نام و نام خانوادگی: آقای مهندس فرهاد فرنو
متولد: 1344 / تهران
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۴ بهمن ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران