نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

سوابق تحصیلی:

 • دکتری معماری
 • کارشناسی معماری

سایر مدارک و دوره های تخصصی:

 • اخذ گواهینامه تخصصی سمینار پایداری در معماری و شهرسازی از – Uia
 • اخذ گواهینامه تخصصی طراحی فضاهای مقیاس شهری و طراحی در ارزش های میراث طبیعی
 • اخذ گواهینامه تخصصیMBA  از سازمان نظام مهندسی
 • اخذ گواهینامه Tourism Standardization  از ics Group
 • اخذ گواهینامه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • اخذ گواهینامه مستندسازی تجارب در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • اخذ گواهینامه تخصصی کارگروه مدیریت شهری
 • مسلط به زبان انگلیسی ودارای مدرکAdvanced 4

مقالات ISI:

Bionic Architecture, Forms and Constructions.International Science Congress Association

دعوت در کنفرانس های بین المللی

 • International conference on environmental and ecological systems, London, UK, 2014
 • International conference on energy and environment, Geneva, Switzerland, 2014
 • International conference on environmental and ecological systems, Sydney, Australia, 2014

مقالات سمینار:

 • Climatic and environmental factors affecting human comfort evaluation(Case Study: Shiraz), European online Journal of Natural and Social Science
 • Psycology and Architecture ، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
 • دوام فولاد تقویت شده با بتن در محیط کلراید، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
 • ارزش های کیفی فضاها، همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
 • زیبایی شناسی در معماری، همایش ملی عمران، معماری و توسعه نوین شهری
 • معماری اسلامی، همایش ملی عمران، معماری و توسعه نوین شهری
 • نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری، همایش ملی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
 • هویت در معماری ایرانی، کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه های شهر اسلامی
 • نور در فضاهای آموزشی، دومین کنفرانس بین المللی روشنایی و نورپردازی در ایران
 • Nature in the Field of Architectural Design-Oriented، کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی وساخت درمعماری زمینه گرا
 • یرگزیدگی پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب تحت عنوان طراحی بیمارستان عمومی ۱۰۰ تختخوابی با رویکرد مصرف انرژی کم در البرز، در هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری (جایزه جهانی تهران)
 • مسئول هیئت تحریریه ماهنامه علمی- تخصصی هورانه دانشگاه زنجان
 • ترجمه مقاله شهر سایبری در نشریه شهرنگار شهرداری تهران
 • تألیف مقاله معماری کتابخانه در تعامل با رنگ آمیزی فضاهای آن، نشریه نیارش سازمان نظام مهندسی استان البرز
 • مجری همایش ملی گذری از هنر و رسیدن به هارمونی بین فضاهای معماری و دکوراسیون داخلی
 • داور مقالات همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
 • داور مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 • عضو نظام مهندسی استان البرز
 • عضو انجمن تخصصی مهندسی عمران و معماری
 • عضو باشگاه مهندسان ایران
 • عضو انجمن علمی نخبگان جوان
 • عضو دپارتمان مهندسی مکانیک ایران
 • عضو مرکز آمار ایران
 • عضو انجمن علمی HVAC
 • عضو انجمن علمی سیستم های فازی ایران
 • عضو گروه ترویجی دوستداران محیط زیست ایران
 • عضو اتاق فکر تجارت ایران
 • عضو ایکوموس ایران
 • عضو پژوهشگاه مواد و انرژی
 • عضو هیات علمی افتخاری گروه معماری ، هنر و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی (ICD.BU)

کتاب:
راهنمای انرژی و طراحی زیست محیطی در صنعت ساختمان ایران

سوابق حرفه ای:

 • طراحی معماری مجتمع مسکونی٨ واحدی در استان البرز
 • همکار برگزاری اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار(شهرداری تهران- دانشگاه هنر)
 • همکار برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • همکار برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • مشاورسیاستگذاری وبرنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران
 • عضو با شگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران
 • عضو کارگروه محیط زیست نظام مهندسی استان البرز
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، ۱۳۹۴، تهران
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، ۱۳۹۴
 • عضو شورای داوری دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ۱۳۹۳،تهران
 • عضو شورای داوری چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، ۱۳۹۳، تهران
 • عضو شورای داوری همایش ملی شهرسازی مدیریت شهری توسعه پایدار، ۱۳۹۳، تهران
 • عضو شورای داوری کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی شهر مصدر، Feb 2015، دبی و ابوظبی
 • عضو شورای داوری همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در هزاره سوم، ۱۳۹۴، تهران
 • عضو شورای داوری همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران، ۱۳۹۴،تهران،کرمانشاه
 • عضو شورای داوری اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی، ۱۳۹۴، اردبیل
 • عضو کمیته علمی دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی،۱۳۹۴، مشهد
 • عضو شورای داوری اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، ۱۳۹۴، شیراز
 • عضو شورای داوری اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، ۱۳۹۴، یزد
 • عضو شورای داوری اولین کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی، ۱۳۹۴، ساوه
 • عضو شورای داوری دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی، ۱۳۹۴، تهران
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، ۱۳۹۴، تبریز

دعوت در کنفرانس های بین المللی

 • Sustainable Development Conference , Bangkok,Thailand, 2014
 • International conference on Ecological, Environmental and Biological Science,London,UK, 2014
 • International Conference on Environmental and Ecological Systems, London,UK, 2015
 • ۳rd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM), TURKEY,2015

عضویت در شورای بین المللی علمی کنفرانس های خارجی

International Scientific Committee

–          ۱۹th International Conference on Earthquake and Geological Engineering, Tokyo, Japan, May 28 – 29, 2017

–          ۱۹th International Conference on Sustainable City and Urban Engineering, Istanbul, Turkey, July 27 – 28, 2017

–          ۱۹th International Conference on Urban Systems Engineering and Management, Paris, France, October 19 – 20, 2017

–          ۱۹th International Conference on Landscape Planning and Designing, Los Angeles, USA, October 9 – 10, 2017

–          ۱۹th International Conference on Landscape Planning and Urban Space, Boston, USA, August 10 – 11, 2017

–          ۱۹th International Conference on Building Science and Engineering, Chicago, USA, October 26 – 27, 2017

–          ۱۹th International Conference on Urban Transportation Systems, Istanbul, Turkey, October 26 – 27, 2017