نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فرهاد کاروان
متولد: 1349 / کرمانشاه
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

متولد 1349 – کرمانشاه

دکتری تخصصی معماری (1398) رشته تحصيلي: مهندسي معماري

تحصیلات

سوابق تحصیلی

دوره متوسطه: دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان نمونه شهدای انقلاب، مدت تحصیل ۱۳۶۴- ۱۳۶۸.

دوره دانشگاه: کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، مدت تحصیل1370-1377

 

موضوع پایان نامه ارشد: طراحی دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه

 

موضوع رساله دکتری: اثربخشی مدل معنایی-نمادی بر افزایش هوش فضایی، قدرت تجسم و ترسیمات عملکردی دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سوابق تدریس

– سوابق تدريس

1-تدريس در گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از بدو استخدام بصورت تمام وقت از نيمسال اول سال تحصيلي 1377-78 تا اكنون(1402) در مقاطع كارداني وكارشناسي رشته معماري و نيز دروس  رشته شهرسازي و دروس مرتبط رشته عمران در هر دو مقطع كارداني وكارشناسي و همچنين تدريس در دروس رشته مرمت ابنيه مقطع كارشناسي

2-تدريس درآموزشكده فني حرفه­اي دختران زينب كبري همدان از سال 1379 الي 1380

3-تدريس در دانشگاه آزاد ملاير رشته عمران از سال1379الي1381.

4-تدريس در دانشگاه علمي كاربردي عمران وتوسعه همدان در رشته معماري ازسال1380الي 1381.

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

سوابق پژوهشي

مقالات همايش های داخلی و خارجی

– بررسي انگيزه زيبايي وتاثير هماهنگي جزوكل برآن از ديدگاه معماري- اولين همايش ملي معماري پايدار- اسفند1388

– ضرورت توجه به عناصر هويتي فرهنگي در شهر امروز- دومين همايش ملي معماري پايدار- اسفند1388

– مفهوم زيبايي در معماري- همايش ملي معماري وشهرسازي معاصر ايران-25و26 فروردين1389

– تحليل زيباشناختي وتاثيرات آن از ديدگاه معماري وشهرسازي ايران- همايش ملي معماري در بستر فرهنگ- اسفندماه1390

-فلسفه دینی و زيبايي شناسی دینی- اولين كنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شكل گيري هويت ملي-14و15شهريورماه1391

-تبيين هويت ملي ورابطه آن با شهرنشيني امروز- اولين كنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شكل گيري هويت ملي-14و15شهريورماه1391

– شهرسازي سالم، مكتبي آرماني در جهت رسيدن به توسعه شهرسازي آینده- اولين كنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شكل گيري هويت ملي-14و15شهريورماه1391

– نماهاي شهري،بياني ازهويت مردم شهري اولين كنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شكل گيري هويت ملي-14و15شهريورماه1391

– ورودي شهر نكته اي فراموش شده در طراحي شهري امروز- اولين همايش منطقه غرب كشور معماري وشهرسازي-20مهرماه1391

– تبيين هويت فردي واجتماعي در رابطه با شهرنشيني- اولين همايش منطقه غرب كشور معماري وشهرسازي-20مهرماه1391

– نقش حاشيه نشيني يا سكونتگاهاي موقت در امنیت شهری- اولين همايش منطقه غرب كشور معماري وشهرسازي-20مهرماه1391

– تحليلي بر نحوه زندگي ونقش زنان در جامعه شهري- اولين همايش علمي وپژوهشي زنان وزندگي شهري- آبانماه1391

– جايگاه هويت فردي واجتماعي در شهرسازي وشهرنشيني- همايش ملي معماري وهويت با محويت مسكن ايراني-اسلامي-14/4/1391

رابطه هويت فردي وشهرسازي معاصر- همايش ملي صد سال معماري وشهرسازي معاصر ايران- مهرماه1391

– تاثير محيط زيست پايدار بر بهينه سازي ساختمان- همايش منطقه اي افق هاي جديد در مهندسي عمران- اسفندماه1391

– نقش نور در ادراک فضاهاي معماري مقدس- همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي- بهمن ماه1391

– تحليل بر نقش عنصرآب در شکوه وتقدس معماري ايراني-اسلامي- همايش ملي معماري وشهرسازي ايراني-اسلامي- بهمن ماه1391

– تبيين برخي از ابعاد زيبايي شناسي شهري در شهرسازي پايدار- اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- شهريورماه1392

– پديده حاشيه نشيني ونقش آن در شهرسازي پايدار- اولین همایش ملی معماری، مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار- شهريورماه1392

– تببين اصول معماري ايراني و اسلامي در طراحي خانه- اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- شهريورماه1392

– تبيين هويت فردي ورابطه آن با شهرپايدار- اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- شهريورماه1392

– ضرورت در نظر گرفتن هويت فرهنگي به عنوان عنصري مهم در شهرپايدار – اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار- آذر ماه 1392

– تحليلي بررابطه معماری پایدار واصول معماری ایراني – اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار- آذر ماه 1392

– رابطه معماري پايدار و ساختمان هاي هوشمند متاثر از طبيعت  – اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار- آذر ماه 1392

– نقش کالبدي تکايا در شکل گيري شهرپايدار- همايش ملي معماري وتوسعه-5دي ماه 1392

– بررسي نقش بادگيرها و الگوهاي استفاده ازانرژي باد در معماري سنتي ايران- همايش ملي معماري وتوسعه-5دي ماه 1392

– بررسي هويت معماري خانه هاي سنتي در قالب نظام اعتقادي- همايش ملي معماري وتوسعه-5دي ماه 1392

– تبيين نماد ورمز دربعضي هنرهاي متاثر از قرآن- بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری- آذر ماه 1392

– تبيين ويژگي هاي رنگ در آثار متاثر از هنر قرآني- بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری- آذر ماه 1392

– تحليلي بر اصول زيبايي شناسي ورابطه آن با مفاهيم متاثر از معاني قرآني- بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری- آذر ماه 1392

– تبیین رابطه وکاربرد نشانه ها و نمادها درمعماری وشهرسازی- اولين کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی وتوسعه پایدار-8 اسفند 1392

– رابطه بين نماهاي شهري و تاثير آن برشکل گيري هويت شهري شهروندان– اولين کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی وتوسعه پایدار-8 اسفند 1392

-خوانشی نوبرتعامل معماری زمینه ایی با رویکرد اکوتوریسم درقالب طراحی مجتمع توریستی فرهنگی خرم آباد- کنفرانس ملی معماری ومنظر شهری پایدار-30فروردین1393

– واکاوی درتعامل معماری زمینه گرا ومعماری پایداروبررسی آن درجهت توسعه صنعت اکوتوریسم- کنفرانس بین المللی عمران، معماری وتوسعه پایدارشهری

– توسعه شهرهای موجود وایجادشهرک های جدید با درنظر گرفتن نقش سکونتگاههای موقت- اولین همایش ملی معماری مسکونی- اسفند1393

– طراحی ورودی شهر عاملی برای رسیدن به شهری ایده آل- اولین همایش ملی معماری مسکونی- اسفند1393

– تبيين اصول معماری تکاياي واقع ونقش آن به عنوان عاملی در جهت پیوندهای فرهنگی واجتماعی- اولین همایش ملی معماری مسکونی- اسفند1393

– تببین عناصراصلی نقش دهنده به هویت در معماری خانه های سنتی ایران- اولین همایش ملی معماری مسکونی- اسفند1393

– تاثیر اعتقادات اسلامی بر نحوه شکل گیری فضاهای کالبدی خانه های سنتی ایرانی- همایش ملی فضای سبز ومنظر پایدار-20 اسفند1393

– رابطه خانه های مناطق کویری وبادگیر به عنوان عنصری با ارزش در معماری پایدار- همایش ملی فضای سبز ومنظر پایدار-20 اسفند1393

– خوانشی نو بر تعامل زمینه ای و رویکرد اکوتوریسم در قالب طراحی مجتمع توریستی و آب درمانی رامسر- کنفرانس شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار-21اسفند1393

– طراحی مجتمع تفریحی توریستی در نوار ساحلی- همایش ملی عمران وشهرسازی- تیرماه1394

– فضاهای عمومی و نیمه عمومی در مسکن مهر با هدف ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی کاربران نمونه موردی: مسکن مهر فرهنگیان کامیاران- اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری- آذرماه1394

– بررسی نقش طراحی مدرسه محله در جهت هویت بخشی به بافت سنتی- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– ارتباط مفهومی کالبد معماری با رویکرد پویایی اجتماعی- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– بررسی نقش عوامل موثر در فضا برای ایجاد حس هیجان- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– ارتباط مفهوم اصول طراحی مجموعه مسکونی و پاسخگویی به ایجاد حس مکان- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– تحلیلی بر اصول طراحی مجتمع فرهنگی توریستی با رویکرد بوم گرایی– دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار

– ارتباط مفهوم معماری خانه با ویژگی های فرهنگی- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– ارتباط کالبد معماری و پاسخگویی به نیازهای شناختی استفاده کنندگان از آن- دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری،مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار- اسفندماه 1394

– بررسی نقش تاثیر منطقه گرایی در جهت توسعه گردشگری- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– بررسی الگو برداری ازمعماری بازارهای سنتی ایران در جهت طراحی مجتمع تجاری- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– تبيين اصول طراحی بر پایه مطالعه تقابل مفاهیم سنت وتجدد در ادبیات ومعماری معاصر ایران- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– تبيين عناصرطراحی مرکزآموزشی با رویکرد ارتباط کالبد معماری و پاسخگویی به نیاز شناختی دانش آموزان- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– اصول طراحی مجموعه مسکونی بر اساس الگوی اجتماعی – فضایی در معماری سنتی- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– اصول طراحی مجموعه مسکونی بر اساس الگوی اجتماعی – فضایی در معماری سنتی- دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– ضرورت درنظرگرفتن اصول معماری سنتی در طراحی ورزشگاه ها- دومین همایش ملی معماری و توسعه- 26فروردین1395(مستخرج از پایان نامه)

– نقش مدرسه محله در جهت هویت بخشی به بافت سنتی(نمونه موردی محله گازران شهر همدان) – دومین همایش ملی معماری و توسعه-26فروردین1395-(مستخرج از پایان نامه)

-مقاله با عنوان «The effect of environmental factors on the quality and functionality of educational facilities» در دومین همایش بین المللی معماری، مهندسی عمران، فضای سبز-11july 2016

تحلیل و بررسی تاثیرات هنرو فرهنگ ایرانی-اسلامی بر معماری با نگاهی به معماری اسلامی- سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی ایران- 6-4-1395

 

Analysis of architectural culture in shaping Iran Islamic-Iranian culture- 2nd. International conference on research in Civil Engineering, Architectural culture- June 2016

–  Investigating the effect of Iranian Islamic culture on artistic and cultural architectural design methods with Iranian Islamic architecture analysis-2nd. International conference on research in Civil Engineering, Architectural culture  – June 2016

 

بررسی عناصر شکل دهنده خانه­های سنتی بافت قدیمی شهرهمدان- هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران-   24/10/1399

– عناصر بنیادی در معماری زورخانه در پیوند با مضامین اجتماعی -مذهبی(نمونه موردی: زورخانه کهن – شهر کرمانشاه)- هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران- (ISC) –   24/10/1399

– بررسی کاربرد نقوش در معماری قبل از اسلام: کاربرد مفهومی نقوش نمادین گردونه آتش در تزئینات مسجد جامع کبیر یزد- هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران- 24/10/1399

– خوانش پذیری مفهوم خانه در سلامت سالمندان ساکن سرا- کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-30/ 2/ 1400

– نقش ارزشیابی های شناختی و غیرشناختی در توانایی طراحی  دانشجویان معماری- کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-30/ 2/ 1400

– بررسی جایگاه هوش تجسمی در طراحی دانشجویان معماری- کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-30/ 2/ 1400

– خلاقیت دانشجویان دختر و پسر معماری در فرآیند طراحی- دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-6/3/1401

– کاربست قوانین ادراکی گشتالت در کاشیکاری اسلامی (نمونه موردی مسجد جامع کبیر یزد) – دومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-6/3/1401

– واکاوی هوش مفهومی  در ایده پردازی دانشجویان معماری- دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب-6/3/1401

داوری همایش ها

– اولین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار- شهريورماه1392

– همایش ملي معماری و توسعه-5 دی ماه 1392

– اولین همایش ملی معماری مسکونی-6/12/1393

– دومین همایش ملي معماری و توسعه-26فروردین ماه 1395

– اولین همایش ملی سلامت و روح در قرآن و علوم-23شهریورماه 1396

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

مقالات نشریات علمی-تخصصی

– آجر از آغاز تا كنون- اكباتان- شماره8تير1383

– نماهاي بي هويت دليلي بر بي هويتي شهرها- عمران ومعماري- شماره31بهار1388

– حفاظت واحياي اماكن تاريخي در نوسازي شهرها- عمران ومعماري- آذر1385

– مسايل ونيازهاي شهري- عمران ومعماري- فروردين1386

– مسجدتجلي گاه معماري قدسي- هفت حصار- شماره1سال اول پاييز1391.

 

مقالات علمی-پژوهش

– بررسی تاثیرمدل معنایی-نمادی بر افزایش قدرت تجسم و هوش شناختی دانشجویان معماری- دو فصلنامه راهبردهای شناختی- سال7،شماره13،پاییزو زمستان1398

– تأثیرآموزش معماری  مبتنی برکارگاه بر توانایی فراشناختی و طراحی دانشجویان معماری- هفت حصار- شماره31سال هشتم بهار1399

– فرآیند طراحی: از ایده تا ارائه بر اساس تفکرتأملی و سبک های یادگیری در هنرجویان معماری- صفه- دوره31-0شماره2-سال31-شماره پیاپی 93-تابستان1400

– مفهوم و نماد سازی هنری درکلام تصویری نهج­البلاغه- پژوهشهای نهج البلاغه- سال بیستم، پاییز 1400، شماره 70 صفحات 211-226

– تدوین مدل ساختاری ایده آفرینی در آموزش معماری  با سبک های خلاقیت و مهارت های فراشناختی و نقش میانجی راهبردهای یادگیری- کارافن- دوره19شماره4، ص147-170-زمستان1401

– تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوه ی گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت حل -مسأله دانشجویان معماری- صفه- دوره 32، شماره 2 – شماره پیاپی 97-تیر 1401-صفحه 56-43

– پیش بینی باور زیباشناسی زنان در هنر بر اساس  نیاز به شناخت و سبک­های حل­ مسئله  با نقش واسطه­ای هوش فرهنگی- زن در فرهنگ و هنر- دوره 15، شماره 3 آذر 1402-صفحه 471-491

– تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا در کارگاه های طراحی  براساس توانایی شناختی- هویت شهر- دوره16،شماره4،شماره پیاپی52، 51-64  دی ماه 1401

– تدوین مدل خردورزی طراح (DW) در آموزش معماری بر اساس توانایی شناختی با نقش میانجی سبک های یادگیری- کارافن- دوره 20، شماره 4 هنر و معماری / کشاورزی بهمن 1402 صفحه 13-40

– بررسی تأثیر آموزش کارت‌های شناخت معماری مبتنی بر نظریه گشتالت بر فراشناخت و انگاره‌های ذهنی دانشجویان- آموزش و ارزشیابی- دوره 16، شماره 61 – شماره پیاپی 61، خرداد 1402، 127-144

– تدوین مدل ساختاری ایده آفرینی در آموزش معماری  با سبک­های خلاقیت و مهارت­های فراشناختی و نقش میانجی راهبردهای یادگیری- دوره 19، شماره 4 – شماره پیاپی 60 اسفند 1401 صفحه 147-170

– تبیین روش آموزش معکوس در کارگاه­های طراحی بر مهارت خودتنظیمی، خودکارامدی تحصیلی و تفکر طراحی- پژوهش‌های آموزش و یادگیری- دوره 20، شماره 1 – شماره پیاپی 37 آذر 1402-صفحه 38-51

– تبیین دست­نگاره­ها­ی مفهومی دانشجویان معماری بر اساس تفکر سیستمی و سبک­های پردازش اطلاعات در فرایند طراحی-هویت شهر-1403

– پیش­بینی خودتنظیمی در یادگیری طراحی بر اساس سبک­های حل مسأله و باورهای انگیزشی-صفه-1403

– تدوین مدل تفکرطراحی در آموزش معماری بر اساس خرد و سبک های خلاقیت با نقش واسطه ای یادگیری خود راهبر- آرمانشهر- دوره 16، شماره 44 – شماره پیاپی 44 آذر 1402-صفحه 111-124

– طراحی و اعتباریابی روش آموزش شناختی در معماری مبتنی برالگوهای یادگیری مسئله محور، نقشه ذهنی و وسعت بخشی به تفکر- فناوری آموزش-1403

– پیش بینی باور زیباشناسی زنان در هنر بر اساس  نیاز به شناخت و سبک­های حل­ مسئله  با نقش واسطه­ای هوش فرهنگی- زن در فرهنگ و هنر- دوره 15، شماره 3 آذر 1402-صفحه 471-491

– تبیین ایده در دست‌نگاره‌های هنری زنان بر اساس باور معرفت‌شناختی علمی با نقش میانجی بارشناختی در آموزش طراحی معماری-1403

– واکاوی ذهنیت تفکرطراحی در آموزش معماری بر اساس خلاقیت، انعطاف­پذیری و مهارت و توانایی شناختی-مرمت و معماری-1403.

 

طرح های پژوهشی

– تأثیر بستۀ آموزشی سازنده گرایی-نقشه­مفهومی به شیوه­ی گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و  مهارت حل مسأله دانشجویان معماری-1400

– بررسی نقش واسطه ای بارشناختی ادراک شده در رابطه با باورهای معرفت شناسی علمی و ایده  آفرینی در روند طراحی دانشجویان-1401.

 

کرسی علمی-ترویجی

– تبیین مبانی تفکر طراحی در معماری

– تبیین مدل شناختی در فرایند طراحی

– محیط یادگیری سازنده گرا در معماری

-ایده آفرینی در معماری.

 

کارگاه های آموزشی

– نحوه نگارش پایان نامه در رشته معماری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد-  25-12-1400

– نحوه نگارش پایان نامه در رشته معماری جهت دانشجویان دکتری- 19-1-1401

– آشنایی با نحوه مقاله نویسی در رشته معماری- 20/ 2/ 1402.

 

 

مسابقه های دانشجویی

– مسابقه اسکیس معماری با موضوع « معماری و فرهنگ»

– مسابقه اسکیس معماری با موضوع « طراحی آزاد معماری ».

 

نمایشگاه های دانشجویی

– برگزاری نمایشگاه عکاسی معماری با عنوان « نقد و تحلیل دستاوردهای معاصر همدان از دریچه دوربین دانشجویان» در تاریخ 3و4خرداد1402

– برگزاری نمایشگاه عکاسی معماری با عنوان « نقد و تحلیل دستاوردهای معاصر همدان از دریچه دوربین دانشجویان» در تاریخ 28/9/ 1402

 

کتاب های تألیفی

– عناصربنیادی  درمعماری زورخانه-1394- تجدید نظر در سال1400

– آشنایی با مصالح ساختمانی در کارگاه-1394

– معماری خانه های سنتی همدان-1400

– معماری جهان-1400(کتاب برتر دهمین جشنواره فرهیختگان1402).

 

سخنرانی های علمی

– عناصربنیادی  درمعماری زورخانه

– آشنایی با مصالح ساختمانی در کارگاه.

 

داوری نشریات علمی-پژوهشی

– معماری و شهرسازی ایران -1400

– صفه -1401

– کارافن- 1402

– فصلنامه مهارت آموزی.

 

پايان نامه دکتری (استاد راهنما)

– تبیین اصول آموزش راهبرد شناختی-مطالعه مشارکتی در پردازش طرح مایه-خانم آیه کریمی

-طراحی مدل آموزش معماری مبتنی بر نظریات شناختی و تاثیر آن بر پردازش طرح مایه-آقای علی افشاری

-تبیین الگوی آموزشی چرخه تفکر درآموزش طراحی دانشجویان معماری-آقای مجتبی نظری

– طراحی و اعتباریابی بازی وارسازی مبتنی بر الگوی قیاسی در آموزش طراحی معماری-آقای امین نیازی.

– تدوین مدل پردازش ادراک زیبایی محیط مدرسه بر پایه توانایی های شناختی با نقش واسطه ای حس مکان-خانم الناز رحیمی.

 

 

پايان نامه دکتری ( استاد مشاور)

– تدوین مدل آموزش سازنده گرایی-پروژه محور در فرایند طراحی معماری- خانم میترا رحیمی

 

پايان نامه دکتری (استاد داور)

– تحليل تاثيرات واقعيت مجازي به مثابه یک ابزار شناختي در توانایي طراحي دانشجویان معماري- دفاع پرپوزال- آقای علیرضا ساجدی.

– تبیین مدلی جهت آموزش طراحی تیمی در کارگاههای طراحی معماری- دفاع پرپوزال-آقای  بابک خورشیدی.

– برهم کنش عناصر منظرپرداز در انعطاف پذیری فضای باز مسکونی(خانه های سنتی اراک)- دفاع نهایی- خانم لیلا فتاحی.

– رفتارفضایی در معماری خانه‌های سنتی میبد – دفاع نهایی- آقای حسام معروفی.

– ارائه راهبردهاي بازآفريني در بافت تاريخي با رويکرد توسعه گردشگري (مطالعه موردي: بافت تاريخي خرم آباد )- دفاع پروپوزال(برنامه ریزی )-خانم فاطمه کشوری

 

پايان نامه ارشد (استاد راهنما)

-طراحی دهکده تخصصی سلامت ویژه بیماران ام اس با هدف ارتقای کیفیت زندگی- خانم اعظم قبادی- تاریخ دفاع 24- 3- 1402

-طراحی فضای کالبدی – اقامتی سالمند با رویکرد سلامت روان  وتوانمند سازی فردی – اجتماعی ( نمونه موردی مرکز یاس سفید – همدان )- خانم سارا رضایی-تاریخ دفاع 19-11-1401

-طراحی داخلی مرکز اقامتی با رویکرد افزایش حس خوانش پذیری خانه در کودکان بی‌سرپرست (نمونه موردی مرکز نگهداری گلهای نسیم همدان)-آقای احمدرضا نادری تابش- تاریخ دفاع: 27-6-1401

-بررسی عناصر موثر بر کیفیت محیطی مرکز آموزشی کودکان با نیاز ویژه در طراحی معماری با رویکرد زیست گرا (نمونه موردی: آسایشگاه معلولین حضرت ابوالفضل(ع))- آقای جواد صفاپور- تاریخ دفاع: 19- 11- 1401

-طراحِی داخلی مجتمع درمانی بیماران سرطانی با رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد (نمونه موردی: بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی) – فرناز روستایی شیردل- تاریخ دفاع: 23/6/1401

-طراحی موزه تاریخ طبیعی بر اساس تعاملات اجتماعی(نمونه موردی:موزه تاریخ طبیعی همدان)- زهرا قشمی – تاریخ دفاع: 20/6/1401

– کالبد شناسی معماری خانه های سنتی شهرهمدان در طراحی خانه باغ (نمونه موردی: خانه باغ گنج نامه همدان)- آقای مهدی علی محمد- تاریخ دفاع: 20/6/1401

– طراحی مرکز شبانه روزی بهزیستی کودکان مبتنی بر رویکرد اجتماع-آقای آرش دهنادی-تاریخ دفاع: 15/6/1401

-طراحی مجموعه ورزشی نوجوانان بارویکرد هویت بخشی وکاهش رفتارهای پرخطر-خانم رویا رستمی-تاریخ دفاع: 10/3/1401

-طراحی مهدکودک با رویکرد افزایش سرزندگی-نمونه موردی مهد کودک گلها در تهران – خانم مینا کرمی-تاریخ دفاع: 30/11/1400

-طراحی محیط آموزشی – درمانی با رویکرد سلامت در کودکان دارای اختلال خاص(اوتیسم) – خانم مینا طاهری- تاریخ دفاع: 22/6/1400

– بررسی نقش تعلق به فضا در افزایش حس خلوت و تعاملات اجتماعی در طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی(نمونه موردی: مجتمع شهید آوینی) – آقای محمدنورمحمدیان منظر- تاریخ دفاع: 15/6/1400

– طراحی وباززنده سازی فضای داخلی بازار سنتی(راسته بازار تویسرکان)با بهره گیری از محیط، وارتقا کیفیت آن – آقای بهنام  صالحی تاریخ دفاع: 15/6/1400

– مجموعه فرهنگی تفریحی سراب کوثر شهرستان قروه با رویکرد زمینه گرایی- آقای صنعان گنجی-22/3/1400

– طراحی هنرستان فنی بارویکرد اساس بوم شناسی آموزشی در دو الگوی آموزش های مجازی و غیرمجازی – خانم مریم نجفی فاتح- 5/4/1400

-طراحی پویا-دیوارنگاری با رویکرد فرهنگی و اجتماعی جهت ارتقارشد شناختی-اجتماعی نوجوانان(مطالعه موردی کانون پرورش فکری شهر همدان) – خانم زهرا حسینی -9/4/1400

– طراحی مجموعه آموزشی-فرهنگی جوانان با رویکرد توانمندسازی شناختی-غیرشناختی (نمونه موردی: کانون مهدیه همدان) – خانم کیمیا بساطی -5/4/1400

– بازتعریف سنت در معماری معاصر ایران و ژاپن در قالب طراحی مجتمع مسکونی در شهر همدان- آقای امیرحسین آذرفر -28/3/1400

– بررسی نقش و جایگاه چیدمان فضایی در بناهای آموزشی مبتنی بر تعامل فضای عمومی و آموزشی معماری با رویکرد تعاملات اجتماعی(مطالعه موردي: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی همدان) – آقای سعید شیری مبتکر -23/7/99

– طراحی معماری مجموعه فرهنگی بندرعباس با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی- خانم سحرجوادی -10/6/1398

– طراحی مرکز میوه و تره بار با رویکرد ارتقا حس رضایتمندی کاربران (نمونه موردی: طراحی مرکز میوه و تره بار ملایر) – آقای فرشاد مومنی- 20/6/1397

– نقش  عوامل موثر در عرصه عمومی خوابگاه دانشجویی در ایجاد خلوتگاه- آقای مهدی اکبری -11/6/1396

– طراحی مدرسه12کلاسه با رویکرد حس سرزندگی در همدان- آقای مهدی مرتضایی-22/6/1397

– طراحی سرای محله با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله حصار بوعلی واقع در شهرستان شمیرانات – آقای مهدی یعقوبی کرجی-20/11/1399

– تدوین الگوی فضای سبز با تاکید بر معیار کیفی فضا(حس مکان) در قالب طراحی مجتمع مسکونی – آقای مهدی مهدوی پویا-1395( دانشگاه علمی کاربردی قزوین)

– طراحی مجتمع ورزشی ایرانی باتحلیل مفهومی عناصر کالبدی زورخانه ها – آقای زاهد فیروزبهر-30/9/1395

– طراحی مرکزآموزشی با رویکرد ارتباط کالبدمعماری و پاسخگویی به نیاز شناختی دانش آموزان(نمونه موردی: مرکز آموزشی فنی حرفه ای همدان) – آقای مهدی رحیمی -1395

– طراحی دانشکده ادبیات بر پایه مطالعه تطبیقی تقابل مفاهیم سنت وتجدد در ادبیات ومعماری معاصر ایران(نمونه موردی: طراحی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینای همدان) – آقای علی محمدخسروی- 7/7/1395

– طراحی مجموعه مسکونی با الگوبرداری ازمعماری خانه های سنتی در قالب مجتمع سازمانی کارکنان آموزش وپرورش همدان با رویکرد فضایی-اجتماعی – آقای پدرام غلامی-22/9/1394

– طراحی مجتمع فرهنگی توریستی خانه انگور با رویکرد بوم گرایی- آقای سجاد اصل شیرین- 27/11/1394

– طراحی مدرسه براساس معیارهای پایداری مصرف انرژی با رویکرد معماری اقلیمی- محمد عروتی پاک -14/11/1394

–  طراحی دانشکده معماری در راستای پرورش مبتنی بر خلاقیت معماران درآفرینش فضاهای نوین معماری- آقای مرتضی پاکار – 29/11/1394

– الگو برداری از بازارهای سنتی ایران در جهت طراحی مجتمع تجاری سرزنده(نمونه موردی:بازار همدان) – آقای نیما جهانشیری -15/2/1395

– باز طراحی معماری مسکن اجتماعی با هدف افزایش تعامل اجتماعی ساکنین در فضاهای عمومی ونیمه عمومی نمونه موردی :(بازطراحی مسکن مهربهاران سنندج)- آقای کاوه باتمانی-  27/11/1394

– طراحی مجتمع تجاری رفاهی (همدان،پل پهلوان ها)با رویکرد پویایی اجتماعی- آقای جواد عباسی-28/11/1394

– بررسی نقش آب در فضا برای ایجاد حس هیجان با رویکرد حس مکان در قالب طراحی پارک  و موزه آب در شهر قزوین- آقای حمید رضا سمیعی فرد -19/12/94

– طراحی مجموعه فرهنگی وتجاری با رویکرد سرزندگی با توجه به کیفیت های معماری بافت کهن در محله قدیمی سرچشمه واقع در شهرکرمانشاه- آقای مصطفی رحیمی  -15/12/1393

– طراحی مرکز خودباوری وتوان بخشی معلولین جسمی-حرکتی با رویکرد روانشناختی فضای محرک- آقای یحیی حضرتی -27/11/1394

– معماری پایدار با رویکرد معماری بومی واستفاده از مصالح بوم آورد در طراحی مجتمع اردوگاه دانش آموزی روستایی- آقای امین ورمزیار  -14/11/1394

– طراحی مجتمع مسکونی – تجاری با رویکرد پایداری اجتماعی- آقای سالار ذبیحی-24/10/1392

– تاثیر منطقه گرایی در جهت توسعه گردشگری : در قالب طراحی مجموعه فرهنگی – توریستی شهر کرمانشاه- آقای محمدجواد رستمی- 11/3/1395-

– طراحی دانشکده هنرومعماری با تمرکز برمفهوم قابلیت محیطی- آقای عباس محمدی-31/6/1394

– خوانشی نوبرتعامل زمینه ای رویکرد اکوتوریسم درقالب طراحی مجتمع توریستی وآب درمانی رامسر- آقای امین حاتمیان-19/1/1394

– طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی  شهر مهران با توجه به رویکرد معماری زمینه گرا- آقای پارسا جهانی-20/12/1393

– طراحی مجموعه مسکونی در محله کلپا همدان با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان- آقای مجید منوچهرآبادی-6/3/1394

– تاثیر معماری همساز با اقلیم بر کالبد معماری معاصر (در قالب طراحی موزه جنگ گیلانغرب) – آقای محمد پرندین- 14/11/1393

– نقش بکارگیری معماری بومی وسنتی مناطق زاگرس درحفظ وارتقا توسعه پایدار گردشگری،درقالب طراحی اقامتگاه ومجموعه گردشگری درمحوطه دریاچه زریبار- آقای نریمان سبحانی- 13/11/1392

– خوانشی نو برتعاملات معماری زمینه ای با رویکرد اکوتوریسم درقالب طراحی مجتمع فرهنگی  توریستی خرم آباد- آقای ادریس صالحی- 13/11/1392

– مدل تعاملات ميان تخصصي تدوين رويکردي درطراحي مجتمع هاي آموزشي مناطق معتدل کوهستاني- آقای مجید باقری-15/10/1392

– طراحي مرکز محله سبدبافان همدان(مرکز فرهنگي،تجاري) بارويکرد هويت بخش وتحليل وچيدمان فضا- آقای سیدمیثم عباسی متین-23/6/1392

-سوابق مديريتي

1-مدير گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي مركز بهار از مهرماه 1387 به مدت يكسال.

2-مدير گروه رشته مرمت واحياي بناهاي تاريخي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از 1/12/1388به مدت يكسال.

3-مدیر پژوهش دانشکده هنرومعماری –دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از1/8/1393 الی 1/8/1395 به مدت 2 سال

4-مدیر گروه تحصیلات تکمیلی و دکتری معماری از اول تیر ماه 1399 الی اول تیرماه 1400 (یکسال).

 

 

 

-فعاليت هاي تخصصي

-عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان به عنوان مهندس معماري پايه يك ، از سال 1379 تا كنون  وطراحي ونظارت بر ساختمان هاي ساخته شده در حوزه نظارت وكنترل اين سازمان.

-طراحي ساختمان خوابگاه دختران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير.

-همكاري با مهندسين مشاور تدبير شهر به عنوان نماينده رسمي مشاور در شهر همدان در مورد پروژه طرح اسكان غير رسمي مناطق حاشيه نشين شهر همدان.

-پژوهشگر برتر سال های 1394 و 1395 و  استان همدان1401

-برگزیده دهمین جشنواره فرهیختگان 1402 در بخش کتاب تألیف برتر هنر و معماری با عنوان «معماری جهان»

-عضویت در انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران به عنوان «عضویت وابسته».