نام و نام خانوادگی: آقای دکتر نریمان فرح زا
متولد: 1341 / تهران
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۴ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

دکترای معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی