نام و نام خانوادگی: خانم مهندس نگاه تقی بیگلو
متولد: 1345 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۴ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران