نام و نام خانوادگی: آقای مهندس فرخ عبودی احمدآباد
متولد: 1371 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

علایق شخصی :

تاریخ معماری و شهرسازی، مبانی نظری معماری و شهرسازی،  فلسفه و معماری، فناوری در معماری، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری – ورودی سال (1395)
 • دانشجوی دکتری تخصصی معماری– ورودی سال (1398)

سوابق تدریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار – سنندج از مهر ماه 1402 (گروه کاردانی و کارشناسی)

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

فعالیت های پژوهشی

الف) تألیف و ترجمه :

 1. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” طراحی الگوی کالبدی سکونتگاه های روستایی براساس اصول معماری ایرانی – اسلامی ” انتشارات سنجش و دانش تهران، سال 1396).
 2. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” معماری انعطاف پذیر با تأکید بر مسکن ” انتشارات آریا دانش تهران، سال 1398).
 3. ترجمه و چاپ کتاب تخصصی ” در جزئیات پوسته های ساختمانی ” تألیف کریستین اسکاتیش ، انتشارات سنجش و دانش، سال 2017).
 4. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” 100 نکته ای که یک معمار باید بداند ” انتشارات آریا دانش تهران، سال 1398).
 5. ترجمه و چاپ کتاب تخصصی ” مصالح چند منظوره و پایدار در حوزه های طراحی و معماری ” انتشارات آریا دانش تهران، سال 1399).
 6. ترجمه و چاپ کتاب تخصصی ” مصالح هوشمند برای معماری تطبیقی ” انتشارات سنجش و دانش تهران، سال 1399).
 7. ترجمه و چاپ کتاب تخصصی “ اکوشهرها ” انتشارات (دانشکده هنر و معماری دانشگاه بو علی سینا همدان، سال 1399). معرفی به عنوان کتاب منبع در رشته معماری و شهرسازی (مقطع تحصیلات تکمیلی). ((چاپ دوم )).
 8. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” در جست و جوی موفقیت ” انتشارات سنجش و دانش تهران، سال 1400).

9 تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” مناجات نامه ” انتشارات سنجش و دانش تهران، سال 1400.

 1. ترجمه و چاپ کتاب تخصصی “ بلوک شهری” انتشارات (دانشکده هنر و معماری دانشگاه بو علی سینا همدان، سال 1400). معرفی به عنوان کتاب منبع در رشته معماری و شهرسازی (مقطع تحصیلات تکمیلی). ((چاپ دوم )).
 2. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها ” انتشارات (فکر نو ،تهران، سال 1401). معرفی به عنوان کتاب منبع در رشته معماری و شهرسازی (مقطع تحصیلات تکمیلی). ((چاپ دوم )).
 3. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” کتابچه معماری و شهرسازی سنتی ایران ” انتشارات اول و آخر تهران، سال 1402).
 4. تألیف و چاپ کتاب با عنوان ” هنر ساختن – از تشکل تا تحول در معماری شهری ” انتشارات سنجش و دانش تهران، سال 1402).

ب) مقالات در کنفرانس ها و همایش های دانشگاه ها :

 1. چاپ و ارائه با عنوان ” طراحی مسکن انعطاف پذیر در بافت های فرسوده شهری ” در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت ، دانشگاه صنعتی شریف تهران ، تیرماه 1398).
 2. چاپ مقاله با عنوان ” ارائه راهکارهای تقویت و ارتقاء حس تعلق مکانی با رویکرد پدیدارشناسی در معماری و شهرسازی ” کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، آذرماه 1397).
 3. چاپ مقاله با عنوان ” بررسی اثرات گرافیکی و حظ بصری هنر خوشنویسی در ارتقاء شاخص های معماری شهری ” کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، آذرماه 1397 ).
 4. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارائه مدل سازماندهی عناصر تبیین کننده انسجام هندسی در طراحی و معماری روستایی ” ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، اردیبهشت 1398).
 5. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” احیای بافت تاریخی شهرها براساس اصول شهرسازی در اسلامدانشگاه شهید بهشتی تهران ، دیماه 1396).
 6. چاپ مقاله با عنوان ” ارائه پیشنهاد تحقق الگوی مسکن پایدار روستایی در اقلیم کوهستانیدانشگاه هنر اسلامی تبریز ، اسفندماه 1397).
 7. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” روش های بازآفرینی پلان معماری در خلال طرح های هادی روستایی ” ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، اردیبهشت 1398).
 8. چاپ مقاله با عنوان ” تحلیل اثرات انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر وضعیت شهرسازی امروز ایراندانشگاه شهید بهشتی تهران ، دیماه 1396).
 9. چاپ مقاله با عنوان ” بازآفرینی شاخص های معماری ایرانی اسلامی در طراحی مجتمع های مسکونی جدید دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، اسفندماه 1397).
 10. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی میزان خطرپذیری بافت فرسوده شهر سقز در برابر زلزله با رویکرد سناریونویسی ” سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت ، دانشگاه صنعتی شریف تهران ، تیرماه 1398).
 11. چاپ مقاله با عنوان “ تحلیل فرصت ها و تهدیدهای فراروی حمل و نقل بین شهری در استان کردستان ” کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، آذرماه 1397).
 12. چاپ مقاله با عنوان ” رابطه تطور اندیشه های دینی با جایگاه تخت سلیمان در قبل و بعد از اسلام ” کنفرانس ملی معماری، عمران شهرسازی و افق هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ، دانشگاه هنر تبریز ، آذرماه 1399).
 13. چاپ مقاله با عنوان ” بررسی رابطه اندیشه های دینی با کیفیت و تنوع آثار هنری تخت سلیمان ” کنفرانس ملی معماری، عمران شهرسازی و افق هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ، دانشگاه هنر تبریز ، اسفند 1399).
 14. چاپ مقاله با عنوان ” بررسی راهکارهای اعتلای حس تعلق مکانی و معنویت در معماری مساجد جدید الاحداث ” کنفرانس ملی معماری، عمران شهرسازی و افق هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ، دانشگاه هنر تبریز ، آذرماه 1399).
 15. چاپ مقاله با عنوان ” بررسی تطبیقی عناصر هندسی در معماری تخت سلیمان تکاب و قلعه زیویه سقز ” کنفرانس ملی معماری، عمران شهرسازی و افق هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ، دانشگاه هنر تبریز ، آذرماه 1399).
 16. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی سطح انعطاف پذیری در معماری ایرانی اسلامی نمونه موردی : محله شالمان شهر سنندج ” هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، اردیبهشت 1400).
 17. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” تبیین و اصول طراحی مسکن انعطاف پذیر در بافت های فرسوده شهری نمونه موردی : شهر سقز ” هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، اردیبهشت 1400).
 18. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی و بررسی نقش هندسه در ساختار شکل گیری تخت سلیمان به عنوان مکمل اندیشه های معماری معاصر ایران با رویکرد آینده پژوهی” اولین همایش ملی شهر آینده، دانشگاه یزد ، بهمن 1401).
 19. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” نقش اندیشه در ساختار کالبدی اثر غار کرفتو و تاثیر آن بر معماری امروز و آینده” اولین همایش ملی شهر آینده، دانشگاه یزد ، بهمن 1401).
 20. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی و تبیین حس دل بستگی به مکان با تاکید بر ارایه طرح مسکن پاسخده نمونه موردی : شهر سنندج” اولین همایش ملی سکونتگاه های انسانی ایران، دانشگاه تهران ، دی ماه 1402).
 21. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” نقش عناصر تشکیل دهنده معماری و شهرسازی سنتی ایران در هویت بخشی به مکان ” پنجمین کنفرانس بین المللی، آوکلند نیوزیلند، بهمن ماه 1402).
 22. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” تدوین مولفه های موثر در فرآیند طراحی مسکن با تاکید بر فهم فضا – نمونه موردی : شهر سنندج ” دهمین کنگره بین المللی، بانکوک تایلند، بهمن ماه 1402).
 23. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” فرآیند طراحی الگوي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي با تاکید بر مفهوم ايراني – اسلامي (مورد مطالعه : استان كردستان)” دهمین کنگره بین المللی، بانکوک تایلند، بهمن ماه 1402).

ج) مقالات علمی تخصصی و پژوهشی :

 1. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” تحلیل رابطه تطور تاریخی اندیشه های دینی و شاخصه های کارکردی سه اثر تخت سلیمان ، قلعه زیویه و غار کرفتو در قبل و بعد از دوره اسلام ” نشریه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی. (سال ششم – شماره 5 (پیاپی 37) – آبان 1400).
 2. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی تاثیرات شاخص های جغرافیایی انسانی و طبیعی معماری قلعه زیویه ” نشریه معماری شناسی – شماره 20 پاییز 1400).
 3. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” تبیین و طرح ریزی مسکن شهری با قابلیت انعطاف در بافت های فرسوده ” نشریه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری – (سال چهارم – شماره 4 (پیاپی 17) زمستان 1400).
 4. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” نقش اندیشه های دینی در شکل گیری معماری تخت سلیمان تکاب ” نشریه علمی پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار – سال چهارم – شماره 4 ( پیاپی 16) زمستان 1400).
 5. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” بررسی اثر گذاری شاخص های جغرتفیای انسانی و طبیعی در معماری قلعه ها” نشریه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی – سال ششم – شماره 7 (پیاپی 39) اسفند 1400).
 6. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” ارزیابی و تبیین راهکارهای اعتلای حس مکان در معماری مساجد اسلامی نمونه موردی : مساجد نوین شهر دیواندره” فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری – سال پنجم – شماره 1 (پیاپی 18) بهار 1401 – جلد 2.
 7. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” تبیین میزان انعطاف پذیری در معماری مسکن با رویکرد اصول ایرانی اسلامی نمونه موردی : کوی شالمان شهر سنندج” فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری – سال پنجم – شماره 2 (پیاپی 19) تابستان 1401 – جلد 1.
 8. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” مسکن انعطاف پذیر رویکردی به همسازی معماری و کیفیت زندگی” فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری – سال پنجم – شماره 3 (پیاپی 20) پاییز 1401 – جلد 2.
 9. چاپ و ارائه مقاله با عنوان “واکاوی نقش هندسه در ساختار معماری قلعه زیویه غار کرفتو و تخت سلیمان” نشریه علمی پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار – سال ششم – شماره 4 ( پیاپی 16) زمستان 1402).
 10. چاپ و ارائه مقاله با عنوان ” بررسی معیارهای سكونتگاه هاي روستايي با تاکید بر طراحي الگوي كالبدي ايراني اسلامي نمونه موردی : شهر سنندج ” نشریه پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامیزمستان 1402).

جوایز و افتخارات

افتخارات :

 1. دعوت نامه برای عضو مجله ( فصنامه علمی تخصصی معماری سبز ) تهران.
 2. دعوت نامه برای عضو مجله ( فصنامه علمی تخصصی طراحی شهری ) تهران.
 3. اهدای لوح و تقدیرنامه توسط فرماندار محترم دیواندره جناب آقای مهندس توان از اینجانب به عنوان (نویسنده برتر شهرستان در سال 1396).
 4. برگزیده شدن به عنوان چهره برتر علمی استان در سال 1397 و 1398 ( با حضور استاندار محترم جناب آقای مهندس مرادنیا ).
 5. برگزیده شدن به عنوان ( پژوهشگر برتر سال 1399 1400).
 6. اهدای لوح و تقدیرنامه توسط شهردار محترم دیواندره جناب آقای مهندس محمودی از اینجانب ( به عنوان نویسنده برتر شهرستان در سال 1399).
 7. تندیس برگزیده دانشگاه هنر تبریز (مقالات برتر سال 1400).
 8. تندیس (شهروند نمونه شهرستان دیواندره) در سال 1397 و 1398 .
 9. (مشاور امور شهرسازی و عمران شهری شهرداری شهر تکاب) از آبان 1398 تا شهریور 1400.
 10. لوح (پژوهشگر فعال) در حوزه خانه های روستایی ایران، طرح و ساختمان.
 11. برگزیده شدن به عنوان جوان نمونه ( حضور گرانمایه جناب آقای دکتر ارشدی فرماندار محترم و هییت همراه ایشان به منزل پدر اینجانب در تاریخ 1 آبان 1400) – تجلیل و تقدیر از جوان نمونه شهرستان دیواندره.
 12. (مشاور امور شهرسازی و عمران شهری – شهرداری شهر زرینه) از دی ماه 1400.
 13. (مشاور امور شهرسازی و عمران شهری – شهرداری شهر سنته) از اسفندماه 1400.
 14. برگزیده فراخوان طرح ( لوگوی شهرداری شهر هزار کانیان ) – بخش سارال –
 15. تجلیل از فعالان در حوزه خانه های روستایی ایران طرح و ساختمان ( جزو سومین نفر در کشور ایران اسلامی ) در سال 1396.
 16. (مشاور امور شهرسازی و عمران شهری – شهرداری شهر بوکان) از اردیبهشت 1402.
 17. انجمن مفاخر معماری ایران در سال 1402

◇ نگارش کتاب : معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها، انتشارات فکر نو تهران،(کسب رتبه ویژه)

◇ ترجمه کتاب : اکوشهرها، بازسازی شهرها در سازگاری با طبیعت، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان،(کسب رتبه ویژه)

◇ ترجمه کتاب : بلوک شهری، راهنمایی برای طراحان، معماران و برنامه ریزان شهری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، (کسب رتبه سپاس و تقدیر).

 1. ترجمه کتاب : اکوشهرها، بازسازی شهرها در سازگاری با طبیعت، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، برگزیده کتاب سال استان کردستان 1402 (کسب رتبه شایسته تقدیر).
 2. کتابخوان برتر شهرستان دیواندره در سال 1402 (کسب رتبه اول).
 3. اهدا تندیس (شهید سر لشکر حاج قاسم سلیمانی) به اینجانب توسط جناب سرهنگ صفی زاده به مناسبت روز قلم (14 تیرماه 1402).

برگزیده شدن به عنوان جوان نمونه ( حضور گرانمایه جناب آقای دکتر ارشدی فرماندار محترم و هییت همراه ایشان به منزل پدر اینجانب در تاریخ 1 آبان 1400) – تجلیل و تقدیر از جوان نمونه شهرستان دیواندره

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضویت در سازمان ها :

 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • عضو کانون نویسندگان ایران – شروع فعالیت در سال 1390 تا اکنون.
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان – شروع فعالیت در سال 1402.
 • دبیر روزنامه نگار و خبرنگار – شروع فعالیت در سال 1402.

مدیر عامل موسسه فرهنگی  هنری نویسندگان شهرستان دیواندره 1402.