نام و نام خانوادگی: آقای مهندس کورش فتحی
متولد: 1350 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مدیریت دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت سال 1395

فارغ التحصیل شهرسازي- طراحی شهري از دانشگاه تهران – دانشکده هنرهاي زیبا سال 1381

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)سال 1376

سوابق تدریس

سوابق آموزشی:

استادیار سید هادي میرمیران- طرح معماري 7- دانشگاه آزاد شیراز سال تحصیلی 1380

سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی:

مطالعه ساختار کالبدي مساجد و مدارس اصفهان

انجام مطالعات تاثیر خیابانهاي جدید بر بافتهاي قدیم شهري

بررسی مجتمعهاي مسکونی در بافتهاي قدیم و جدید شهري

بررسی و مطالعه مجتمعهاي آموزشی دانشگاهی

انجام مطالعات ساختار و استخوانبندي شهرهاي ایران

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

نمونه پروژه هاي اجرایی منتخب چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی:

سال 1400

  • کتاب سال معماری معاصر ایران-پروژه پریس کلینیک

زمستان 1394

  • الگوهای قدیم در کالبد جدید-نشریه معماری و ساختمان

تابستان 1390

  • مجتمع مسکونی کامرانیه (تهران) – نشریه بین المللی(Summer Autumn 2011) 2A (Architecture Art)

تابستان 1390

  • مجتمع مسکونی کامرانیه (تهران) – نشریه معماري و ساختمان

زمستان 1384

  • پروژه مسکونی هامون – نشریه معماري و شهرسازي

زمستان 1384

  • مجتمع شهید عراقی- نشریه معماري و شهرسازي

زمستان 1384

  • پروژه مسکونی میگون- نشریه معماري و شهرسازي

بهار و تابستان 1383

  • مجموعه مسکونی لواسان- نشریه معماري و شهرسازي

بهار و تابستان 1383

  • مجموعه مسکونی تماشا- نشریه معماري و شهرسازي

جوایز و افتخارات

شرکت در مسابقات معماري :

جزء 10 طرح برگزیده سینماي آزادي تهران

شرکت در جشنواره ساختمان- به عنوان طرحهاي برگزیده مسکن ایده آل

مسابقه مجتمع مسکونی شهید عراقی-انتخاب جهت اجراي پروژه

طراحی معماري نما مجتمع مسکونی کامرانیه-تقدیر شده از طرف برگزارکنندگان

شرکت در مسابقه طرح بدنه سازي خیابان چهارباغ اصفهان (همکار طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس)

شرکت در مسابقه طرح کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران (همکار طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس)

داراي لوح تقدیر از نظر کیفیت طراحی و تفکر در طراحی مسکن- شهر بم( مشاور بنیان طرح و تدبیر)

تقدیر شده از طرف شرکت عمرانی شهرداري تهران بابت طراحی باغ رفاهی شهرداري تهران(مشاور هفت بنا و عمارت)

برنده رتبه اول مسابقه بعد چهارم نماي شهري جهت پروژه عمارت نشاط از طرف معاونت شهرسازي شهرداري تهران

دریافت نشان برنز میزان معماری 1400 در پروژه عمارت شاد

کاندید دریافت جایزه معماری آجر 1402 در پروژه عمارت شاد

عضویت در مجامع و سازمان ها

.عضویت در مهندسین مشاور نقش جهان پارس در سمت همکار طراحی/ 1382-1372

. طراحی محور خدماتی (قنات) شهر جدید بهارستان

. طراحی آماده سازی 200 هکتار اراضی سپاهان شهر

. طراحی مجموعه های فرهنگی شیراز (دروازه کارون)

طراحی محوطه سازی مجلس شورای اسلامی

. طراحی ایستگاههای مترو حقانی و همت

. طراحی ساختمان استانداری تهران

. طراحی ساختمان مرکز اسناد شیراز

. طراحی ساختمان مجموعه ورزشی مرکز فرهنگی رفسنجان

. طراحی ساختمان عمومی عسلویه

. طراحی مرکز اطلاعات نوآوری و فن آوری پارک پردیس

. طراحی مجتمع فرهنگی و هنری باغ نساجی شیراز

. طراحی کتابخانه مرکزی شیراز در سمت مدیریت طرح سال 1400

 

عضویت در مهندسین بنیان طرح و ساخت در سمت طراح از سال 1382 تاکنون

مجتمع های مسکونی

. طراحی و نظارت برج تماشا

. طراحی مجتمع مسکونی باغ مینیاتور

. طراحی 2000 واحد مسکونی شهرستان بم

. طراحی و نظارت مجتمع مسکونی صفائیه یزد

. طراحی و نظارت برج های هفت گانه مجتمع امین

. طراحی و اجرا مجتمع مسکونی کامرانیه

. طراحی و اجرا مجتمع مسکونی فاتح

.طراحی و اجرا مجتمع مسکونی عمارت نشاط

.طراحی و اجرا مجتمع مسکونی عمارت شاد

.طراحی و اجرا مجتمع مسکونی عمارت سهیل

.طراحی و اجرا مجتمع مسکونی عمارت سرو

. طراحی و نظارت برج نگین ایثار خاورمیانه

مجتمع تجاری

. طراحی و نظارت مجتمع تجاری بلور

. طراحی و اجرا مجتمع تجاری صاحبقرانیه

. طراحی و نظارت مرکز خرید دی

. طراحی و نظارت مجتمع تجاری شوش

. طراحی مجتمع تجاری و اداری اروند

. طراحی مجتمع تجاری و اداری هروی

. طراحی مجتمع تجاری و اداری اندرزگو

. طراحی مجتمع تجاری و اداری فرمانیه

مجتمع فرهنگی – تفریحی

. طراحی مجتمع فرهنگی شهر کتاب

.طراحی و نظارت مرکز آموزش شهرداری تهران

.طراحی و نظارت مجتمع تفریحی رفاهی کارکنان شهرداری

. طراحی ونظارک شهرک ویلایی تفریحی سیمای قو

. طراحی مجموعه ورزشی اسکی روی چمن پارک چیتگر

. طراحی شهرک تفریحی و توریستی امیر منصور

. طراحی شهرک تفریحی و توریستی اسکی شمشک

مجتمع گردشگری

.طراحی هتل پنج ستاره میراژ کیش

.طراحی هتل ورزشی پارک چیتگر

مجتمع اداری

. طراحی ساختمان گمرک بجنورد

. طراحی پایانه مرزی سرو

.  طراحی و نظارت مجتمع اداری بیماری خاص

. طراحی و اجرا مجتمع اداری عمارت دولت

. طراحی و نظارت ساختمان اداری دریاچه شهدای خلیج فارس

. طراحی مجتمع اداری قانون تردد سرو

. طراحی و نظارت مجتمع اداری سایه

ویلای مسکونی

. طراحی و اجرای ویلای مسکونی میگون نو

. طراحی و اجرای ویلای مسکونی لواسان

. طراحی و نظارت ویلای مسکونی سینک

. طراحی ویلای مسکونی سرخاب

. طراحی و اجرای ویلای مسکونی میگون

. طراحی ویلای مسکونی مشاع

. طراحی ویلای مسکونی سواد کوه

طراحی داخلی

. طراحی و اجرای فضای داخلی پریس کلینیک

. طراحی و اجرای فضای داخلی کیدز کلینیک

. طراحی و اجرای فضای داخلی بام کامرانیه شماره 10

. طراحی و بازسازی خانه جمشیدیه 8

 

عضویت در مهندسین مشاور بنیان طرح و  ساخت در سمت رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تا کنون

عضویت در مهندسین مشاور هفت بنا و عمارت در سمت رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تا  1394

عضویت در مهندسین مشاور خاک پی آزما در سمت نائب رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تاکنون

مشاور عالی در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران از سال 1391 تاکنون 

مشاور عالی در شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی از سال 1398 تا 1401