نام و نام خانوادگی: احمد شفیعی منفرد
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

 احمد شفیعی منفرد

 • متولد  :  تهران , ۱۳۲۵
 • کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران , ۱۳۵۲
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو مهندسین مشاور معمار کانادا, تورنتو
 • عضو جامعه مهندسان مشاوران ایران

مشاعل گذشته :

 • طراح و مدیر پروژه دفتر فنی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • مدیر خدمات مهندسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران
 • طراح و ناظر کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سرتاسر کشور
 • طراح و مجری پروژه های مسکونی بنیاد شهید در غرب ایران در دوران جنگ، کرمانشاه و اسلام اباد غرب
 • طراح و مجری شهرک صیادان در جزیره ابوموسی در دوران جنگ

فعالیت های حرفه ای جاری :

 • مسئول طراحی ساختمان‌ها در دفتر آقای مهندس شهرستانی , شرکت R-E
 • طراح پروژه در دفتر مهندس ابوالقاسمی
 • فعالیت در دفتر شرکت مهندسین مشاور ناسکو
 • مدیر پروژه‌های متعدد بیمارستانی در سرتاسر کشور
 • تعداد کثیری ساختمان های مسکونی و اداری در تهران
 • تعداد کثیری برج و نظارت بر ساخت آنها
 • طراح و مجری کارخانه خصوصی تولید سفال و تیغه و آجر , تهران