نام و نام خانوادگی: خانم مهندس سحر جمشیدی
متولد: 1370 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۹ خرداد ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین