمیده چوبک
متولد: 1331 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۴ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

آموزش دبستان ودوره اول دبیرستان مدرسه مهرآئین شیراز ، دوره دوم دبیرستان دیپلم تجربی دبیرستان انوشیروان دادگر

لیسانس باستان شناسی ازدانشگاه تهران 1353، کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران 1363

پایان نامه “انگارشناسی سفالینه های اسلامی” راهنما نوشین روان خانم دکتر سیمین دانشور

 

تحصیلات

دکترای باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس 1383

پایان نامه “تسلسل حوزه فرهنگی جازموریان- شهرکهن جیرفت دردوران اسلامی ” “راهنما شادروان آقای دکتر محمد یوسف کیانی

سوابق تدریس

 

تدریس به صورت پاره وقت وحق التدریس

 • تدریس در دانشگاه امام خمینی قزوین دروس آشنائی باباستان شناسی وطراحی محوطه های باستانی در دانشکده معماری رشته حفاظت ومرمت ازسال 1383تاکنون .
 • تدریس دربنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی درس آشنائی باباستان شناسی از سال 1383تاکنون
 • تدریس طرح مرمت محوطه های باستان شناسی مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد یک ترم سال 1396
 • تدریس دانشگاه آزاد دوترم رشته باستان شناسی سال 1379-1380
 • تدریس در مرکز آموزشی رسام استان البرز ازسال 1396تاکنون درس باستان شناسی ودرس پژوهش معماری
 • راهنما ومشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا وداور در رشته باستان شناسی ، ایران شناسی ، حفاظت ومرمت .

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

پیشینه حرفه ائی واشتغال

شروع کار درمرکز باستان شناسی دربخش پیش ازتاریخ 1354

پیشینه فعالیت تخصصی وکارشناسی در مرکز باستان شناسی ، موزه ایران باستان ، موزه سفالینه وآبگینه ، کاخ موزه سعدآباد ونیاوران ، موزه ملی بخش اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، پژوهشکده باستان شناسی

دانشیار پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی – بازنشسته درمهرماه 1396

مدیر پژوهشکده  باستان شناسی ازسال 1392-1396

 • مدیر پایگاه میراث فرهنگی الموت ازسال 1380- 1398 در دوره فعالیت خود به عنوان مدیر پایگاه الموت تقدیرنامه های بیشماری از مقامات ومسئولین کشوری وسازمان ها دریافت کرده است. همچنین ازطرف سازمان یونسکو ازپایگاه تقدیر شده است.
 • انتخاب به عنوان مفاخر میراث فرهنگی 1401
 • بکارگیری وانتصاب دوباره به عنوان سرپرست پایگاه میراث فرهنگی الموت ازآذرماه 1399

مطالعه وتعیین منظر فرهنگی الموت وثبت قلعه الموت ومنظر فرهنگی آن درفهرست موقت میراث جهانی

شناسائی ومستند سازی آثار طبیعی – تاریخی وفرهنگی منظر فرهنگی الموت وثبت درفهرست میراث ملی ، نظارت ومطالعه بافت روستا های ارزشمند الموت وثبت وتعیین عرصه وحریم منظر طبیعی وفرهنگی وروستای اندج، آتان وکلایه ،ثبت میراث طبیعی درختان و دریاچه اوان .

اجراونظارت برطرح های حفاظت ومرمت  دژ الموت  ایجاد سایت موزه الموت، دژ لمبسر و بازسازی ومرمت امامزاده ها وبناهای منظر فرهنگی الموت

تالیفات وپژوهش ها

ترجمه کتاب سفال اشکانی از فرانسه تالیف ارنی هرینک سازمان میراث فرهنگی 1376

تالیف کتاب جیرفت وهمسایگان وخویشاوندان فرهنگی – سازمان میراث فرهنگی 1391

بخشی از مقالات فارسی :

حمیده چوبک گزینه سفالینه اسلامی پوئینک ری باستان گزارش های باستان شناسی 1376

حمیده چوبک “مسجد شوش ” ترجمه وتالیف ،  دومین کنگره معماری وشهرسازی بم  سازمان میراث فرهنگی 1377 – جلد5

حمیده چوبک / مریم قاسمی ” نقوش قالی دوره ی صفویه باتاکید برنقش های ابداعی واقتباسی   مجله پژوهش هنراسلامی شماره  6 ،سال 1386

حمیده چوبک “سفالینه هادوران اسلامی شهرکهن جیرفت “مجله مطالعات باستان شناسی بهار وتابستان 1391  مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران

چوبک، حمیده. “انگارشناسی سفالینه های اسلامی” یادنامه دکتر سیمین دانشور ، پژوهشگاه میراث فرهنگی 1396

چوبک، حمیده. الملک‌للّه (تختگاه الموت)/ مفاخر میراث فرهنگی ایران (جشن‌نامه دکتر صادق ملک شهیرنژادی). به کوشش مرتضی حصاری. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1394: 262-274.

مریم رفیعی آتانی – حمیده چوبک ” نگرش عوام به آثارباستانی دردوره قاجار شماره 16 – پیاپی 101 مجله تاریخ نگری وتاریخ نگاری 1394  مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا

میتراشاطری ، هایده لاله ، حمیده چوبک بازنگری درطبقه بندی وتاریخ گذاری سفال گونه ی نقش کنده درگلابه ( اسگرافیاتو ) درایران دوره اسلامی  صفحه 173-188 شماره 21 دوره 9 ، تابستان 1398 مجله علمی پژوهشی ” پژوهش های باستان شناسی ایران دانشگاه بوعلی همدان

چوبک، حمیده “ معماری دست کند دژ الموت”/فصلنامه علمی فنی هنری اثر، ش 58 )پائیز 1391ش،: 47-58)

. الموت در دورۀ صفوی/ مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قزوین عصر صفوی به کوشش باقرعلی عادلفر. قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. 1391: 625-6

معماری دست کند دژ الموت/مجموعه مقالات اولین همایش معماری دست کند کرمان 12-14 اردیبهشت 1391، گردآوری و تدوین: مهناز اشرفی. تهران: سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی 1394: 204-217..

 

چوبک، حمیده. سرزمین مقدس الموت. مجلۀ میراث ملی. ش 1 (پاییز 1387): 47-49 و ش 2/3 (زمستان 1387- بهار 1388)؛ 120-123

 

چوبک، حمیده. 1388مدیریت حفاظت ومرمت کاخ دژ حسن صباح قلعه الموت ص 147-162- فصلنامه میراث ملی سازمان میراث فرهنگی آبان 1388

ارائه مقالات کاوش های باستان شناسی شهردقیانوس در گردهمائی های سالیانه  باستان شناسی

ارائه مقالات کاوش های باستان شناسی دژ الموت در گردهمائی سالیانه  باستان شناسی

چوبك، حميده1386 گزارش‌های باستان‌شناسي. ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور. پژوهشکده باستان‌شناسي، ج7،: 86-  129

کاوش‌های باستان‌شناختي دژ حسن صباح در نهمين گردهمايي سالانۀ باستان‌شناسي ايران (آذر ماه 1386. ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.پژوهشکده باستان‌شناسي،.

 

چوبک، حمیده. مهندسی و مدیریت آب. گزارشهای سیزدهمین گردهمایی سالانۀ باستان‌شناسی ایران، 10 تا 12 اسفند 1393: ص 82-87.

 

چوبك، حميده، آرايه‌های آجركاري دژ الموت. / همايش ملي آجر و آجر كاري در هنر و معماري ايران ويژه‌نامه تهران. ـ تهران: فرهنگستان هنر ش 3 (بهمن 1395): 21- 24

دو مقاله مدخل جازموریان  وجیرفت دردانره المعارف بزرگ اسلامی.

مقاله مدخل جازموریان در دانشنامه بزرگ اسلامی.

 

Jazmurian Cultural & Geographical Region In Archaeological Studies; Hamideh Choobak , Mohammad Yousef Kiani pp31-69 Human sciences Modarres , Quarterly Journal,(Geography)Vol.8,No.4, (tome 35), Winter 2005, Tehran

Choubak .Hamideh :” Une eteonnante Ceramique dans une necropole Parthe dans la region de Kerman ;p.94-95 “Dossiers D’Archeologie no .234.Paris,1999

Choubak .Hamideh  :Alamut Castle ( Eagle’s NestHasssan Sabbah Stronghold pages 1-28 The International Journal of Humanities   Spring  Vol 16 No 2 2009

Choubak .Hamideh;  Historical pottery , Vol II; Splendor of Iran London -2002

Choubak .Hamideh ; Domed House of Jazmurian  in Domes in the world ,Florence 2012

شرکت درسمینارهای بین المللی و داخلی ارائه مقاله

 • کنگره معماری بم ، کنگره معماری دستکند . سمینار بین المللی جنوی شرق ایران وآسیا زاهدان .سمینارنقدمرمت تبریز
 • کارگاه میراث فرهنگی کشورهای اقیانوسیه درسریلانکا Sri Lanka 5-6 may 2014 درباره الموت
 • شرکت درکنگره ایران شناسی وین وارائه سخنرانی درباره الموت
 • شرکت در نشست بین المللی ایکوموس پاریس
 • شرکت درسمینار بین المللی راه ابریشم نانجینگ چین درباره روابط فرهنگی جیرفت وچین
 • شرکت درکارگاه بین المللی یونسکو درتخت جمشید ، درباره الموت
 • شرکت درکارگاه های پایگاه های میراث فرهنگی کشور
 • ،شرکت در کارگاه عرصه وحریم در شیراز .ارائه عرصه وحریم الموت
 • شرکت درکنگره معماری دستکنددر کرمان وارائه سخنرانی درباره معمار ی دستکند الموت.
 • ارائه سخنرانی : ایکوموس ،فرهنگستان هنر ، دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه هنر اصفهان ، دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه باهنر کرمان ، موسسه پژوهشی میراث مکتوب ، دائره المعارف بزرگ اسلامی درباره مهندسی الموت ، سخنرانی در پیش کنگره معماری درمیراث فرهنگی استان قزوین درباره الموت ارائه مقاله الموت درباره الموت درظفر نامه حمدالله مستوفی درسمینار حمدالله مستوفی میراث مکتوب

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

مدیریت ونظارت برپژوهش های میان دانشی منظر فرهنگی الموت

 

 • تهیه سامانه یافته های باستان شناسی الموت ثبت یافته هادرسامانه جام
 • مطالعات گیاهان روستای گازرخان / Flora
 • مطالعات میراث روستای  های گازرخان، آتان ،کلایه،اندج وثبت درفهرست آثارملی مطالعات روستاهای چاله .
 • صنایع دستی ومنابع آن : شهربانوسلیمانی ،مطالعات زبان وگویش : آقای دکترپرمون
 • مردمشناسی الموت ،موسیقی وآواهای کشاورزی
 • قصه ها وروایت های الموت به چاپ رسیده
 • کتابشناسی الموت : عنایت الله مجیدی دردست چاپ
 • شناخت منابع وارزشهای کشاورزی موزه روستائی
 • مستندسازی : پیشدادی
 • مطالعه وطراحی :سایت موزه الموت وارزشهای منظر کشاورزی – روستائی الموت
 • مطالعه وطراحی موزه باستان شناسی ، مردم شناسی وصنایع دستی.
 • مطالعه آبرسانی قلعه الموت باهمکاری شادروان دکتر قاسمی
 • شرکت درسمینارهای استانی ، ملی وبین المللی وارائه سخنرانی ومقاله ازجمله درسریلانکا، وین اتریش
 • برگزاری نمایشگاه های متعدداز آثار باستانشناسی الموت ، صنایع دستی وعکس.

بیش از 20پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا باحمایت وهمکاری پایگاه باموضوع الموت انجام شده است.

پژوهش های میدانی

سرپرست 16 فصل کاوش های باستان شناسی قلعه حسن صباح الموت

سرپرست یک فصل کاوش دژ لمبسر الموت 

سرپرست دوفصل کاوش جازموریان ، سرپرست کاوش های نجات بخشی جیرفت ،  سرپرست 6 فصل کاوش شهرکهن جیرفت دردوران اسلامی ( محوطه شهر دقیانوس )

معاونت وعضویت درکاوش های باستان شناسی : شهرحریره کیش ، تپه میل ورامین ، ری باستان ، دره شهر ایلام ، تپه حصار دامغان ، کاوش شوش ، هفت تپه ،  قلعه پرتغالی های هرمز ، شهرک واوان .

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضویت  شورا ها مجامع علمی 

عضو هیات جذب هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

عضوشورای فنی معاونت میراث فرهنگی کشور تامهرماه  1396

عضو شورای حرائم کشور

دبیرهیا ت راهبردی پایگاه الموت

عضوهیات راهبردی پایگاه جهانی بم ،عضوهیات راهبردی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ،عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان قزوین

دبیر علمی نخستین مجله باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی تا سال 1397،عضو هیات تحریریه مجله اثر

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات اسناد میراث فرهنگی

برگزار کننده نمایشگاه باستان شناسی جنوب شرق درزاهدان 1380 به مناسبت سمینار بین المللی حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران. دبیر علمی همایش بین المللی جیرفت 1391،برگزار کننده ودبیرعلمی 5  گردهمائی سالانه بین المللی باستان شناسی از سال 1393- 1396

عضوهیئت مدیره موسسه ایکوموس

کارشناس رسمی دادگستری دررشته میراث فرهنگی