نام و نام خانوادگی: خانم دکتر مهناز رضائی
متولد: 1369 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تحصیلات

 • دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1399-1395با معدل کل 92/18 و نمره رساله 20
 • گذراندن امتحان جامع دکتری نیمسال دوم 96- 97 (شماره دبیرخانه: 57672) با نمره عالی 62/19
 • مدرک کارشناسی ارشد معماری1393-1391 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با معدل کل 13/18 در طی 4 نیمسال تحصیلی و با نمره پایان نامه 50/19 (جز گروه ممتازین و کسب رتبه اول با گواهی از معاونت آموزشی).
 • مدرک کارشناسی معماری 1387-1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با معدل کل 71/17 در طی 8 نیمسال تحصیلی و با نمره پایان نامه 75/ 18 و نمره تشویقی.

سوابق تدریس

 • مدرس مدعو از سال93 در واحد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  ( درس های درک و بیان محیط، هندسه کاربردی، مقدمات طراحی 2، مقدمات طراحی 1، بیان معماری 1، بیان معماری2 ، کارگاه مصالح و ساخت، برداشت از بناهای تاریخی، معماری جهان، روستا1، طرح معماری 1و2و 3و4 و5، مبانی نظری در معماری و ایران شناسی و معماری معاصر وکارآموزی و کارورزی و  طرح نهایی، روش تحقیق در معماری در دوره ارشد معماری مهر 96 و حکمت معماری ایرانی- اسلامی در دوره ارشد 1400،  پایان نامه ارشد)
 • مدرس مدعو در واحد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (هندسه مناظر و مرایا و مقدمات طراحی 1و2)
 • مدرس مدعو در واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(ساختمان 1 و 2، مقدمات طراحی2، طرح معماری 1، طرح معماری2، طرح معماری3، طرح معماری4، طرح معماری 5، طرح نهایی، درس خاستگاه نظریه های معاصر معماری دوره ارشد 1401، پایان نامه ارشد، درس معماری همساز با اقلیم دوره ارشد 1402، طراحی معماری 2 دوره ارشد1403)
 • مدرس مدعو در دانشگاه غیر انتفاعی سوره (درک و بیان محیط، شناخت و طراحی روستا، مقدمات طراحی 1و2، مقدمات طراحی معماری داخلی)
 • مدرس مدعو در واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق(معماری اسلامی، طرح معماری ارشد1، فرآیند طراحی، ارائه و ساخت به کمک رایانه)
 • مدرس مدعو در دانشگاه غیر انتفاعی غیاث جمشیدالدین کاشانی (مراتب اجرایی ساختمان دوره ارشد 1400 و پایان نامه ارشد)
 • مدرس مدعو در واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مقدمات طراحی3، بیان معماری1، بیان معماری3، طراحی معماری و شهرسازی، طراحی معماری1، طراحی معماری3)
 • مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (آشنایی با ضوابط و مقررات و ساخت و ساز شهری، کارگاه معماری، طراحی داخلی فضای ورزشی، انسان و جامعه و محیط پایدار، تنظیم شرایط اقلیمی، تنظیم شرایط محیطی، خلاقیت در هنر، طرح مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی، مقدمات طراحی داخلی، طراحی معماری، اصول و مبانی معماری، ارگونومی و طراحی محصول، اصول فنی ساختمان پیشرفته، بیان معماری،تنظیم شرایط محیطی(نور و صدا)، کاربینی، کارورزی1،مبانی طرح معماری داخلی، کاربرد رایانه در معمای داخلی پایه)
 • همکاری در گروه معماری واحد تهران شمال به عنوان کمک مسئول پژوهش و کارشناس گروه از سال 93 تا1401
 • همکاری و دستیار(اسیستان) در کلاس های درک و بیان محیط و مقدمات طراحی 1 و طرح معماری 1 دوره ارشد(دکتر امیر مسعود دباغ) و مقدمات طراحی 1 و مرمت ابنیه (دکتر مهناز محمودی زرندی) سال 92-93 و طرح معماری 5 (دکتر سید محمدرضا نصیرسلامی) و بیان معماری سال 91-93 (دکتر مرتضی صدیق)
 • مدرس ICDL 1, 2 و رایانه کار درجه 1 و 2، اتوکد و فوتوشاپ- آموزشگاه کامپیوتر حس برتر زیر نظر فنی و حرفه ای کشور سال 1384-1387

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

 • چاپ مقالات معتبر علمی پژوهشی، علمی ترویجی وعلمی-تخصصی و علمی-هنری، کنفرانس بین المللی خارجی و کنفرانس بین المللی داخلی و نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا و ISC
 • سخنرانی در همایش های معماری و شهرسازی- مصاحبه با رادیو گفت و گو
 • پایان نامه کارشناسی با عنوان” آشیان آفرینش(مرکز هنری و فرهنگی و تفریحی)” با راهنمایی جناب آقای دکتر کیانوش ناصر المعمار در تاریخ 13 /06/1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” باغ موزه هنر پارسی” با راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمدرضا نصیر سلامی در تاریخ 27/ 11/ 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 • رساله دکتری با عنوان”تبيين مدل مفهومي هم افزايي مولفه هاي سازنده باغ ايراني موثر برآسایش حرارتي فضاهاي باز در اقليم نیمه گرم وخشك (مورد پژوهي: باغ جهان نما شيراز)”با راهنمایی سرکار خانم دکتر فرح حبیب و مشاور سرکار خانم دکتر آزاده شاهچراغی. تاریخ دفاع 29/11/99 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
  • مقاله علمی تخصصی- بررسی منظر شهری با هدف تامین آسایش اقلیمی؛ مورد پژوهی: فاز دوم شهر جدید پرند، معصومه پاکدامن و مهناز رضائی ، مجله فصلنامه معماری سبز، سال دهم، شماره 1 پیاپی38، بهار1403، 5368-2476   ISSN :
  • مقاله علمی تخصصی- ارزیابی عوامل موثر در طراحی کلینیک آموزشی- درمانی جهت توانبخشی کودکان اوتیسم، هلیا اصلانی لاهرود و مهناز رضائی و محمدرضا سلیمانی، مجله معماری شناسی، سال ششم، شماره29، زمستان1402 ،4270-2645ISSN :
  • عبدالحسینی, محمدهادی, محبّی, رضا, رضائی, مهناز. (1402). شناخت و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر در رضایتمندی براساس رویکرد پدیدارشناسی در باغ موزۀ دفاع مقدس تهرانمطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران2(4), 53-77. doi: 10.22133/isia.2024.426820.1064
  • مقاله علمی پژوهشی– ارزیابی فاکتورهای موثر بر بازشو در فضاهای داخلی مسکونی در میزان بهره برداری و تاثیر آن از نور طبیعی، دوره 3 شماره11- زمستان 1402، و مهناز رضائی و مهشید افضلی و پژمان مصلحی، نشریه فرهنگ و زیست فناوری معماری ، ISSN: 2821-2398 DOI :52547/ijba.12.6.6
  • مقاله “تاثیر مساحت و عمق فضا و ابعاد و تناسبات بازشوها بر بهره برداری از نور طبیعی در مجتمع های مسکونی “، 24آبان ماه 1402، تهران، اولین همایش بین المللی معماری و فناوری های نوین و مدیریت ساخت، دانشگاه خاتم- مهشید افضلی و مهناز رضائی، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا و ISC.
  • مقاله علمی پژوهشی- تاثیر نظام کاشت گیاه  در باغ ایرانی  بر آسایش حرارتی فضای باز (مورد پژوهی: باغ جهان نما شیراز)-دوره 11 شماره 2-پاییز1400، نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری  های نوین  معماری و شهرسازی-4991-ISSN:2322
  • مقاله علمی پژوهشی- تاثیر جهتگیری خرداقلیم باغ ایرانی در اقلیم گرم و نیمه خشک بر آسایش حرارتی به منطور ارتقا کیفیت برنامه ریزی شهری (مورد پژوهی: باغ جهان نما شیراز)-فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی-شماره 52-ISSN:2251-6697
  • مقاله علمی پژوهشی– ارزیابی و تحلیل  مولفه های  مصنوع سازنده  باغ  جهان نما  شیراز  بر کیفیت  آسایش  حرارتی  و کاهش استرس  حرارتی (با استفاده  از شاخص  حرارتی PET ) مطالعات محیطی هفت حصار شماره 43، بهار 1402- دانشگاه آزاد اسلامی همدان، شماره ISSN:2322-5602
  • مقاله “مبانی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)” ، مهناز رضائی، زهرا شیرمحمدلو، ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران-پیام مهندسی-دوره هشتم-سال بیستم-شماره4-بهمن و اسفند1399
  • معرفی آثار در مسابقه معماری داخلی -طراحی غرفه صنایع دستی و گردشگری ایران در اروپا، اثر سروش محمدپور، مهناز رضایی، شاهین رضایی، استودیو سروش (S2)– دانشنامه معماری–مجله هنر معماری شماره55-56.

  ( http://aoapedia.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF/)

  • همکاری با معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان البرز ، پروژه “معرفی و تحلیل سازه ای بنای تاریخی حمام مصباح کرج“، اهدا مجلد و لوح فشرده ،12/12/96، به شماره نامه 42748 962139
  • مقاله ” نقش طبیعت در طراحی بهینه سازه ها با رویکرد معماری پایدار” ارائه به صورت پوستر، 1394، تبریز، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری- مهناز رضائی و سیدمحمدرضا نصیرسلامی، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله “تاثیر تناسبات و معماری باغ ایرانی بر هندسه قالی باغی دوره صفویه” ، تیرماه 1394، ترکیه،کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی- مهناز رضائی و سیدمحمدرضا نصیرسلامی، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله ” تاثیر نظام های کالبدی و معنایی باغ ایرانی در میزان درک نابینایان از محیط” ، تیر 1394 ، تهران، همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم- مهناز رضائی و سیدمحمدرضا نصیرسلامی، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بازخوانی قانون خلا در خلق فضاهای معنی بررسی تطبیقی مسجد با دیگر فضا های عبادی“، خرداد1394 ،تهران،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری-مهناز رضائی و امیرمسعود دباغ، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله “معناسازی فضاهای تهی با استفاده از نشانه های قرآنی(بررسی مساجد دوره صفوی و معاصر)“، اردیبهشت 1393، امیرمسعود دباغ و سیده مهسا حسینی و مهناز رضائی، همایش مبانی نظری و افق های نوین هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
  • مقاله”مولفه های طراحی محیطی با نگرش پایداری“،اردیبهشت1396، فاطمه قوام و مهناز رضائی، کنفرانس جامع و نمایشگاه طراحی، فرهنگستان هنر، تهران.
  • مقاله “بررسی تطبیقی بهره گیری از بتن نانو و بتن معمولی در نماهای ساختمانی“، اسفند ماه ، 1396،تهران، مهناز رضائی و علی محمد بهشتی و زهرا ابراهیمی، هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی و محیط زیست، در قالب پوستر، سالن اصلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله “نقش بام سبز بر کاهش آلودگی هوا در فصول سرد در شهر تهران“، خرداد ماه 1397، مهناز رضائی و بهاره معینی و شاهین رضائی، نخستین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، چاپ شده در مجموعه مقالات.
  • مقاله” تاثیر ادراک حسی و عوامل محیطی بر طراحی محیط و افزایش کارایی در رفتار انسان “، مرداد ماه 1397،ارمیا قادری و مهناز رضائی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، دانشگاه تهران، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” تاثیر نور بر ارتقا کیفیت طراحی محیط و رفتار انسان” مرداد ماه 1397،ارمیا قادری و مهناز رضائی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، دانشگاه تهران، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بررسی پوشش گیاهی به منظور کاهش آلودگی های صوتی شهر(با توجه به اصول و مبانی معماری پایدار)“، مرداد ماه 1397،مریم محمدی سرشت و مهناز رضائی و بهاره معینی، دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی ترکیه- استانبول،دانشگاه ییلدیزتکنیک، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بررسی الگوهای پایداری در معماری حمام سنتی مصباح کرج“، شهریور ماه 1397، مهناز رضائی و بهاره معینی و مریم محمدی سرشت، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار دانمارک- کپنهاگ، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بررسی ساختار کالبدی معماری بومی خانه های کاشان(نمونه موردی: خانه طباطبایی و خانه بروجردی ها)“، اسفندماه 1397، مهناز رضائی و ارمیا قادری و شاهین رضائی، پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه و جنوب آسیا، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” نقش مولفه های هویتی-فرهنگی در پوشش و معماری ایرانی با نگاهی بر جهانی شدن فرهنگ” ، خرداد ماه 1398، مهناز رضائی و ارمیا قادری، ششمین کنفرانس بین المللی عمران معماری و محیط زیست سوئد- استکهلم، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بررسی پایداری معماری بومی خانه‌های تهران و سنندج در دوره قاجار ” خرداد ماه 1398، مهناز رضائی و ارمیا قادری، ششمین کنفرانس بین المللی عمران معماری و محیط زیست سوئد- استکهلم، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” بررسی مولفه های حس تعلق به مکان و بکار گیری آن در خانه سالمندان با الگو پذیری از خانه های سنتی یزد“، خرداد ماه1398، مهناز رضائی و ارمیا قادری، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی تکنولوژی و علوم کاربردی، نیوزلند- اوکلند، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” تاثیر عملکرد و آسایش حرارتی و برودتی در نماهای دوپوسته” ، خرداد ماه1398، مهناز رضائی و ارمیا قادری، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی تکنولوژی و علوم کاربردی، نیوزلند- اوکلند، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” تعلق و هویت مکانی در معماری معاصر ایران با توجه به افزایش تعاملات اجتماعی و روانشناسی محیطی ” مرداد ماه 1398، ارمیا قادری و مهناز رضائی، کنگره بین المللی مهندسی تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه دارم اشتات-آلمان، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله” نقش تعاملات اجتماعی و فضاهای باز در مجتمع های مسکونی” مرداد ماه 1398، ارمیا قادری و مهناز رضائی، کنگره بین المللی مهندسی تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه دارم اشتات-آلمان، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله نشريه ” نقد بر مجموعه کیوب کلاب تهران” ، زمستان 1397، بهاره معینی، مهناز رضائی و مریم محمدی سرشت، مجله هنر معماری، شماره 51، ISSN : 2008- 7497 ، نمايه شده در magiran .
  • مقاله نشريه” معرفی حمام مصباح کرج” ، پاييز 1398، مهناز رضائی و مریم محمدی سرشت، مجله هنر معماری، شماره 54، ISSN : 2008- 7497 ، نمايه شده در magiran .
  • مقاله ” Refresh law created a vacuum in the spiritual spaces (Comparative Study of mosques and other places of worship”” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, December 2015
  • مقاله ” persian garden depth of art and culture and its importance in the structure and the urban landescape ” چاپ شده در gym reviw july 2015، issn:1476-4547
  • مقاله”نقش طراحی باغچه های شفابخش در خانه سالمندان جهت ارتقا سلامت روحی سالمند“، 22 شهریورماه 1398، مهناز رضائی و امیرمهدی ابیانه، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و بازآفرینی شهری، ، مرکز همایش های بین المللی امام خمینی، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله”کنکاشی برنقش بهره مندی از مصالح پیش ساخته ساختمان در راستای بحران های اکولوژیک“، 29 شهریورماه 1401، پیوند نکووقت و مهناز رضائی و رضا محبی، هشنمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، ایران، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله”بررسی تاثیر معماری سبز بر بهبود سلامت روان مراکز درمانی نمونه موردی(بیمارستان البرز کرج)” 8 شهریورماه 1401، ساناز فولادوند و مهناز رضائی و رضا محبی، سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ، دانشگاه محقق اردبیلی و پژهشکده مدیریت آب، نمایه شده در پایگاه علمی سیویلیکا.
  • مقاله”بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تاثیر آن روی ساختمان های بلند مرتبه)” 1400پاییز، سعید بهرامی و مهناز رضائی و رضا محبی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مهندسی ساختمان و علوم مسکن.علمی-ترویجی- ISSN : 1735-8736
  • مقاله”نگرش بیوفیلیک رویکردی در راستای ارتقا بهبود سطح کیفی سرای سالمندان با بهره گیری از خصایص معماری بومی(نمونه موردی: آسایشگاه سالمندان رنگین کمان زندگی)“، آذرماه 1401، مهدخت علیپور و مهناز رضائی و رضا محبی، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سیویلیکا.
  • مقاله”تاثیر فرم معماری در مهدکودک بر خلاقیت کودکان از منظر زیبایی شناسی“، آذرماه 1401، مهسا شکرانی و مهناز رضائی و رضا محبی، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سیویلیکا.
  • مقاله”تاثیر معماری زمینه گرا بر شکل گیری ابنیه مسکونی سنتی در محله امیرچخماق یزد دوره قاجار“، 15 شهریورماه 1401، نازنین تدینی و رضا محبی و مهناز رضائی ، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، دانشگاه kasem Bundit/ بانکوک- تایلند، نمایه شده در پایگاه SIDو سیویلیکا.
  • مقاله”شناخت و بررسی مولفه های موثر در طراحی مراکز درمانی کودکان پروانه ای (EB) با رویکرد زمینه گرایی نمونه موردی: موسسه خیریه حمایت از بیماری های پوستی خاص، خانه ای بی(شهر تهران)“، 1401، مهناز رضائی و رضا محبی و یگانه عبداللهی ، نشریه علمی-تخصصی رهپویه معماری و شهرسازی، نمایه شده در پایگاه SID.ISSN : 2821-1758، Doi:  22034/RAU.2023.1989625.1031
  • مقاله”روح و کالبد معماری مساجد(نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام اصفهان)“، 8دیماه 1401، مهناز رضائی و امید فتحی ، دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.
  • مقاله”بررسی معماری بیونیک و تاثیرات آن بر فرم های معماری در دوره معاصر“، 19ژانویه2022، مهناز رضائی و امیرمهدی کربلایی و صادق سلیمانی، دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست، تهران، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.سخنرانی
  • مقاله”بررسی کیفیت نور در فضای داخلی بر اساس معماری پارامتریک نمونه موردی پروژه مسکونی آجرپوش اکباتان“، 1401، مهناز رضائی و سحر کریمی و وحید میرزایی، پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری،عمران و شهرسازی ایران، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.
  • مقاله”بررسی الگوهای جریان های هوایی با بهره گیری از هندسه فرکتال موثر بر کیفیت واحدهای مسکونی شهر تهران“، 28 دیماه1401، مهناز رضائی و نگین زینلی و محیا پورصفا و مهیار جمشیدی، بروکسل-بلژیک، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم،مهندسی و فناوری،نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.ارائه شفاهی
  • مقاله”بررسی مولفه های پایداری برای مقابله با آلودگی هوا در مجتمع های مسکونی جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنین“، 28 دیماه1401، مهناز رضائی و پارسا شهبازیان و پریا مومنی،تهران، دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران معماری مدیریت شهری و محیط زیست ،نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.سخنرانی
  • مقاله”نقش مبلمان در طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد سایکوفیزیک در راستای افزایش خلاقیت کودکان 6 تا 9 سال“، 10 آبان ماه1401، فاطمه طهماسبی عراقی ، مهناز رضائی و رضا محبی ،مشهد، چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری-عمران و شهرسازی ایران، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.
  • مقاله”کنکاشی بر مولفه های موثر در ایجاد امنیت در فضاهای شهری تهران با توجه به نظریه ­ی فضاهای قابل دفاع اسکار نیومن نمونه موردی(خیابان ولیعصر شهریار)“، 22 بهمن ماه1401، رامین محمدپور، مهناز رضائی و رضا محبی ، هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا و سخنرانی.
  • مقاله”واکاوی عوامل دگرگونی سبک های معماری در اروپا(کلاسیک تا آرت دکو) و تاثیر آن بر معماری معاصر ایران“، 22 بهمن ماه1401، مهناز رضائی و شیرین اکبریان و هلیا اصلانی لاهرود ، چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران،، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا و سخنرانی.
  • مقاله”بررسی معماری و شهرسازی دوران باروک و تاثیر آن بر باغ سازی“، 23 مرداد ماه1402، مهناز رضائی و هلیا اصلانی لاهرود و شیرین اکبریان ، پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران و معماری و هنر و طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا و سخنرانی.
  • مقاله” هم افزایی مولفه های باغ ایرانی برای ایجاد آسایش حرارتی در معماری“، مهناز رضائی، نشریه میان دانشی معماری سرای، فصلنامه علمی-هنری الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شماره مجوز54379،سال دوم، شماره یک، تابستان1402.
  • مقاله”افزایش تاب آوری اجتماعی در بافت های فرسوده شهری در راستای ارتقای امنیت شهروندان(مورد پژوهی: محله خط چهارم حصار کرج)“، 27 مهر ماه1402، داود عزیزی و مهناز رضائی و رضا محبی، سومین کنفرانس بین المللی معماری عمران شهرسازی محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.
  • مقاله”کنکاشی بر پاسخدهی مولفه های بیوفیلیک در فضاهای باز آپارتمانی بر پروکسمیک ساکنین(نمونه موردی: شهرک اکباتان)“، 27 مهر ماه1402، صبا سادات ابطحی و مهناز رضائی و رضا محبی، سومین کنفرانس بین المللی معماری عمران شهرسازی محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا.
  • مقاله”کنکاشی بر تاثیر کاربست مولفه های بیوفیلیایی و سلامت تعاملات کودکان در دوران پسا کرونا(نمونه موردی مدرسه دخترانه شهید علیرضا ناظم)“، 15 اسفند ماه 1402، مهناز رضائی و صبا سادات ابطحی و رضا محبی ، هشتمین همایش بین المللی مهندسی عمران معماری شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، تهران ، نمایه شده در پایگاه ISCو سیویلیکا و سخنرانی.
  • شرکت در سمینار [نورپردازی سه بعدی ژاپنی(projection mapping)] در تاریخ 8 مرداد ماه 1398 واقع در تالار روح الامینی در باغ نگارستان ، سخنران: میچی یوکی ایشیتا.
  • شرکت در کارگاه های علمی تخصصی باغ نظر دانشگاه تهران- آمفی تئاتر موزه هنرهای معاصر، دکتر سید امیر منصوری رئیس پژوهشکده نظر وجمال کامیاب مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران.
  • شرکت در مباحث معماری، شهرسازی در باغ موزه قصر- انجمن مفاخر معماری ایران- موزه امام علی(ع)-خانه هنرمندان.
  • شرکت در هم اندیشی های اندیشکده هرم پی در سالن اجتماعات شرکت مشاوره مهندسی هرم پی، دکتر محمد مهدی محمودی و همکاران.
  • شرکت در کارگاه طراحی برج اداری پایدار – فرهنگسرای نیاوران- مدرس جناب آقای دکتر وحید قبادیان.
  • شرکت در کارگاه و مسابقه طراحی یک واحد مسکونی خلاق در شهر تهران، دانشگاه علم و صنعت 1395.
  • شرکت در نشست تخصصی مسکن در شهر اسلامی ،12 خرداد93، دانشگاه تربیت مدرس.
  • شرکت در نشست “جستجوی فضاهای گمشده در معماری” دکتر داریوش شایگان،21دی ماه 1394، درجامعه مهندسان مشاور ایران.
  • شرکت در نخستین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط، 31 خرداد 1397، محل سالن خلیج فارس واقع در پژوهشگاه نیرو.
  • برگزاری همایش و سمینار صفر انرژی؛ داشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دی ماه 95.
  • شرکت در مسابقه طراحی پوستر روز جهانی باغ ایرانی ، مهر ماه1396.
  • عضو شورای مشاوران علمی دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران، زیر نظر مجله تخصصی هنرمعماری،1395تا1396.
  • شرکت در مسابقه طراحی معماری اکوکمپ آموزشی – تفریحی در بندر تاریخی کنگ 96-97.
  • شرکت در کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر اسلامی شهر تهران 14/12/96.
  • شرکت در مسابقه طراحی غرفه ایران در نمایشگاه های گردشگری بین المللی 2018- 22 مردادماه1397.
  • داور ششمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 23 اردیبهشت 98، مکان همکف دانشکده فنی و مهندسی ، معاونت علمی بسیج دانشجویی.
  • شرکت و گواهی دومین نشست نما ، 18 مهرماه 1399، به مدت 180 دقیقه، برگزار کننده: دبیرخانه نشست نما(آلومینیوم شیشه تهران)، تهران، الهیه com
  • شرکت و گواهی در سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)، در تاریخ 28-30 مهر ماه 99 به مدت 16 ساعت با شماره 1148 / A-C -.com زیر نظر راه و شهرسازی و نظام مهندسی تهران.
  • شرکت در آزمون و دوره های آموزشی بینش مطهر و انجام مباحثه دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی زیر نظر سازمان مرکزی .
  • شرکت در مسابقه طراحی از باغشهر تا باغ شهر- اصفهان – مرداد1400.
  • شرکت در سلسله و بینار علمی پدافند غیر عامل با عنوان”رصد تهدیدات و صیانت زیستی  در برنامه پدافند غیرعامل” تاریخ 5 و 6 آبان ماه 1400.
  • شرکت در دوره مدیریت و کنترل دود-سازمان آتش نشانی استان تهران -15 و22 تیرماه 1402
 • – سخنرانی و برگزاری نمایشگاه و کار گاه ها و کارهای فرهنگی
  • سخنرانی “باغ ایرانی و هویت ایرانی”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 4 دی ماه 1395
  • سخنرانی “مولفه های طراحی محیطی با نگرش پایداری”، فرهنگستان هنر، 13 اردیبهشت 1396
  • سخنرانی”طراحی محیطی در تعامل انسان و طبیعت” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 20آذر ماه 1396
  • سخنرانی و سمینار “روش تحقیق و پژوهش در معماری و شیوه مقاله نویسی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،4 دی ماه 1396
  • برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان دانشکده هنر و معماری سوره و دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال “نمایشگاه آثار کروکی با رویکرد ایرانی فرهنگی اسلامی ” در تاریخ 25-30 آذر ماه 1396 مکان برگزاری دانشکده معماری تهران شمال، به شماره نامه 128209 در تاریخ 1/11/96
  • برگزاری ورکشاپ نرم افزارهای تخصصی معماری (Rhino, 3Dsmax, Photoshop) به زبان ساده و کاربردی به مدت 6 ساعت، در تاریخ 6 خرداد 1397 مکان برگزاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی.
  • سخنرانی در اندیشکده هرم پی با عنوان “بازنمایی باغ ایرانی در سایر هنرها” در تاریخ 18مردادماه 97(سخنرانان: دکتر محمدمهدی محمودی، دکتر مهناز رضائی، دکتر آناهید ملک مرزبان).
  • سخنرانی و سمینار ” انگاره های فرهنگی-هویتی در طراحی مد و معماری با نگاهی بر رابطه پوشش و معماری ایرانی اسلامی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 13آذر ماه 1397، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی.
  • سخنرانی و سمینار ” تاثیر مولفه های ساختاری شهر بر آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 14اردیبهشت ماه 1398، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی.
  • سخنرانی در اندیشکده هرم پی با عنوان “سازه و معماری هوشمند با نگرش پایداری” در تاریخ 28 شهریور ماه 98(سخنرانان: دکتر نازیلا خاقانی، دکتر مهناز رضائی).
  • سخنرانی و سمینار ” طراحی و ساخت و تولید طلا و جواهر در قالب طراحی دست و نرم افزار” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 4 آذر ماه 1398، دانشکده فنی و مهندسی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی.
  • برنامه رادیو گفت و گو ” رویکردهای فرهنگی و توسعه شهری” متخصصان سرکارخانم دکتر مهناز رضائی و آقای دکتر آرش احمدی و سرکار خانم دکتر زهرا سادات منصوری و مجری محمدرضا قربانی پارام روز دوشنبه ساعت 8 شب ، 13 آبان ماه 1398، سازمان صدا و سیما.
  • برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی “مبانی مدلسازی اطلاعات ساختمان”، در روز شنبه تاریخ22 شهریورماه99، سخنران و مدرس: دکتر مهناز رضائی، آکادمی کارگشا- نمایشگاه بین المللی تهران.
  • برنامه رادیو گفت و گو ” معماری و گردشگری” متخصصان سرکارخانم دکتر مهناز رضائی و آقای دکتر افشین پارام و آقای دکتر سجاد محمدیارزاده و مجری امیررضا فرهبد روز یکشنبه ساعت 10شب ، 2 آذر ماه 1399، سازمان صدا و سیما.
  • برگزاری کارگاه وکلاس­های آموزشی- تخصصی “بازسازی و معماری داخلی”مدت دوره 90 ساعت، تابستان1400، مدرس: دکتر مهناز رضائی، موسسه نخل سبز- خیابان قائم مقام فراهانی.
  • برگزاری کارگاه و کلاس­های آموزشی- تخصصی “بازسازی و معماری داخلی”مدت دوره 90ساعت، پاییز1400، مدرس: دکتر مهناز رضائی، موسسه نخل سبز- خیابان قائم مقام فراهانی.
  • برگزاری کلاس­های آموزشی- تخصصی “فرآیند طراحی در معماری”مدت دوره 90ساعت، پاییزو زمستان 1400، مدرس: دکتر مهناز رضائی-مهندس هوشنگ اردلان، موسسه معماری آپلاس- میدان میرداماد.
  • برگزاری کارگاه وکلاس­های آموزشی- تخصصی “بازسازی و معماری داخلی”مدت دوره 90ساعت، تابستان1401، مدرس: دکتر مهناز رضائی، موسسه نخل سبز- خیابان قائم مقام فراهانی.
  • برگزاری کارگاه وکلاس های آموزشی- تخصصی “بازسازی و معماری داخلی”مدت دوره 90ساعت، زمستان1401، مدرس: دکتر مهناز رضائی، موسسه نخل سبز- خیابان قائم مقام فراهانی.
  • سخنرانی در پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری با عنوان ” هم اندیشی معماران با سازمان آتش نشانی ( بستری برای طرح مسائل و خلق راهکارهای مشترک معماری و ایمنی)” در تاریخ 21 تیر ماه 1401(سخنرانان: دکتر وحید قبادیان – مهندس ژیلا نوروزی – مهندس احسان مالکی-دکتر آرتور امید آذری -مهندس علی لواسانی – دکتر نکیسا لطفی مهر – مهندس محمد مومنی -مهندس امیرحسین دین محمدپور – مهندس علی طهرانچی – دکتر سحر حسینی – دکتر مهناز رضایی – دکتر وحید بهرامی). https://nfus.ir/users/workshop.php?rid=8
  • برگزاری کلاس های آموزشی- تخصصی ” ضوابط معماری و مقررات ساخت و ساز شهری “مدت دوره 30ساعت، پاییز و زمستان 1401، مدرس: دکتر مهناز رضائی ، موسسه معماری معمارنگر- میدان پونک.
  • برگزاری کلاس های آموزشی- تخصصی ” کروکی و اسکیس و راندو کاربردی “مدت دوره 30ساعت، پاییز و زمستان 1401، مدرس: دکتر مهناز رضائی ، موسسه معماری معمارنگر- میدان پونک.
  • سخنرانی و سمینار ” حریق و ایمنی در معماری” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 8 خرداد ماه 1402، دانشکده فنی و مهندسی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی.
  • برگزاری کارگاه وکلاس های آموزشی- تخصصی “بازسازی و معماری داخلی”مدت دوره 90ساعت، تابستان 1402، مدرس: دکتر مهناز رضائی، موسسه نخل سبز- خیابان قائم مقام فراهانی
  • پنل تخصصی ” روش و پرسش، رویکردی در طراحی خانه” 9اسفند 1402- دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند-سخنرانان: دکتر امین الله احدی، دکتر مهناز رضائی، مهندس بابک عبدالغفاری.
  • پنل تخصصی ” روش و پرسش، رویکردی در طراحی خانه” 16اسفند 1402- دانشگاه غیر انتفاعی خاتم-سخنرانان: دکتر مهناز رضائی، مهندس بابک عبدالغفاری.
  • پنل تخصصی ” پایداری و هوشمندی ساختمان­ها (نقش انقلاب صنعتی چهارم برای بهره وری انرژی در مطابقت با استانداردها)” 27اردیبهشت 1403- دومین کنفرانس هنر و معماری و صنعت ساختمان-سخنرانان: دکتر مهناز رضائی، دکتر مرجان ایل بیگی، دکتر حیدر جهانبخش، مهندس احمد صدر، دکتر احسان نیک صفت، مهندس زهراشیرمحمدلو، در دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه خاتم.
  • پنل تخصصی ” حریق و ایمنی در معماری”- ؟ 1403- سخنرانان: دکتر مهناز رضائی، مهندس وحید الله وردی

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

 • طراحی فاز 1 و 2 در شرکت معماری پدیده پایدار به مدت 2 سال(90-93)
 • طراحی چند نمونه نما در منطقه 4 -15-13 و طراحی محوطه و طراحی داخلی در شهر تهران
 • مسئول کنترل نقشه برای جواز ساخت و ساز شهرداری منطقه 15 به مدت 3 ماه
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 200 پایان نامه کارشناسی معماری
 • راهنمایی (14) و مشاوره (8)و داوری (5) پایان نامه ارشد معماری
 • کارشناس معماری در شرکت دانش بنیان سایبر صنعت-1400( طراحی پارک فناوری پردیس و طراحی روف گاردن نیاوران، طراحی محوطه ویلا، دکوراسیون داخلی و بازسازی نیاوران و …)
 • کارشناس ایمنی معماری در شرکت دقیق کنترل آرمان-1400-1402(پروژه بیمارستان 550 تخت خوابه فیاض بخش و بانک صادرات خراسان رضوی، مجتمع مسکونی گلپاد، مجتمع مسکونی خیام، پارکینگ اتاق بازرگانی و صنعت و معدن و مجموعه چندمنظوره اکسیژن در رباط کریم، مجتمع تجاری پارک وی پلازا، مجتمع مسکونی مرزداران، مجتمع مسکونی سدار در دیباجی شمالی، مجتمع مسکونی مبشر)
 • طراح دفتر معماری معمارنگر-1401(طراحی و بازسازی پروژه آزادی، طراحی داخلی مجموعه لپان بافت و بازسازی خانه مسکونی شهرک غرب)
 • مدرک Revit Architecture از موسسه مرکز معماری ایران
 • مدرک دیپلم کامپیوتر زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک سال 1386 با معدل کل 52/19
 • مهارت های زبانی ؛ تسلط بر زبان انگلیسی بسیار خوب و مدرک EPT
 • آشنایی با نرم افزار رویت و اسکچاپ و نرم افزارهای انرژی Envi-met و Auto cad و Photoshop
 • صلاحیت و پروانه نظام مهندسی ( طراحی معماری پایه2- نظارت و اجرا پایه3 )
 • صلاحیت دوره ایمنی و مقاومت در برابر آتش – زیر نظر سازمان آتش نشانی و مرکز تحقیقات راه، مسکن، شهرسازی1400
 • برگزاری دوره های آموزشی فرآیند طراحی و معماری داخلی در آموزشگاه نخل سبز

سوابق خارج از حرفه (هنر، ورزش، سیاست و ...)

– معرف ها

 • جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا نصیرسلامی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 09121766638)
 • سرکار خانم دکتر فرح حبیب (استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – 09122159142)
 • سرکار خانم دکتر مهناز محمودی­زرندی(دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- 09123115803)
 • جناب آقای دکتر محمدمهدی محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -09121773917)
 • جناب آقای دکتر امیرمسعود دباغ (استادیار و عضو هیئت علمی غیر انتفاعی سوره – 09121463708)
 • جناب آقای دکتر مرتضی صدیق (عضو هیئت علمی غیر انتفاعی دیلمان- 09123390515)
 • جناب آقای دکتر سعید پیری (استادیار و­ عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی واحد تهران شمال و همدان – 09121892050)
 • جناب آقای دکتر سعید عظمتی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی واحد تهران شرق – 09124091689)
 • جناب آقای دکتر سیمون آیوازیان (استاد تمام دانشگاه غیرانتفاعی خاتم- 09126073173)
 • سرکار خانم دکتر آزاده شاهچراغی (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – 09123290241)
 • آقای دکتر پژمان وهاب کاشی- کارشناس رسمی دادگستری-09121432893
 • آقای مهندس محمد تیموری-انتشارات علم و دانش-09123587605
 • آقای مهندس محمد واعظی- کارشناس رسمی دادگستری-09121251447
 •       – پایان نامه  کارشناسی ارشد
  • راهنمایی خانم مهندس مهرنوش قنبری با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی 200 واحدی با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر پرند” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -تاریخ دفاع 17بهمن ماه 1401
  • راهنمایی خانم مهندس مهشید افضلی با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز و تاثیر نور طبیعی بر بهبود کیفیت فضای داخلی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -تاریخ دفاع 4بهمن ماه 1401
  • راهنمایی خانم مهندس نگار مهران پور با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی دوستدار کودک(5-10 سال) در تهران مبتنی بر ارتقا تجربه زیسته در فضای بینابینی ساختمان” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -تاریخ دفاع 5 دی ماه 1401
  • راهنمایی خانم مهندس نوشین بزرگیان با عنوان” طراحی هتل بیمارستان کودکان سرطانی با رویکرد شناسایی نیازهای روحی و جسمی کادر درمان در تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -تاریخ دفاع 30 شهریورماه 1401
  • مشاور خانم مهندس آنیتا سیدچراغی با عنوان” طراحی مجموعه آموزشی-فرهنگی برای کودکان اوتیسم با رویکرد روانشناسی کودک در منطقه دو تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- راهنما: دکتر سعید پیری- تاریخ تصویب 14 خردادماه1401
  • مشاور آقای حسین قاسمی پور با عنوان” طراحی بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق(100 تختخوابی)بارویکرد ارتقا حس آرامش در تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -تاریخ دفاع 2 شهریورماه 1401
  • مشاور خانم فاطمه ده حقی با عنوان” طراحی مرکز تفریحی، آموزشی و درمانی برای زنان باردار با رویکرد معماری شفابخش” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – راهنما: دکتر علی بهنام والا- تاریخ دفاع 27 آذر ماه1402
  • مشاور خانم مهندس سارا بذلی باروق با عنوان” احیا ارزشهای محله های سنتی در طراحی مرکز محله(مطالعه موردی:شهرپرند)” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند -راهنما دکتر امین­الله احدی-تاریخ دفاع 29 شهریور ماه 1402
  • راهنمایی خانم مهندس مریم پیرایی با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی 80 واحدی با رویکرد هوشمندسازی با تاکید بر کاهش هزینه در شهر پردیس” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -تاریخ تصویب4 اردیبهشت ماه 1402
  • راهنمایی خانم مهندس عاطفه گیوریان با عنوان” طراحی بیمارستان کودکان 96 تخت خوابی با رویکرد رعایت اصول ایمنی حریق و با هدف بهره وری فضا در تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -تاریخ تصویب27 فروردین ماه 1402
  • راهنمایی خانم مهندس محمدحسن زهتابان با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی 80 واحدی با رویکرد هوشمندسازی به جهت ارتقاء کیفیت زندگی در شهر پردیس” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -تاریخ تصویب12 اردیبهشت ماه 1402
  • راهنمایی خانم مهندس هلیا اصلانی راهرود با عنوان” طراحی کلینیک آموزشی-درمانی مبتنی بر توان‌بخشی کودکان اوتیسم 3 تا 6 سال در شهر تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -تاریخ تصویب27 فروردین ماه 1402
  • مشاور خانم مهندس نسیم شیرزادی با عنوان” طراحی اقامتگاه بوم گردی با رویکرد توسعه پایدار با هدف استفاده از فناوری های پیشرفته در معماری (مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه)” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • مشاور خانم مهندس مائده صادقی با عنوان” طراحی خانه ی کودک درون من در راستای افزایش اجتماع پذیری افراد در شهر تهران(بازه سنی 20 تا 30 سال)” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • مشاور خانم مهندس نگین زینلی با عنوان” طراحی اقامتگاه گردشگری متاثر از ویژگی های اقلیمی گرم و خشک در جهت کاهش مصرف انرژی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • مشاور آقای مهندس حسین­میرهاشمی با عنوان” طراحی مجتمع آموزشی پسرانه در مقطع متوسطه با تاکید بر سلامت روان دانش آموزان در شهر تهران” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- راهنما: دکتر مریم السادات رضوی پور
  • مشاور خانم مهندس ویدا سجودی با عنوان” طراحی مسکن اجتماعی 80 واحدی با توجه به نیازمندی های اقتصادی(در منطقه 21 شهر تهران)” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -راهنما:دکتر مریم السادات رضوی پور
  • راهنمایی خانم مهندس صبا ابطحی با عنوان”طراحی دبستان و پیش دبستانی دخترانه با رویکرد بیوفیلیا در راستای ارتقا یادگیری از طریق تعامل با طبیعت ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- تاریخ دفاع 19 شهریور ماه1402
  • راهنمایی خانم مهندس فاطمه طهماسبی با عنوان” طراحی خانه­ی فرهنگ و هنر کودک(6 تا 9 سال) با رویکرد سایکوفیزیک در راستای ارتقا تفکر خلاق و حس اجتماعی” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- تاریخ دفاع 30 بهمن ماه1401
  • راهنمایی آقای مهندس داود عزیزی با عنوان” طراحی شبکه قرارگاه های رفتاری جهت ارتقا تعاملات اجتماعی در راستای اجرای نظریه مکان سوم(مورد مطالعه: فضای پیرامون رودخانه کرج)” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- تاریخ دفاع 19 شهریور ماه1402
  • راهنمایی آقای مهندس رامین محمدپور با عنوان” طراحی مجتمع مسکونی سبز در شهریار مبتنی بر مولفه های موثر در معماری سبز ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- تاریخ دفاع 19 شهریور ماه1402
  • راهنمایی خانم مهندس نازنین تدینی با عنوان” طراحی مرکز استعدادیابی کودکان 5 تا 7 سال با رویکرد ارتقا تعامل کودک با فضای پیرامون” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
  • راهنمایی خانم مهندس ساناز فولادوند با عنوان” طراحی مرکز درمانی (بیمارستان124 تختخوابی در منطقه 7 کرج) با رویکرد معماری سبز در جهت کاهش مصرف انرژی” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی-تاریخ دفاع26 بهمن 1402.
  • مشاور آقای محمدهادی عبدالحسینی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- تاریخ دفاع 26 بهمن 1402.

   

  • داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

   

  • خانم مهندس مهسا توکلیان با عنوان” آینده‌پژوهی در شناخت چشم‌انداز پژوهش‌های معماری‌پایدار” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند -تاریخ دفاع 10 بهمن ماه 1400
  • آقای مهندس امیرعلی کاظم تبریزی با عنوان” توسعه مبانی طراحی محیط های درمانی کودکان بر مبنای تجربیات حسی کودکان در طراحی بیمارستان تخصصی کودکان” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند -تاریخ دفاع 30بهمن ماه 1400
  • آقای مهندس سعید ولی پور گودرزی با عنوان” طراحی منظر مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار جهت ارتقاء کیفیت زندگی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند -تاریخ دفاع 28 شهریور ماه 1400
  • آقای مهندس محمدرضا قربانی فر با عنوان” طراحی سرای امید با رویکرد بیوفیلیک در راستا تقویت ارتباط بین نسل­ها” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر رضا محبی، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • خانم مهندس سیما چینه کشان تبریزی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر فاطمه نجاتی، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • خانم مهندس فاطمه قلندری جوشینی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر رضا محبی، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • خانم مهندس فهیمه سلیمانی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر رضا محبی، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • خانم مهندس بهنوش بهرامی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر مازیار قاسمی نیا، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • آقای مهندس علی باجولوند با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر رضا محبی، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • آقای مهندس سعید رضایی با عنوان” ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر مازیار قاسمس نیا، تاریخ دفاع 30 بهمن­ماه 1400
  • خانم مهندس زهرا فاتح با عنوان” طراحی پردیس ایرانی برای معلولین جسمی و حرکتی با رویکرد حس مکان” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر فاطمه نجاتی، تاریخ دفاع 29 شهریورماه 1401
  • خانم مهندس فریبا محمدحسنی با عنوان” طراحی خانه سالمندان با رویکرد تعامل با کودکان در راستای ایجاد نشاط ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر فاطمه نجاتی،  تاریخ دفاع 30 بهمن ماه 1401
  • آقای مهندس قاسم نصیری اوانکی با عنوان” طراحی خانه جوان با رویکرد روانشناختی در توانمند سازی جوانان” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر فاطمه نجاتی،  تاریخ دفاع 30 بهمن ماه 1401
  • خانم مهندس سحر قهرمانی بویاغچی با عنوان” طراحی موزه صدا با رویکرد  بررسی ارتباط میان  اجزا درون متنی در معماری و موسیقی ایرانی ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر مازیار قاسمی نیا،  تاریخ دفاع 30 بهمن ماه 1401
  • خانم مهندس مهسا مقدم با عنوان” طراحی سرا و پیاده راه دوستدار کودک با رویکرد  رشد  هوش هیجانی(EQ) در راستای ارتقا خلاقیت کودکان” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر رضا محبی، تاریخ دفاع 30 بهمن ماه 1401
  • آقای مهندس سعید بهرامی با عنوان” طراحی مرکز علوم و فنون معماری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در شهر تهران به منظور حفظ محیط زیست ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر محمد بهزادپور، تاریخ دفاع 19 شهریور ماه 1402
  • آقای مهندس ایمان شعبانی با عنوان”طراحی دادگاه خانواده در شهر کرج با تاکید بر حضور طبیعت به منظور کاهش استرس کاربران ” در دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- راهنما: دکتر محمد بهزادپور، تاریخ دفاع 19شهریور ماه 1402
  • خانم مهندس ماندانا بنیادلو با عنوان” ” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند- راهنما: دکتر محمدرضا لیلیان، تاریخ دفاع 25 بهمن ماه 1402

جوایز و افتخارات

 

 • کاندیدا ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر تهران با کد 4272
 • برگزاری کلاس های اسکیس و راندو و دست آزاد و مقررات و ضوابط ساخت و ساز و طراحی معماری در آموزشگاه معمارنگر
 • داوری مقالات نشریه علمی بوطیقای معماری،مدیر مسئول دکتر هادی محمودی نژاد، شماره نامه:23/154
 • قبولی در آزمون و کارآموز کارشناس رسمی دادگستری و عضو کانون کارشناسان استان تهران.

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، استادیار دانشگاه خاتم از سال 1402(بیان معماری3، باغ ایرانی دوره ارشد معماری منظر، گیاه شناسی کاربردی دوره ارشد معماری منظر) و (فرآیند طراحی در معماری و طرح معماری داخلی2)

 – عضویت ها و تقدیرها

 • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شماره: 112315-0-1-10
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحد تهران شمال به شماره: 9415520002
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضویت در فعالان علم و پژوهش ایران(wsakhtar.com/www.civilica.com) به عنوان فرد مهم علمی کشور
 • کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد معماری سال تحصیلی 93-94
 • لوح تقدیر برای سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  از طرف معاونت پژوهشی
 • پروانه اشتغال “طراحی- نظارت و اجرا”، نظام مهندسی استان تهران به شماره 0101015786
 • برنده بهترین تز سال 99-00، به عنوان استاد راهنما و دانشجو محمد امین زرگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دارای صلاحیت کارشناس اصول و طراحی ایمنی حریق بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (شماره1614-5/د) زیر نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
 • داوری مقالات نشریه علمی- پژوهشی بوطیقای معماری