نام و نام خانوادگی: خانم دکتر کیمیاالسادات طبیب زاده
متولد: 1372 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۰ تیر ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

تحصیلات

دکتری مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

کارشناسی مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سوابق تدریس

استاد دروس: تاریخ معماری معاصر؛ تمرین های معماری؛ مقدمات طراحی معماری  داخلی؛ ترسیم فنی؛ انسان، طبیعت و معماری پایدار؛ معماری همساز با اقلیم؛ طراحی معماری سه و استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی گروه معماری دانشکده فنی و حرفه ای  الزهراء شیراز

استاد دروس بیان معماری یک و بیان معماری دو و استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه معماری و معماری داخلی مؤسسه آموزش عالی آپادانا  شیراز

استاد دروس: درک و بیان معماری یک؛ درک و بیان معماری دو؛ بیان معماری 1؛ اسکیس دانشکده مهارت و کارآفرینی سماء شیراز

استاد درس ریاضیات و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

ارزیابی مؤلفه های مشترک معماری و موسیقی در  طراحی مراکز موسیقی هفتمین همایش افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

راهکارهای طراحی داخلی مرکز موسیقی کودکان با  الهام از مؤلفه های مشترک معماری و موسیقی هفتمین همایش افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

ارائه الگوی مکان یابی فضاهای آموزشی (مورد پژوهی:  مدارس دخترانه متوسطه دوم) نشریه شهرسازی ایران

کاربست مدل های نیازهای انسانی: هرم مازلو، مدل راتر و مدل الکساندر لیتون در ارزیابی مجتمع های   مسکن اجتماعی (مورد پژوهی: شیراز) سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی تاریخچه مسکن اجتماعی در ایران و جهان سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیرگذار در طراحی  مجتمع های مسکن اجتماعی سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر در طراحی با رویکرد  دلبستگی به مکان سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

نقش روانشناسی محیط در معماری فضاهای آموزشی بر عزت نفس نوجوانان  (مدارس دخترانه متوسطه دوم شیراز) معماری و محیط پایدار

Identifying the Most Influential Physical-Environmental Subcomponents of Social Housing on Users’ Place Attachment (Case Study: Shiraz) – Creative City Design

ارائه راهکارهای طراحی نمای مجتمع های مسکن اجتماعی با توجه به ترجیحات ساکنان (موردکاوی: شیراز – برنامه ریزی و توسعه محیط شهری

Factors Influencing the Place Attachment’s Users of Social Housing Complexes From the Perspective of Residents (Case Study: Residential Complexes in Districts 3, 7, 9, and 11 of Shiraz City)  – International Journal of Architecture and Urban Development

ارزیابی معیارهای مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی  کلینیک های دندانپزشکی پژوهش های معماری نوین

ارزیابی عوامل مؤثر در تغییر کاربری فضاها با رویکرد باززنده سازی پژوهش های معماری نوین

راهکارهای طراحی ارگونومیکی فضاهای آموزشی  کودکان با تأکید بر کاهش اضطراب آنها – هفتمین همایش افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

راه حل های طراحی داخلی فرهنگ سرای کودک جهت افزایش حس تعلق به مکان آنها  – هفتمین همایش افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

ارائه راهکارهای طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایدار با تأکید بر هوشمندی فضا و  به کارگیری هوش مصنوعی – هفتمین همایش افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

مؤلفه های اثربخش در سرزندگی فضای داخلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

اصول طراحی کتابخانه با تأکید بر بهره‌گیری از انرژی های نو  سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

ارائه راهکارهای طراحی ساختمان های مسکونی با تمرکز همزمان بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان و فرهنگ ایرانی سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

رائه راهکارهای طراحی فضای انعطاف پذیر با تأکید بر هوشمندی فضا و به کارگیری هوش مصنوعی سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و ساخت فضاهای مسکونی اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی

مقایسه تطبیقی آموزش حضوری و مجازی درس طراحی معماری 2 (موردپژوهی: شیراز) -اندیشه معماری

نقش انعطاف‌پذیری مدارس در مهارت اجتماعی نوجوانان (مدارس دخترانه متوسطه دوم در شیراز)   -سیاست گذاری شهری و منطقه ای

کاربرد فناوری های نوین و راهکارهای بهره گیری از آن در طراحی فضای تعاملی دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

بررسی امکان بازنگری برنامه دروس کارشناسی معماری با نگاه بومی؛ مطالعه موردی: دانشگاه های مازندران نشریه نامه معماری و شهرسازی

ارزیابی عملکرد و فرم معماری مهدکودک های شیراز کاربست روش مونته سوری (نمونه موردی: مهدکودک دانشگاه شیراز، مهدکودک علوم پزشکی شیراز،دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی داخلی استودیوهای معماری با رویکرد معماری پایدار -دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

نقش مؤلفه های عملکردی در اضطراب اجتماعی دانش آموزان (موردکاوی: دبیرستان های دخترانه  شیراز) – معماری و شهرسازی پایدار

واکاوی انعکاس معماری سنتی در معماری معاصر  ایران – نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

آموزش معماری و مشکلات پیش روی آن -نشریه معماری شناسی

تحلیل آثار منتخب رضا مفاخر با رویکرد به فرآیند طراحی وی ( مطالعه موردی: پروژۀ 25 میلی‌متری، پروژۀ 77 مترمربعی و مجتمع چندمنظورۀ عمار نشریه معماری شناسی

explanation of design methods in   Architecture (Case study: Martinez 3458 Building in Argentina) -کنفرانس ملی معماری، عمران،شهرسازی و افقهای هنر اسلامی در  بیانیه گام دوم انقلاب

خشت اول؛ نگاهی منتقدانه به ضوابط فضاهای  آموزشی – نشریه فرهنگی هنری کوچه (نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه)

مکاتب فکری حاکم بر آموزش در ایران معاصر و تاثیر آن بر خلاقیت – نشریه پژوهش در هنر و علوم تخصصی  (پژوهش در هنر و علوم انسانی)

بررسی معماری فضاهای آموزشی با تأکید بر ارتقاء کیفیت های فضایی (مدارس دخترانه متوسطه دوم شیراز)  نشریه معماری شناسی

تحلیل پروسه ساختاری، سلسله مراتب طراحی و اجرای پروژه «بندیلک» نشریه معماری شناسی

دست به نقد شدن در ایران سایت نشریه هنر معماری

خصوصیات ویژه معمارانه مدارس ابتدایی با رویکرد پرورش و رشد خلاقیت دانش آموزان  – چهارمین کنفرانس بینا لمللی پژوهش در علوم و مهندسی و کنگره بین المللی عمران، معماری

شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کودکان در معماری دبستان   – کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

Guiding Principles for Designing

Educational Architectural Spaces with an Anxiety- Reduction Approach – چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش علوم و مهندسی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

گونه شناسی کاربندی رسمی در معماری دوران پهلوی اول و دوم شیراز با تمرکز در مساجد  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی شهری

سیر تحول کالبدی مدارس در ایران از ابتدا تا به امروز اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی شهری

تحلیل سازه ای میل رادکان در قوچان اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی شهری

الگوی رفتار مردم در فضاهای شهری «نمونه موردی: باغ هنر شیراز» پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه

فلسفه جایگاه محرمیت در خانه های سنتی دوره قاجار (نمونه موردی: شهر شیراز) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

بررسی نظریه ها و روش های طراحی در طراحی فضاهای آموزشی (نمونه موردی: پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی رشته معماری سال 1394 دانشکده هنر شیراز نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی

بررسی اصول طراحی مطلوب در فضاهای آموزشی (مهدکودک ها برای کودکان 3 تا 7 سال) نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی

 

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

ویراستار اصول طراحی معماری آشیانه هواپیما تهران: انتشارات اول و آخر

نویسنده تأثیر اعتقادات دینی در معماری زرتشتی تهران: انتشارات اول و آخر

نویسنده تأثیر اعتقادات دینی در معماری کلیمی تهران: انتشارات اول و آخر

نویسنده چند مقاله نگره در آثار معماران معاصر ایران (جلد اول) تهران: انتشارات شهرسازی

نویسنده معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها تهران: فکر نو

مترجم زیبایی‌شناسی و تکنولوژی در ساختمان قزوین: انتشارات جهاد دانشگاهی

ویراستار اضطراب امتحان مژگان تهران: ارشدان

نویسنده کتابچه معماری و شهرسازی سنتی ایران تهران: انتشارات اول و آخر

جوایز و افتخارات

رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد گروه معماری، 1397

رتبه برتر جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران و دریافت تندیس و گواهی پایان‌نامه برتر از جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران- جایزه ویژه دکتر حسابی (دوره دوم)؛ 1397

پروژه مورد تقدیر قرارگرفته هیئت داوران به لحاظ تعاملات اجتماعی در پنجمین کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی؛ گروه بندیلک؛ 1397

فینالیست بخش نقد در چهارمین جایزه دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران؛ 1399

کسب رتبه سوم کشوری در دومین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های هم‌اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس؛ 1401

دریافت رتبه ویژه ششمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی با عنوان جایزه دکتر منوچهر مزینی به کوشش مفاخر معماری ایران برای کتاب «معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها»؛ 1402

دریافت لوح تقدیر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیواندره (سید امجد حسینی) و سرپرست فرمانداری شهرستان دیواندره (سید طاهر حسینی)؛ 1401

دارای گواهی بین المللی طراحی داخلی از سوی کیوسکدیا و اسپینز دیزاین 2021

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

عضو انجمن زنان ایران

عضو پایگاه اینترنتی اهل قلم