نام و نام خانوادگی: غلامرضا کباری
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۲۹۶ رشت

 

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۳۲
 • اخذ مدرک دکترای شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۸
 • کارشناس رسمی دادگستری

مشاغل و مسئولیت های گذشته

 • کارشناس اداره کل ساختمان راه آهن ۱۳۴۷-۱۳۲۱
 • همکاری با شرکت ماهساز ۱۳۵۴-۱۳۴۷
 • همکاری با شرکت مهک ۱۳۵۳-۱۳۵۱
 • مدیر شرکت زمینه
 • مدیر پروژه فولاد مبارکه، شرکت ایرتک
 • مدیر پروژه گاز کنگان، شرکت ایرتک
 • قائم مقام مدیرعامل متروی تهران ۱۳۷۶-۱۳۶۵

فعالیت ها:

 • سرپرست آزمایشگاه خاک، اداره ساختمان راه آهن ۱۳۲۴-۱۳۲۲
 • ناظر ساخت راه آهن میانه، تبریز ۱۳۲۷-۱۳۲۴
 • ناظر ساخت قطعه ۲۳ بین میانه و خراسانلو ۱۳۳۰-۱۳۲۷
 • احداث ساختمان های راه آهن ۱۳۴۷-۱۳۲۶
 • طرح و نظارت ایستگاه راه آهن مشهد
 • همکاری در اجرای طرح هتل هایت مشهد، شرکت ماهساز ۱۳۴۷
 • همکاری در اجرای بزرگراه اصفهان، زرین شهر ۱۳۴۹
 • همکاری در ساخت پایگاه نیروی هوایی، چابهار ۱۳۵۱